2014. március 5. – Hírek és programajánló

HÍREK

Folytatódik az örökös szentségimádás az udvarhelyi kerületben

Hamvazószerdán a fenyédi templomban van örökös szentségimádási nap a fél 10-es szentmise után kezdődik és 18:00 órakor lesz az ünnepélyes záró szentmise, melynek szónoka Göthér Gergely szentágotai plébános lesz.

Március 6-án, csütörtökön, a székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz plébániatemplomban lesz örökös szentségimádási nap. A szentségimádás 09:00 órakor kezdődik és este fél 7.00 órakor lesz a záró szentmise és szentségi áldás. Vendégszónok Daniel Ernő nyikómalomfalvi plébános. Az örökös szentségimádási napon egész napos papi jelenlét lesz a templomban, lelki beszélgetés illetve szentgyónás miatt.


Családi élet „iskola” Kolozsváron

Március 6-án, csütörtökön 19.00 órai kezdettel, a kolozsvári Szent Mihály plébánia hittantermében a Családi élet „iskola” sorozat hetedik találkozójára kerül sor Növelni vagy nevelni ... címmel. A beszélgetések célja a házaséletre való tudatos felkészülés. Bővebb információ Homa Ildikó szociális testvérnél lehet, a 0745-7037320745-703732-es telefonszámon.


Nők ökumenikus világimanapja

Március 7-én, pénteken tartják világszerte a Nők ökumenikus imanapját, amelybe Erdélyben is egyre több nőszövetség kapcsolódik be. Az „Éltető forrás a pusztában” hívó gondolatú ökumenikus világimanapi liturgiát idén az egyiptomi nők állították össze.
Székelykeresztúron azonban már ma, március 5-én, 18 órától a református templomban kerül sor az Imádkozó nők napjára, a különböző felekezetű asszonyközösségek és a városban szolgáló lelkipásztorok közreműködésével.


A gyónás nem bűnhődés. Ünnep!
Ezzel a címmel tart lelkigyakorlatot a székelyudvarhelyi Szent Pio Lelkigyakorlatos Házban március 14-16. között Jakabos Barnabás jezsuita szerzetes. Érdeklődni a 0755-4897430755-489743-as telefonszámon lehet március 10-ig.


Segítők VIII. Konferenciája
Március 21–22-én, a marosvásárhelyi Deus Providebit Tanulmányi Házban, a Segítők Baráti Köre és a Gyulafehérvári Caritas együttműködésével kerül megrendezésre a Segítők VIII. Konferenciája. A konferencia előadásai, műhelymunkái támpontot nyújthatnak abban, hogy segítő szakemberként megtaláljuk a helyünket abban a világban, melyet egyaránt jellemez a „mítosztalanítás”, a korszerűsítés és az eredeti értékekhez való visszatérés igénye. Jelentkezni március 7-ig lehet, a 0747-6882070747-688207-es telefonszámon.


KULTURÁLIS AJÁNLÓ

Néprajzi könyvbemutató a Székely Nemzeti Múzeumban
Ma, március 5-én, 18.00 órától Sepsiszentgyörgyön, a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Termében, Dr. Nyisztor Tinka Hétköznapok és ünnepnapok – a moldvai magyarok táplálkozásának etnográfiája című disszertációjának bemutatására kerül sor. A szerzőt és a kötetet méltatja: dr. Pozsony Ferenc, néprajzkutató, akadémikus.


MRE - Hírszolgálat, 2014. március 5.

About the author

maradmin

Leave a Comment