SzerzőMajoros Gabriella

A nap szentje

Becket Szent Tamás

Szülei normannok voltak, s Londonban telepedtek le. Tamás mertoni ágostonosok iskolájában tanult, majd Párizsban folytatta tanulmányait. Hazatérve édesanyja már nem élt, szeretete melegét nélkülözve, kallódni kezdett. Három éven...

A nap szentje

Aprószentek

Azok a gyermekek viselik ezt a kedves nevet, akiket Jézus, a prófétai ígéreteket beteljesítő messiás király miatt öletett meg Heródes Betlehemben Kr. e. 6–7-ben, azt gondolván, hogy így megmentheti királyságát, és dinasztiát...