2014. szeptember 5. – Hírek és programajánló

H Í R E K  E S T E

Beszámoló az 1Úton Nemzetközi Zarándoknapról
Augusztus 16-án, Mariazell és Csíksomlyó közötti útvonalon, 105 egynapos járóföldnyi szakaszon szervezett 1Úton gyalogos zarándoklaton 11 ezren vettek részt. A csatlakozókkal együtt a záró miséken 22 ezer ember volt jelen. A szertartásokat a helyi papságon kívül tizenöt püspök celebrálta, köztük szlovén, szlovák, illetve romániai és szerbiai magyar főpásztorok. Együtt zarándokoltak családosok, egyedülállók, gyerekek, fiatalok és idősek, egészségesek és gyógyulók, hívők és keresők, többféle keresztény felekezethez tartozó emberek. Az esemény része volt a babakocsis zarándoklat, külön szakasza volt a vakoknak, valamint roma csoport, otthontalanok és katonák is csatlakoztak. A családok együtt imádkoztak: a szülők megáldották gyermekeiket, ők pedig áldást mondtak szüleikre. Az első 1Úton zarándoknap a családokért a Kárpát-medence egyik legnagyobb lelki rendezvénye volt – tájékoztatta a Magyar Kurír honlapot Szabó Tamás, a magyarországi Mária Rádió és a Mária Út Egyesület elnöke.

Márton Áronról Londonban
A londoni Magyarok Nagyasszonya Főlelkészségen, a Márton Áronnak szentelt év keretében, Jakubinyi György érsek tart előadást holnap este 6 órai kezdettel és szentmisét mutat be vasárnap déli 1 órától.

Templombúcsúk a hétvégén
Holnap a Bihar-megyei Rézbánya, templomának búcsúünnepét üli. Az egykoron híres bányásztelepülés 1793-ban alapított plébániájának titulusa a Boldogságos Szűz Mária Születése. A 11 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Böcskei László megyéspüspök lesz.
Bethlenfalván, Mária Szent neve ünnepét vasárnap fél 1-től tartják. A búcsús szentmise ünnepi szónoka a csíksomlyói kegytemplom igazgatója, Urbán Erik ferences atya lesz.
Gyergyószentmiklóson az örmény templom Kisboldogasszony. búcsúja vasárnap 12 órakor kezdődik. Szentbeszédet mond Baróti László Sándor ditrói plébános. A szentmisét rádiónk élőben közvetíti.

Fogadalomtétel a temesvár-erzsébetvárosi templomban
A szalvatoriánus rend két tagjának fogadalomtételére kerül sor a temesvár-erzsébetvárosi templomban szeptember 6-án, szombaton az esti fél 8 órakor kezdődő szentmisén. A liturgia keretében Gál Márton örök fogadalmat tesz, Vrânceanu Sorin pedig megújítja fogadalmát.

Ave Maria jótékonysági hangverseny
A Romániai Máltai Segélyszolgálat temesvári fiókja szervezésében a temesvár-gyárvárosi Millenniumi templomban szeptember 7-én, vasárnap délután 5 órakor jótékonysági hangversenyre kerül sor. A felajánlott adományokat a Máltai Segélyszolgálat gondozottjainak támogatására fordítja.

Szobrot állítanak Szent Istvánnak
Gyergyószentmiklós önkormányzata Gyilkostón, az üdülőtelep parkjában szobrot állít Szent István királynak. A fából készült, egész alakos szobrot a székesfehérváriaktól kapták ajándékba. A szobrot vasárnap délután 4 órakor Portik Hegyi Kelemen főesperes és Keresztes Zoltán plébános áldja meg.

