2020. május 20. – Kedd

ESZTER ApCsel 17,15.22 - 18,1; Zs 148; Jn 16,12-15 Jézusom, Te Isten kulcsa vagy! Nyitsz és zársz. Megnyitottad életemet, s le is zárod e világ számára halálommal. Mindig új nappalt nyitsz előttem, s lezárod az estével. Megnyitod értelmemet, hogy megértsem azokat a titkokat, amelyek a személyiségemet képezik. Add tudtomra, mennyit érek előtted, Uram! ÁLDÁS BÉKESSÉG!

About the author

Tunde Vidican Lokodi