2021. június 11. – Péntek

JÉZUS SZENT SZÍVE

Oz 11,1.3-4.8c-9;

Iz 12,2-6;

Ef 3,8-12.14-19;

Jn 19,31-37

János olyan érzékeny lelkületű apostolod volt, hogy tudott jelenlétedről. Ő volt hozzád legközelebb kínszenvedésed idején is, amikor a kereszten függtél. Elsőnek ért az üres sírhoz. Látott akkor is, amikor a többiek a gazdag halfogásra összpontosítottak. Tégy engem érzékennyé jelenléted iránt, hogy mindig érezzem azt, Uram!

ÁLDÁS BÉKESSÉG!

About the author

Tunde Vidican Lokodi