Zarándoklatok Máriaradnára
A szabadfalui plébánia és a hozzá tartozó filiák római katolikus közösségeinek közös máriaradnai zarándoklatára kerül sor szeptember 7-én. A mintegy 130 tagú zarándokcsoportot Wonerth László plébános vezeti.
Szeptember 8-án, hétfőn Szűz Mária születésének ünnepén a nagyváradi egyházmegye papjai és hívei a főpásztor vezetésével Máriaradnára zarándokolnak. A főpásztor buzdítására és az Egyházmegyei Ifjúsági Központ szervezésében külön csoportban kelnek útra Nagyvárad fiataljai, hogy az új tanév közeledtével Szűz Mária közbenjárását kérjék az egyházmegye ifjúsága, családjai és közösségei számára. A 11 órakor kezdődő szentmisét Martin Roos temesvári- és Böcskei László nagyváradi megyéspüspök mutatja be német, magyar, illetve román nyelven. A zarándokok szentmise után Megváltónk értünk vállalt életáldozatán elmélkedve keresztúti ájtatosságon vesznek részt.

Élő rózsafüzér zarándoklat Székelyudvarhelyen
A Mária-tisztelő imacsoportok szeptember 8-án, hétfőn, Szűz Mária születése napján élő rózsafüzér zarándoklatot szerveznek hitünk megerősödéséért, a város és a környék lakóiért, a családok megmaradásáért. Az indulás reggel fél 9-kor a Jézus kápolnától lesz. Érintik a város valamennyi katolikus templomát, délután 4 órakor a Székely Kálváriát járják végig, majd az Ugron kápolnánál 5 órakor, búcsús szentmisével fejezik be a zarándoklatot. A Kisboldogasszony-napi élő rózsafüzér zarándoklatba bármelyik ponton be lehet kapcsolódni.

Az időjárásról: Holnap borongósan indul a nap és napközben is sok felhő marad fölöttünk, záporok, zivatarok kialakulására lehet számítani. A légmozgás is élénk marad. Az erdélyi medencében hűvösebb a hajnal a hőmérsékleti értékek alig haladják meg az 5 C fokot, míg az ország nyugati felén sokkal kellemesebb az idő, a hőmérsékleti értékek 10-17 C körül alakulnak. Délután 23 és 29 fok közötti értékekre van kilátás.

MRE – Hírszolgálat, 2014. szeptember 5.


H Í R E K  D É L B E N

Elhunyt Nagy István Tarzíciusz ferences atya
Tarzíciusz ferences atya életének 86., szerzetességének 66., papságának 57., évében 2014. szeptember 4-én hunyt el. P. Tarzíciusz 1928. november 25-én született Rákosterebesen. 1948-ban lépett be a Kisebb Testvérek Rendjének Erdélyi Tartományába. A kommunista rezsim mostohasága a noviciátusból távozásra kényszerítette, majd 1952-ben visszatért a rendi keretekbe és Máriaradnán tette le első fogadalmát. Papszentelése 1957. november 24-én volt Désen, ahol 1967-ig volt kisegítő lelkész. További állomáshelyei: 1967-72 Ojtoz, 1972-77 Marosvásárhely, 1977-84 Marosszentgyörgy, 1984-89 Marosvásárhely, 1989-2013 Esztelnek. 2013-ban betegsége miatt Csíksomlyóra került, itt a Szűzanya lábánál, az örök életbe vetett hittel készült az Úr Jézussal való találkozásra, Akit életében kitartóan szolgált.
Temetése 2014. szeptember 7-én, vasárnap délután 3 órakor, a csíksomlyói kegytemplomban tartott engesztelő szentmiseáldozat bemutatása után, a kegytemplom kriptájában lesz. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

