2020. május 21. – Csütörtök

URUNK MENNYBEMENETELE ApCsel 1,1-11; Zs 46; Ef 1,17-23; Mt 28,16-20

Vajon gondosko-dok-e környezetem békéjéről? Felhasz-nálom-e képessége-imet az emberek összebékítésére? Feladatomnak érzem-e az élet szebbétételét? Mindezt Te kérdezed tőlem, Uram. Ébreszd fel bennem a tenni vágyást környezetem békéjéért. Tudom ezzel hozzájárulok a világ békéjéhez is. Tégy engem békéd eszközévé!

ÁLDÁS BÉKESSÉG!

       

About the author

Tunde Vidican Lokodi