2021. május 16. – Vasárnap

HÚSVÉT 7. VASÁRNAP

ApCsel 1,15-17. 20a 20c-26;

Zsolt 102,1-2. 11-12. 19-20ab;

1Jn 4,11-16;

Jn 17,11b-19

Uram, Te magadra vállaltad vétkeinket. Megbocsátottad az én bűneimet is. Nagylelkűen megbocsátok azoknak én is, akik engem megbántottak. Így tudok majd hozzád simulni, téged megismerni. Segíts nekem, hogy e szándékomat megvalósítsam!

ÁLDÁS BÉKESSÉG!

About the author

Tunde Vidican Lokodi