Beszámoló az 1Úton Nemzetközi Zarándoknapról
Augusztus 16-án, Mariazell és Csíksomlyó közötti útvonalon, 105 egynapos járóföldnyi szakaszon szervezett 1Úton gyalogos zarándoklaton 11 ezren vettek részt. A csatlakozókkal együtt a záró miséken 22 ezer ember volt jelen. A szertartásokat a helyi papságon kívül tizenöt püspök celebrálta, köztük szlovén, szlovák, illetve romániai és szerbiai magyar főpásztorok. Együtt zarándokoltak családosok, egyedülállók, gyerekek, fiatalok és idősek, egészségesek és gyógyulók, hívők és keresők, többféle keresztény felekezethez tartozó emberek. Az esemény része volt a babakocsis zarándoklat, külön szakasza volt a vakoknak, valamint roma csoport, otthontalanok és katonák is csatlakoztak. A családok együtt imádkoztak: a szülők megáldották gyermekeiket, ők pedig áldást mondtak szüleikre. Az első 1Úton zarándoknap a családokért a Kárpát-medence egyik legnagyobb lelki rendezvénye volt – tájékoztatta a Magyar Kurír honlapot Szabó Tamás, a magyarországi Mária Rádió és a Mária Út Egyesület elnöke.

Teréz Anyára emlékeznek Őrkön
Ünnepséget szervez a Szeretet Misszionáriusai szerzetesrend Sepsiszentgyörgyön a romanegyedi Mária, világ királynője tiszteletére szentelt templomban. Ma délután 5 órától szentmisét tartanak Boldog Teréz anya tiszteletére. 

Véget ért a FerBiT
A VII. Ferences Biciklis Zarándoklat „Áldott légy, Uram, és minden alkotásod!” mottóval augusztus 28-szeptember 2. között gurult. A FerBitről a mai Déli magazinban bővebben hallhatnak.

Keresztút a Székely Kálvárián
Ma délután is, mint minden elsőpénteken, 5 órától, hívják és várják a Székely Kálváriára keresztutat járni a székelyudvarhelyieket és környékbelieket. A Szent Mónika imaközösség tagjai az élet védelméért ajánlják fel a mai keresztutat.

Márton Áronról Londonban
A londoni Magyarok Nagyasszonya Főlelkészségen, a Márton Áronnak szentelt év keretében, Jakubinyi György érsek tart előadást holnap este 6 órai kezdettel és szentmisét mutat be vasárnap déli 1 órától.

Elsőszombat, Szűzanya köszöntő Csíksomlyón
Holnap az ünnepélyes Mária-köszöntő este 7 órakor kezdődik. Az engesztelő imaórát délután 6 órától a gyimesi hívek tartják. Ők a rózsafüzér előimádkozói és szintén ők viszik a Szűzanya kegyszobrának a másolatát a körmenetben. A szentmisét és körmenetet ez alkalommal is rádiónk közvetíti.

Templombúcsú Rézbányán
Holnap a Bihar-megyei Rézbánya, templomának búcsúünnepét üli. Az egykoron híres bányásztelepülés 1793-ban alapított plébániájának titulusa a Boldogságos Szűz Mária Születése. A 11 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Böcskei László megyéspüspök lesz.

Az időjárásról: Marad a felhős, szeles idő. Helyenként kialakulhatnak záporok, zivatarok. A légmozgás továbbra is élénk, erős marad. Délután 22 és 29 fok közötti értékekre van kilátás.

MRE – Hírszolgálat, 2014. szeptember 5.


H Í R E K  R E G G E L

Elhunyt Nagy István Tarzíciusz ferences atya
Tarzíciusz ferences atya életének 86., szerzetességének 66., papságának 57., évében 2014. szeptember 4-én hunyt el. P. Tarzíciusz 1928. november 25-én született Rákosterebesen. 1948-ban lépett be a Kisebb Testvérek Rendjének Erdélyi Tartományába. A kommunista rezsim mostohasága a noviciátusból távozásra kényszerítette, majd 1952-ben visszatért a rendi keretekbe és Máriaradnán tette le első fogadalmát. Papszentelése 1957. november 24-én volt Désen, ahol 1967-ig volt kisegítő lelkész. További állomáshelyei: 1967-72 Ojtoz, 1972-77 Marosvásárhely, 1977-84 Marosszentgyörgy, 1984-89 Marosvásárhely, 1989-2013 Esztelnek. 2013-ban betegsége miatt Csíksomlyóra került, itt a Szűzanya lábánál, az örök életbe vetett hittel készült az Úr Jézussal való találkozásra, Akit életében kitartóan szolgált.
Temetése 2014. szeptember 7-én, vasárnap délután 3 órakor, a csíksomlyói kegytemplomban tartott engesztelő szentmiseáldozat bemutatása után, a kegytemplom kriptájában lesz. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

