2015. április 24. – Hírek és programajánló

Í R E K    E S T E

Tempfli József püspök köszöntése
„Jó Atyánkért esdeklünk, tartsd meg Isten őt nekünk…” Ezekkel a szavakkal köszöntötte Böcskei László nagyváradi megyéspüspök papjai kíséretében a 25 évvel ezelőtt, 1990. április 26-án püspökké szentelt Tempfli József nyugalmazott megyéspüspököt. A főpásztor felolvasta Ferenc pápa üdvözlő sorait is: „Püspökké szentelésének huszonötödik évfordulóját ünnepelve e jeles eseményhez és egész püspöki ténykedéshez őszinte szívvel gratulálunk, legőszintébb szeretetünknek adjuk jelét és a mennyei kegyelmek zálogaként jó szívvel küldjük apostoli áldásunkat, péteri szolgálatunk gyakorlásához pedig imáit kérjük.” Tempfli József a Nagyváradi Egyházmegye nyugalmazott püspöke megromlott egészségi állapota ellenére örömmel fogadta a köszöntő szavakat, imáiról biztosította a jelenlévőket és főpapi áldásban részesítette őket.

A Mária Rádió önkéntes találkozókat szervez
A körút utolsó állomása Gyergyószentmiklós, ahol április 25-én, szombaton délelőtt tíz órakor a Szent Miklós plébánia hittantermében várjuk szeretettel önkénteseinket.

Az Örmény Genocídium centenáriuma
Marosvásárhelyen holnap délelőtt tizenegy órakor, a Bernády Házban történelmi és kulturális megemlékezés keretében előadásokat tartanak a városban élő örményországi örmények közreműködésével. Délután hat órakor a Keresztelő Szent János templomban Oláh Dénes főesperes celebrál szentmisét az áldozatok emlékére.

Hivatások Hétvégéje Nagyváradon
A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség április 24-26. között hatodik alkalommal szervezi meg a Hivatások Hétvégéje címet viselő programot. A találkozó az egyházmegye azon fiataljait célozza meg, akik a papi vagy a szerzetesi élet iránt érdeklődnek. A péntek este kezdődő program keretében a résztvevők hivatással kapcsolatos kérdéseire igyekeznek válaszolni a meghívott szerzetesrendek és az egyházmegyés papság képviselői, illetve a gyulafehérvári szemináriumból érkező kispapok.

Aranymise Csíksomlyón és Nagyváradon
Boros Károly nyugdíjas főesperes plébános április 25-én, szombat délelőtt fél tizenegy órakor a csíksomlyói kegytemplomban tartja aranymiséjét.
Bohács Sándor nyugalmazott plébános hálát adva 50 év papi szolgálatáért szintén április 25-én, szombaton délután hat órakor a nagyvárad-olaszi plébániatemplomban mutatja be aranymiséjét. Mindkét jubilánst Isten Szolgája Márton Áron püspök szentelte pappá 1965. április 25-én a gyulafehérvári székesegyházban. A csíksomlyói ünnepségbe rádiónk hallgatói is bekapcsolódhatnak.

Szent György búcsúk a gyulafehérvári egyházmegyében
- Marosszentgyörgyön holnap délelőtt tizenegy órakor kezdődik a búcsús szentmise. Főcelebránsa Oláh Dénes marosvásárhelyi főesperes, szónoka Becze Lóránt székelykáli plébános lesz.
- Csíkszentgyörgyön vasárnap fél egy órakor ünneplik az egyházközség védőszentjét. A szentbeszédet Málnási Demeter kósteleki plébános mondja.
- A Székelyudvarhely Szombatfalvi Szent György védelmébe ajánlott templom búcsús szentmiséje vasárnap fél egykor kezdődik.

