2021. május 8. – Szombat

GYŐZŐ ApCsel 16,1-10; Zs 99; Jn 15,18-21

Uram, a hozzád vezető hosszú úton elfáradtam. Világosítsd meg a célt, amelyet elém tűztél. Ha az út végén téged látlak, ifjúi hévvel megyek tovább. Köszönöm, hogy a nehéz szakaszokon is velem voltál. Légy továbbra is mellettem, s éleszd fel bennem a szeretet izzó tüzét irántad!

ÁLDÁS BÉKESSÉG!

About the author

Tunde Vidican Lokodi