2020. május 23. – Szombat

BOLDOG APOR VILMOS VÉRTANÚ ApCsel 18,23-28; Zs 46; Jn 16,23b-28

Tudatában vagyok hiányosságaimnak, gyöngeségemnek, betegségemnek. Segíts elfogadnom magamat, s ébressz bennem reményt, hogy mindezt le fogom győzni. Bepótolod hiányosságaimat, hisz szavaid szerint: „Legelőször keressétek Isten királyságát, s minden mást meg fogtok kapni,” Erősítsd bennem a reményt, Uram!

ÁLDÁS BÉKESSÉG!

About the author

Tunde Vidican Lokodi