2014. március 10. – Hírek és programajánló

Károly-érdemérmet alapítottak Nagyváradon
Szombat délelőtt a Várad-hegyfoki Premontrei Kanonokrendi Prépostság és a Bihar Megyei és Nagyváradi Civil Szervezetek Szövetsége szervezésében dr. Károly József Iranaeus tudósra, paptanárra emlékeztek a premontrei széktemplomban. Fejes Rudolf Anzelm premontrei apát arra hívta fel a figyelmet, hogy amikor dr. Károly József Iranaeus tudós emléke előtt tisztelgünk, olyasvalakire gondolunk, aki így fel tudta emelni Várad tudományos és kulturális életét.
A mise végén az apát bejelentette: a Várad-hegyfoki Premontrei Kanonokrendi Prépostság Károly József Iranaeus-emlékérdemet alapított március 8-tól kezdve, melyet azoknak ajándékozzák oda, akik kiemelten ápolják és előmozdítják az emlékezetét, kamatoztatják és megjelenítik szellemi örökségét a fizikai és a filozófiai tudományok terén. Küzdenek a premontrei rend jogaiért. A rendezvény a tudós síremlékének csendes megkoszorúzásával zárult.


Folytatódik az örökös szentségimádás az udvarhelyi kerületben
Ma a székelyszenttamási templomban 10 órakor kezdődik. Kedden, a székelyszentléleki plébániatemplomban az örökös szentségimádás ½ 10-kor szentmisével kezdődik. A zárószentmise 17.00 órakor lesz. Igét hirdet Laczkó Vilmos farkaslaki plébános.


Nyílt esték: sokszínű Caritas
A Gyulafehérvári Caritas Nyílt esték: sokszínű Caritas mottóval előadás- és beszélgetéssorozatot indít. Célja betekintést nyújtani azon témákba, társadalmi problémákba, amelyek a programjaik alapját képezik. Mesélnek a munkájukról, megosztják tapasztalataikat az érdeklődőkkel és igyekeznek hasznos, praktikus tanácsokkal ellátni a résztvevőket. A program első körben három helyszínen indul:
Csíkszeredában hétfőnként, a Petőfi utca 30 szám alatt. Itt Az időskor lélektana címmel indul a nyílt esték előadássorozat.
Székelyudvarhelyen a Papkertben, a Caritas épületében keddenként lesznek a Nyílt esték. Az első találkozón Sajgó Balázs, a Caritas lelki igazgatója tart előadást.
Gyergyószentmiklóson pedig szerdánként tartják a Nyílt estéket a Márton Áron utca 22 szám alatt. Kezdő téma: a vidékfejlesztés. Az előadások mindenhol 17.00 órától kezdődnek.


A gyónás nem bűnhődés. Ünnep!
Ezzel a címmel tart lelkigyakorlatot a székelyudvarhelyi Szent Pio Lelkigyakorlatos Házban március 14-16. között Jakabos Barnabás jezsuita szerzetes. Érdeklődni lehet a 0755-4897430755-4897430755-4897430755-489743-as telefonszámon.


Böjte Csaba az Arad megyei Szentpálon misézik
Március 11-én, kedden, Böjte Csaba az Arad megyei Szentpálra látogat és 17.00 órai kezdettel szentmisét celebrál a helyi templomban. A látogatás a szórványgondnoki program keretében jöhetett létre, melyet a temesvári Szórvány Alapítvány 2013 őszétől tart fennt és a Bethlen Gábor Alap támogat.


Boldog II. János Pál pápa ereklyéje Csíksomlyón
Március 11-13 között a csíksomlyói kegytemplom nagyböjti triduumára Boldog II. János Pál pápa ereklyéje érkezik Mátraverebély-Szentkútról. Stanisław Dziwisz bíboros, krakkói érsek, a pápa személyi titkára adományozta a szövetdarabot, amely II. János Pál pápa vérével van átitatva. Csíksomlyón a három lelkigyakorlatos estét 18.00 órától. Kálmán Peregrin mátraverebély-szentkúti kegyhelyigazgató vezeti. A szentmisék után nyilvános tiszteletre ki lesz helyezve Boldog II. János Pál ereklyéje.


Hit-Tan-Folyam Székelyudvarhelyen
Március 13-án, csütörtökön este ½ 8 órától a székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz plébánia hittantermében lesz a Hit-Tan-Folyam e havi előadása. Meghívott Dr. Zamfir Korinna, Babeş-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Karának előadótanára. Előadásának címe: „Talán megoszlott Krisztus? (1Kor 1,13) Az egység és a sokféleség kihívása Krisztus egyházában”. Szeretettel várunk minden érdeklődőt.


Plébánia éve sorozat Szombatfalván
Március 13-án, csütörtökön, 18.00 órától, a Székelyudvarhely-szombatfalvi plébánia Közösségi Házában, a Plébánia éve sorozat keretében előadást tart Jakabos Barnabás jezsuita szerzetes A szerető kommunikáció legfontosabb akadályai címmel.


Tündérkertekben a jövő
A Civitas és az Élő Szövet Alapítvány újabb Tündérkert létrehozását tervezi: ezúttal a Szent Ferenc Alapítvány által működtetett csíkszentsimoni Szent László Mezőgazdasági Szakkollégium számára. A kezdeményezők adománygyűjtést hirdetnek: helyi jellegzetes gyümölcsfacserjéket, egres-, ribizli-, málna-, szeder-, homoktövis-, hecserli- és mogyorócsemetéket várnak. „Aki tud a saját környezetében hagyományos gyümölcsfákat, amelyek kihalófélben vannak, kérjük, segítsen megtalálni. Ezekről a fákról oltóvesszőket gyűjtünk, és a tulajdonosnak egy beoltott csemetét adunk köszönetképpen.” – mondta el Pakot Mónika programigazgató.
A begyűjtött cserjéket március 29-én, Csíksomlyón Böjte Csaba ferences szerzetes megáldja és az önkéntes részvevők elültetik a cserjéket. További információért hívják a Mária Rádió székelyudvarhelyi stúdióját, a 0266-212686-os telefonszámon.


Fiatalokat várnak a dévai Szívközpontba

Gyere és lásd elnevezésű rendezvény célja bemutatni, hogyan lehet a Szívközpontok egyikében egy évet másoknak ajándékozni. A Szívközpontok közössége lehetőséget nyújt a fiataloknak, hogy meghatározott időre, végleges elköteleződés nélkül, hivatásukat felismerjék. A missziós mozgalom húsz országban önkéntes alapon működik. Erdélyben a Gyulafehérvári Érsekség jóváhagyásával van jelen. Március 15-16-án, Déván találkozót szerveznek azon fiatalok részére, akik meg szeretnék ismerni ezt a missziós tevékenységet. A Gyere és lásd hétvége nyitott mindazok számára, akik érdeklődnek a mozgalom iránt. Érdeklődni a 0751-6643980751-6643980751-6643980751-664398-as telefonszámon lehet.


Március 14-én, pénteken, 19:00 órától az erdélyi Mária Rádió székelyudvarhelyi kápolnájában a székelyudvarhelyi Szent Miklós plébániához tartozó Mária Légió közösség tagjai végzik a szentségimádást.

MRE - Hírszolgálat, 2014. március 10.

About the author

maradmin

Leave a Comment