2019. május 6.

JUDIT ApCsel 6,8-15; Zs 118,23-30; Jn 6,22-29

Istenem, aki megismert Téged, többé nem tud élni Nélküled. Aki megismert Téged, megtapasztalta irántunk való szeretetedet is, amely túlhalad a világ minden létező fogalmán, és többé soha nem szeretne elveszíteni. Add, Uram, hogy mind jobban csak Neked éljek, mind szorosabban kötődjek Hozzád, hogy ne raboljon el Tőled ez a romlott világ! Óvj meg a bűnös élettől! Tiéd akarok lenni, Istenem!

ÁLDÁS BÉKESSÉG!

About the author

Tunde Vidican Lokodi