Beszámoló az 1Úton Nemzetközi Zarándoknapról
Augusztus 16-án, Mariazell és Csíksomlyó közötti útvonalon, 105 egynapos járóföldnyi szakaszon szervezett 1Úton gyalogos zarándoklaton 11 ezren vettek részt. A csatlakozókkal együtt a záró miséken 22 ezer ember volt jelen. A szertartásokat a helyi papságon kívül tizenöt püspök celebrálta, köztük szlovén, szlovák, illetve romániai és szerbiai magyar főpásztorok. Együtt zarándokoltak családosok, egyedülállók, gyerekek, fiatalok és idősek, egészségesek és gyógyulók, hívők és keresők, többféle keresztény felekezethez tartozó emberek. Az esemény része volt a babakocsis zarándoklat, külön szakasza volt a vakoknak, valamint roma csoport, otthontalanok és katonák is csatlakoztak. A családok együtt imádkoztak: a szülők megáldották gyermekeiket, ők pedig áldást mondtak szüleikre. Az első 1Úton zarándoknap a családokért a Kárpát-medence egyik legnagyobb lelki rendezvénye volt – tájékoztatta a Magyar Kurír honlapot Szabó Tamás, a magyarországi Mária Rádió és a Mária Út Egyesület elnöke.

Teréz Anyára emlékeznek Őrkön
Ünnepséget szervez a Szeretet Misszionáriusai szerzetesrend Sepsiszentgyörgyön a romanegyedi Mária, világ királynője tiszteletére szentelt templomban. Ma délután 5 órától szentmisét tartanak Boldog Teréz anya tiszteletére.

Véget ért a FerBiT
A VII. Ferences Biciklis Zarándoklat „Áldott légy, Uram, és minden alkotásod!” mottóval augusztus 28-szeptember 2. között gurult. A FerBitről a mai Déli magazinban bővebben hallhatnak.

Keresztút a Székely Kálvárián
Ma délután is, mint minden elsőpénteken, 5 órától, hívják és várják a Székely Kálváriára keresztutat járni a székelyudvarhelyieket és környékbelieket. A Szent Mónika imaközösség tagjai az élet védelméért ajánlják fel a mai keresztutat.

Elsőszombat, Szűzanya köszöntő Csíksomlyón
Holnap az ünnepélyes Mária-köszöntő este 7 órakor kezdődik. Az engesztelő imaórát délután 6 órától a gyimesi hívek tartják. Ők a rózsafüzér előimádkozói és szintén ők viszik a Szűzanya kegyszobrának a másolatát a körmenetben. A szentmisét és körmenetet ez alkalommal is rádiónk közvetíti.

Templombúcsú Rézbányán
Holnap a Bihar-megyei Rézbánya, templomának búcsúünnepét üli. Az egykoron híres bányásztelepülés 1793-ban alapított plébániájának titulusa a Boldogságos Szűz Mária Születése. A 11 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Böcskei László megyéspüspök lesz.

Az időjárásról: Marad a felhős, szeles idő. Helyenként kialakulhatnak záporok, zivatarok. A légmozgás továbbra is élénk, erős marad. Az erdélyi medencében hűvösebb a hajnal, a hőmérséklet 5-6 C fok körül alakul, míg az ország nyugati felén sokkal kellemesebb az idő, a hőmérsékleti értékek 11 C körül alakulnak. Délután 22 és 29 fok közötti értékekre van kilátás.

MRE – Hírszolgálat, 2014. szeptember 5.

About the author

maradmin

Leave a Comment