2022. május 15. – Vasárnap

HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA ApCsel 14,21-27; Zs 144,8-13; Jel 21,1-5a; Jn 13,31-35

Uram, Te magadra vállaltad vétkeinket. Megbocsátottad az én bűneimet is. Nagylelkűen megbocsátok azoknak én is, akik engem megbántottak. Így tudok majd hozzád simulni, téged megismerni. Segíts nekem, hogy e szándékomat megvalósítsam.

ÁLDÁS BÉKESSÉG!

About the author

Tunde Vidican Lokodi