Kórustalálkozó Gyergyóban
Április 25-én Gyergyócsomafalván rendezik meg a gyergyói főesperesi kerület egyházi énekkarainak találkozóját. A „Magasból kell jönni, hogy az Isten dicsőségét énekeljük. Magasban kell otthon lenni, hogy szívünk, lelkünk, egyéniségünk Isten dicsőítő éneke legyen” mottójú rendezvény, szombaton délelőtt tíz órakor szentmisével kezdődik. A találkozón14 kórus vesz részt - tudtuk meg Ambrus Tibor kántortól.

Jó Pásztor-búcsú a hivatások vasárnapján
A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a hivatások világnapja is. Április 26-án, vasárnap a szentmiséken világszerte a papokért és új hivatásokért imádkoznak a hívek. Ezen a napon délután egy órakor kezdődik a székelyudvarhelyi Jó Pásztor Papok és Idősek Otthona kápolnájának búcsúja. A homiliát Tamás Márton nyugdíjas plébános mondja.

Örökös szentségimádás Biharpüspökiben és Sáránon
A nagyváradi egyházmegyében újraéledt örökös szentségimádási nap hagyományának megfelelően április hónap negyedik vasárnapján, április 26-án Biharpüspökiben és Sáránon lesz a híveknek lehetősége a szentségimádásba bekapcsolódni.

Gyermektalálkozó és családos szentmise
A temesvár-józsefvárosi plébánián holnap délelőtt tizenegy órai kezdettel gyermektalálkozót tartanak. Vasárnap fél tizenkét órakor családos szentmise lesz a józsefvárosi plébániatemplomban.

Az időjárásról: Szombaton a naposabb időt gomolyfelhők zavarhatják meg, országszerte lehet számítani egy-egy futó zápor, zivatar kialakulására. Ha lassan is, de melegszik a levegő hőmérséklete s hajnalban 4 és 10 C fok várható, míg délután 18-23°C körüli értékekre kell számítani.

MRE - Hírszolgálat, 2015. április 24.


Í R E K    R E G G E L

Aki hisz, soha nincs egyedül
„Amikor az Emberfia eljön talál-e hitet a Földön?” címmel tartott előadást tegnap Kolozsváron, a Katolikus Akadémia keretén belül Jakab Gábor plébános. Előadásában XVI. Benedek pápának, a Hit évét meghirdető motu propriojából indult ki-tájékoztatta rádiónkat Fábián Róbert. Az előadó, a hitnek, mint személyes, alapvető elköteleződésnek, s az isteni erőre hagyakozó bizalomnak vetületeit vizsgálta, majd a hit akadályai közül számosat vett nagyító alá. A hit nem statikus, hanem dinamikus valóság, út, de biztatóak az emeritus pápa szavai: Aki hisz, soha nincs egyedül!

A Mária Rádió önkéntes találkozókat szervez
Ma délután három órakor Székelyudvarhelyen, a Szent Pio Lelkigyakorlatos Házban folytatódik a találkozó. A körút utolsó állomása Gyergyószentmiklós, ahol április 25-én, szombaton délelőtt tíz órakor a Szent Miklós plébánia hittantermében várjuk szeretettel önkénteseinket.

Az Örmény Genocídium centenáriuma Erdélyben
- Szamosújváron ma délután öt órakor az örmény katolikus székesegyházban Szakács Endre örmény katolikus vikárius-plébános szentmisét celebrál a mártírok emlékére, utána orgonakoncertre kerül sor, melynek előadója Fuchs Ferenc, Kolozsvárról.
- Csíkszeredában ma este hét órai kezdettel a Szent Ágoston templomban tartanak megemlékező szentmisét az áldozatok emlékére. Ezt követően Orbán Zsolt helyi történész tart történelmi visszatekintést a plébánia konferenciatermében.
- Marosvásárhelyen holnap délelőtt tizenegy órakor, a Bernády Házban történelmi és kulturális megemlékezés keretében előadásokat tartanak a városban élő örményországi örmények közreműködésével. Délután hat órakor a Keresztelő Szent János templomban Oláh Dénes főesperes celebrál szentmisét az áldozatok emlékére.

