Az Erdélyi Mária Rádió családja a Gyulafehérvári Papnevelő Intézetben

MR_kispapok.png

Kispapokkal szervezett módon kétszer látogattunk el a nagyváradi Mária Rádió stúdióhoz. Családias munkaközösségre találtunk, melynek fáradozásai gyümölcseként sok krisztushívő táplálja mindennapi hitét.  Tavaly  dr. Bogdánffy Szilárd vértanú püspök boldoggáavatásának napján a nagyváradi Stúdióban fejeztük ki és erősítettük meg közösen azt a vágyat, miszerint  mi kispapok  is szeretnénk belekapcsolódni az Erdélyi Mária Rádió rendszeresen szolgáló önkéntesei közé. Amennyiben életünk kibontása ajándékozásként nyilvánul meg, akkor ennek gyümöcsei egy magasabb létdimenzióba emelik az ajándékozót és az ajándék befogadóját. Papi hivatásom egyben életem kibontását is jelenti. Úgy érzem és gondolom, hogy a szolgálat jegyében megélt önkéntességnek mély üzenete van. Sokkal több mint az, ami a gyakorlati munka következményeként külső fórumon látszik. A belső fórumon megélt önkéntességnek a gyökere a Szűzanya szavaiban található: „Az Úr szolgáló leánya vagyok: történjék velem szavaid szerint” (Lk 1,38). A Újszövetségi Szentírás görög szövege az említett Szűzanya-kijelentésben a szolgáló fogalmat a dulé (ἡ δούλη) főnévvel tükrözi, mely rabszolganőt jelent. A rabszolga az ókori társadalomban a legalacsonyabb fokon állott: nem is tekintették személynek, jogai nem voltak, s egész életébe mások akaratát kellett teljesítenie. A Mária Rádióban, e  kiemelt mondat értelmében szeretnénk mi is kibontani életünket, a papnevelésben szerzett szellemi, lelki kincseinket a rádióhallgatók érdekében. De nemcsak mi kispapok, hanem teológiai tanáraink is megosztanak abból a tudományos teológiai szellemiértékből, amelyet értünk és a Rádióhallgatókért is tanulmányoznak és átimádkoznak. Sok mélységet látok, tapasztalok abban, hogy az önkéntességet úgy megélni, miközben szüntelenül az Úr akaratát tesszük, és mindezt a Boldogságos Szűz Mária példájára, mint az Istennek lefoglalt dulé-i. Ezeket a szavakat szeretnénk mi is életre hívni, az önkéntesség útján megélni. Mint Istennek lefoglalt önkéntesei szeretnénk szolgálni az Erdélyi Mária Rádión keresztül.  Ennek üzenete is van különösen, ha arra gondolok, hogy itt a Gyulafehérvári Papnevelő Intézetben  négy egyházmegye kispapjai gazdagítják a közösségi életet. Számokban kifejezve kb. 30 kispaptestvérem vesz részt különböző formában, e  szolgálatban mind a hat évfolyamot és a négy egyházmegyét képviselve.

Erre a vágyra ad választ az Isten, amikor ugyanis Csodásérmű Boldogasszony elméknapján, azaz fé. november 26-án, délelőtt féltizenkettőtől hálaadó Szentmisével és az új regionális stúdió megáldását méltató beszédek után megáldjuk a Mária Rádió harmadik területi stúdióját.

                                                        Puskás Attila

About the author

maradmin

Leave a Comment