2022. június 17. – Péntek

LAURA 2Kir 11,1-4.9-18.20; Zs 131; Mt 6,19-23 Máriával együtt imádkoztak a tanítványok a Szentlélekért. Az leszállt rájuk. Külső megjelenését erős szél és lángnyelvek kísérték, bensőjüket pedig olyan tüzessé tette, hogy félelmet...

2022. június 16. – Csütörtök

ÚRNAPJA Ter 14,18-20; Zs 109; 1Kor 11,23-26; Lk 9,11b-17 Felmentél a mennybe Jézusunk, tanítványaidat árván hagytad. A búcsúzásnál feladatul adtad nekik, hogy tegyék a világot kereszténnyé. Minden generációt, minden embert...

2022. június 15. – Szerda

ÁRPÁDHÁZI BOLDOG JOLÁN 2Kir 2,1.6-14; Zs 30; Mt 6,1-6.16-18 Köszönöm, Uram, hogy a kenyér és bor színe alatt köztünk maradtál, s minden nap egyesülhetünk veled, megérinthetünk a kenyér által, tisztelhetünk, megismerhetünk...

2022. június 14. – Kedd

ELIZEUS, VAZUL 1Kir 21,17-29; Zs 50; Mt 5,43-48 Mikor hírül vették az apostolok az emmauszi tanítványoktól, hogy találkoztak veled, ezt kiáltották: Feltámadott az ÚR! Így adták egymás tudtára boldogságuk okát. Mekkora örömmámor...

2022. június 13. – Hétfő

PÁDUAI SZENT ANTAL 1Kir 21,1-16; Zs 5; Mt 5,38-42 A csalódott tanítványok elhagyták az apostolok társaságát, Emmausz felé indultak. A zűrzavaros körülmények miatt nem ismertek fel, amikor csatlakoztál hozzájuk, csak a...

2022. június 12. – Vasárnap

SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAP Péld 8,22-31; Zs 8; Róm 5,1-5; Jn 16,12-15 János nyugodt és titokzatos szemlélője az utolsó vacsora eseményeinek. Kereszted alatt Szűzanyád mellett ált, nézte az üres sírt, a gazdag halászatot, Péter vízen...