Szent György búcsúk a gyulafehérvári egyházmegyében
- Az esztelnekiek három napos lelkigyakorlattal készültek búcsúünnepükre. A szentmiséken este hat órakor a szentbeszédet Bartos Károly, kézdisárfalvi plébános mondta. Az ünnepi búcsú ma délelőtt tizenegy órakor kezdődik, szónoka Laczkó-Dávid Anaklét ferences atya, a szárhegyi kolostorból.
- A székelyudvarhelyi Szent György egyházközség háromnapos lelki programmal készül a vasárnap tartandó templombúcsúra. Ma délután öt órától szentségimádásra kerül sor a templomban. Szombat délután öt órakor zászlók alatt, körmenetben vonulnak, hogy a búzaszentelés szertatásával áldást kérjenek a határbéli munkákra, a föld termésére. A Szent György védelmébe ajánlott templom búcsús szentmiséje vasárnap fél egykor kezdődik.
- Marosszentgyörgyön szombat délelőtt tizenegy órakor kezdődik a búcsús szentmise. Főcelebránsa Oláh Dénes marosvásárhelyi főesperes, szónoka Becze Lóránt székelykáli plébános lesz.
- Csíkszentgyörgyön vasárnap fél egy órakor ünneplik az egyházközség védőszentjét. A szentbeszédet Málnási Demeter kósteleki plébános mondja.

Előadás Csíkszeredában
A honfoglalás előttől az Európai Unió utánig előadássorozat keretében ma délután hat órától Ilyés Zsolt csíkszentléleki plébános, Ki az ember? címmel tart előadást a csíkszeredai Polgármesteri Hivatal gyűléstermében.

Tavaszi körúton a Márton Áron zenemű
A Mustármag megújulás-szolgálat a Népemért vállalom zeneművet, már több mint 30 alkalommal mutatta be Erdély-szerte. Az idén közösségi összefogással a Márton Áron játékfilmet szeretnék elkészíteni, melyhez adományt gyűjtenek a körút során. Ma este nyolc órától Marosvásárhelyen, a Keresztelő Szent János templomban adják elő.

Ismét Belső Iránytű
A gyergyószentmiklósi Szent István plébánián ma este hét órától, a Belső iránytű programsorozat keretében, Gál Beáta-Bertyó textilművész tart előadást Te milyen színekben látod a világot címmel.

Kórustalálkozó Gyergyóban
Április 25-én Gyergyócsomafalván rendezik meg a gyergyói főesperesi kerület egyházi énekkarainak találkozóját. A „Magasból kell jönni, hogy az Isten dicsőségét énekeljük. Magasban kell otthon lenni, hogy szívünk, lelkünk, egyéniségünk Isten dicsőítő éneke legyen” mottójú rendezvény, szombaton délelőtt tíz órakor szentmisével kezdődik. A találkozón14 kórus vesz részt - tudtuk meg Ambrus Tibor kántortól.

Resurrexit Zenefesztivál Csíkszeredában
Április 24-25. között a csíkszeredai Segítő Mária Gimnázium kollégiumának dísztermében találkoznak a Gyulafehérvári Főegyházmegye zenecsoportjai. A fiatalok kezdeményezésére, a koncertsorozatként ismert rendezvény, az ifjúsági ének-zenekarok két napos képzéssel egybekötött együttlétévé alakult át. A fesztivál holnap este hét órától koncerttel zárul, amelyre a belépés ingyenes.

Az időjárásról: Ma változékony lesz az időjárás, nyugat, délnyugat felől többfelé számíthatunk záporok, helyenként zivatarok kialakulására. Élénk, néhol erős lesz a délnyugati szél. Az enyhébb hajnalt követően napközben 19-24°C közé melegszik a levegő.

MRE - Hírszolgálat, 2015. április 24.

About the author

maradmin

Leave a Comment