2014. május 19. – Hírek és programajánló

HÍREK
Boldoggá avatták Anton Durcovici püspököt
Május 17-én Jászvásáron a boldogok sorába iktatták Moldva mártír püspökét. A szentmisét Petru Ghergel püspök mutatta be, a boldoggá avatási dekrétumot Angelo Amato bíboros, a Szentatya követe olvasta fel. A szertartáson 25 püspök, 500 pap és 23.000 hívő vett részt.
Boldog Anton Durcovici ünnepét minden év december 10-én, mártíromságának napján ülik majd meg, ő a negyedik romániai mártírhalált halt püspök, akit oltárra emelnek. 2010-ben Bogdánffy Szilárdot, 2011-ben Scheffler Jánost, legutóbb, 2013-ban Vladimir Ghika-t emelte a boldogok sorába a Katolikus Egyház.


Elhunyt Szilágyi Lőrincz gyergyószentmiklósi örmény plébános
Szilágyi Lőrinc szentszéki tanácsos, címzetes esperes, plébános 2014. május 16-án, pénteken hajnalban, életének 70., papságának 46. évében, szentségekkel megerősítve, súlyos betegségét türelemmel viselve, hazatért Teremtő Atyjához.
Szilágyi Lőrinc Gyergyócsomafalván született 1944. január 3-án. Középiskolai és teológiai tanulmányait Gyulafehérváron a kántoriskolában, valamint a Hittudományi Főiskolán végezte. 1968. április 21-én Márton Áron püspök szentelte pappá.
Szolgálati helyei: 1968-1979 Balánbánya, 1979-1982 Mikóújfalu, 1982-1984 Torda, 1984-1995 Ditró, 1995-2009 Kilyénfalva, 2009-2014 Gyergyószentmiklós - örmény plébánia.
Temetése szülőfalujában, Gyergyócsomafalván ma délben 1.00 órakor lesz, végrendelete szerint a ravatalozó kápolnájából a helyi temetőbe. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!


Boldogabb családokért
Szombaton, a székelyudvarhelyi Szent Pio Lelkigyakorlatos Házban találkoztak a Boldogabb családokért iskolai prgram önkéntesei. Az erdélyi Mária Rádiónak Kertész Marika, a gyulafehérvári Főegyházmegye Pasztorális Bizottságának munkatársa nyilatkozott.


Önkéntes beteglátogatók találkoztak Szatmáron
Szombaton, a szatmári egyházmegye önkéntes beteglátogatói a Scheffler János Lelkipásztori Központ udvaráról elérhető új közösségi teremben gyűltek össze. Gáspár Annamária kórházpasztorációs referens tartott előadást a beteglátogatói hozzáállásról. Mint kiemelte a betegágy mellett az elsődleges feladatuk a közvetítés: „A beteglátogató Isten szeretetét közvetíti a beteg felé.”


Imazarándoklat a plébánia évében
Május 17-én a marosvásárhelyi Remete Szent Antal plébánia autóbuszos és gyalogos imazarándoklatot szervezett a mezősámsondi templom búcsújára. A Mária Rádiónak Szénégető István plébános számolt be a szombati eseményről.


Az Erdődi Esperesség Napját tartották a szatmárnémeti Szentlélek plébánián.
Krasznabéltekről, Szakaszról, Gyöngyről és Erdődről is érkeztek zarándokok a szatmárnémeti Szentlélek templomba vasárnap, az Erdődi Esperesség Napjára. A különböző közösségeknek találkozási lehetőséget nyújtó egész napos rendezvényt szentmisével nyitották meg, melyet jelenlevő paptársaival Harsányi László esperes celebrált. Szentbeszédében korunk hitkrízisére mutatott, mely Nyugat-Európa után a Közép- és Kelet-európai országokban is egyre jellemzőbb.


Folytatódik a bérmálás
A gyulafehérvári főegyházmegyében ma délelőtt 10 órakor Szentivánlaborfalván bérmál Tamás József püspök. Délután látogatást tesz az egyházközség filiáiban.


PROGRAMAJÁNLÓ
Bibliás könyvbemutató
Szovátán, a Szentháromság templomban Szilágyi László: Te érted, amit olvasol? című könyvsorozata legújabb kötetének bemutatója ma este 7 órakor kezdődik. A kötetet Székelyudvarhelyen a Mária Rádió kápolnájában is bemutatják holnap este 6 órakor.


Caritas nyílt esték rendezvénysorozat záróelőadása
A Gyulafehérvári Caritas 2014. március 10-én előadás- és beszélgetéssorozatot indított, azzal a céllal, hogy betekintést nyújtson tevékenységükbe. A program záróelődása Csíkszeredában ma délután 5 órakor kezdődik. Péter Szabolcs és Becze Beáta a családsegítésről fognak előadást tartani.


Híreinket tudósítóinktól, a szekelyhon.ro, a Magyar Kurír, a szatmári és a gyulafehérvári érsekség honlapjáról gyűjtöttük.

MRE - Hírszolgálat, 2014. május 19.

About the author

maradmin

Leave a Comment