2020. március 24. – Kedd

GÁBOR Ez 47,1-9.12; Zs 45; Jn 5,1-3a.5-16

Összegyűjtötted nyájadat, Uram. Minden szétszóró-dás, különböző gon-dolkodásmód elle-nére ismét össze-hívsz bennünket. Lehetővé teszed, hogy tovább is együtt haladjunk. Segíts, hogy meg tudjak bocsátani minden sértést, szét-húzást. Ne engedd, hogy elkóboroljunk nyájadtól! Tudjak mindig megnyugod-ni, ismét örülni vá-lasztottaid közös-ségének, és mindig szorosabban kap-csolódjunk egymás-hoz. Segíts ebben bennünket, Uram!

ÁLDÁS BÉKESSÉG!

 

About the author

Tunde Vidican Lokodi