2019. május 29. – Szerda

ERVIN ApCsel 17,15.22 - 18,1; Zs 148; Jn 16,12-15

Dicsőíteni szeretnélek, Istenem! Nem dicsőíthetlek az apostolok sikerével, sem látható jelekkel, nagy cselekedetekkel, de magasztalhatlak odaadásommal, az emberi nyomor és tehetetlenség elviselésével. Tiéd akarok lenni, Uram! Szeretni akarlak, Rólad elmélkedni éjjel-nappal, hogy így egyesüljek Veled. Akkor elégedett leszek. Köszönöm, Istenem, segítségedet!

ÁLDÁS BÉKESSÉG!

About the author

Tunde Vidican Lokodi