2015. április 27. – Hírek és programajánló

H Í R E K  E S T E

Jakubinyi György érsek április 29-én ünnepli püspökké szentelésének 25. évfordulóját
A főpásztor püspökké szentelésének helyén, a csíksomlyói kegytemplomban már bemutatta hálaadó szentmiséjét húsvét után, néhány osztálytársa jelenlétében, de az évfordulón, április 29-én, szerdán délelőtt tíz órai kezdettel a gyulafehérvári székesegyházban is hálaadó szentmisét celebrál. Az érseki hivatal szeretettel hívja és várja az egyházmegye papjait és híveit az ünnepi hálaadásra. Az eukarisztikus ünneplést követően tizenkét órától díszgyűlésre kerül sor az Erdélyi Magyar Egyházirodalmi Iskola szervezésében. A hálaadó szentmisét rádiónk élőben közvetíti.

Aranyos szentmise Olasziban
Bohács Sándor nyugalmazott plébános – akit Isten Szolgája Márton Áron püspök szentelt pappá – hálát adva 50 év papi szolgálatáért, szombaton a nagyváradi Barátok templomában mutatta be aranymiséjét. A jubiláns paptestvérét köszöntő Kiss Albert főesperes-kanonok hangsúlyozta: az „aranyos mise” alkalmából hálát adnak Istennek azért, hogy megszólította őt. Prédikációjában Fodor József általános helynök elmondta: a papi örömöt nem a hajrá, hanem az alleluja fejezi ki. Köszöntőjében Böcskei László megyéspüspök azt nyomatékosította: a jubileum arra is figyelmeztet, hogy az ünnepelt igent mondott az Úr küldetésteljesítést feltételező szavaira, hálát adva ezért az ajándékért – tudtuk meg az erdon.ro portálról.

Aranymise az erdődi Nagyboldogasszony templomban
Kühn Pál kanonok szombaton, szülőfalujában, hívekkel telt templomban, püspökének és paptársainak jelenlétében ünnepelte aranymiséjét. Az ünnepi szónok Néma Sándor kálmándi plébános, szentbeszédében a pap jelentőségén elmélkedett. A szentmise végén Schönberger Jenő szatmárnémeti püspök, az egyházmegye nevében köszönte meg az ötven éves szolgálatot. 

Folytatódik a Szent Antal nagykilenced
– A csíksomlyói kegytemplomban keddenként a nyolckor kezdődő szentmise szónoka felváltva Bőjte Mihály és Urbán Erik ferences atyák lesznek. A fél tizenegyes szentmisén, Veres Sándor Levente kászonújfalvi plébános prédikál. Az este hétkor kezdődő szentmise keretében Csintalan László csíkdelnei plébános mond szentbeszédet, amelybe a Mária Rádión keresztül és a csiksomlyó.ro oldalon is bekapcsolódhatunk.
– A szatmárnémeti Szent Antal templomban, holnap délelőtt a tíz órakor kezdődő szentmisén a prédikációkat idén Istvánfi Szilárd, a szatmárnémeti Szent Család plébánia segédlelkésze tartja. 
– A székelyudvarhelyi ferences templomban holnap tíz órától Laczkó Vilmos farkaslaki plébános mondja a szentbeszédet.
Holnap kezdődnek a bérmálások a Gyulafehérvári Főegyházmegyében 
Idén a Küküllői főesperesi, a Gyergyói és a Kolozs-Dobokai kerületek egyházközségeiben, valamint Székelyudvarhelyen, Csíkszeredában, és Sepsiszentgyörgyön és Kézdivásárhelyen is sor kerül a bérmálás szentségének kiszolgáltatására.
Holnap délelőtt tíz órakor Szentdemeteren 21, délután öt órakor Egrestőn pedig 11 fiatal részesül Jakubinyi György érsek kézfeltétele által a bérmálás szentségében.

A nagyváradi Caritas Catolica hírei
Április 29-én, szerdán, délután hat órától Veres Kovács Attila várad-olaszi református lelkipásztor, rádiónk önkéntes munkatársa vetítettképes előadást tart Ausztráliáról a Szent Erzsébet Idősotthonban.
Április 30-án, csütörtökön, délután öt órától a Katalin-telepi római katolikus plébánia hittanosai mutatnak be rövid előadást Szent László legendái alapján a Szent Erzsébet Idősotthonban.

Születés Hete Nagyváradon
Negyedszer rendezik meg Nagyváradon a Születés Hete rendezvénysorozatot, a Posticum Kulturális Központban május 4-9. között, hogy a gyermekvállalás miatti új szerepekkel és szerepkonfliktusokkal szembenéző nők számára hiteles segítséget nyújtsanak – tájékoztat az Erdély Online.
A rendezvény idei célkitűzése a családok tájékoztatása mellett az adománygyűjtés, amivel a dévai Szent Ferenc Alapítvány által működtetett Szent Angéla Ház gyermekeit kívánják támogatni. 

Az időjárásról: Kedden egy hidegfront érkezik hazánk fölé, ennek köszönhetően sokfelé várható eső, zápor, zivatar is. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint holnap reggel tíz órától szerda este nyolc óráig kell számítani az esős időre. Visszaesik a hőmérséklet, majd az ország egész területén megélénkül a szél, helyenként viharossá fokozódva. A reggeli órákban 7 és 11 C fok körüli értékekre kell számítani míg, napközben 16 és 20 C fokot mérhetünk.

MRE – Hírszolgálat, 2015. április 27.


H Í R E K   R E G G E L / D É L B E N

Papokat szentelt Ferenc pápa
A papi hivatások vasárnapján Ferenc pápa szentmise keretében tizenkilenc diakónust szentelt pappá a vatikáni Szent Péter-bazilikában. Az 19 új pap közül 13 római egyházmegyés, négyen az olasz alapítású Tanítványok Családja szerzetesi kongregáció tagjai, egyikük minorita ferences szerzetes és van közöttük egy szír-malabár rítusú lelkipásztor Indiából.
A pápa szentbeszédében kérte: „Hirdessétek mindenkinek Isten igéjét, amelyet ti magatok is örömmel fogadtatok. Állhatatosan olvassátok Isten igéjét és állhatatosan elmélkedjetek róla, hogy higgyétek, amit olvastatok, tanítsátok, amit hitben befogadtatok, és megéljétek, amit tanítottatok.”
A Regina Caeli imádság után Ferenc pápa és 19 most szentelt új pap közül kettő adott áldást a Szent Péter-téren összegyűlt híveknek – tudtuk meg a Vatikáni Rádió honlapjáról.

Aranyos szentmise Olasziban
Bohács Sándor nyugalmazott plébános – akit Isten Szolgája Márton Áron püspök szentelt pappá – hálát adva 50 év papi szolgálatáért, szombaton a nagyváradi Barátok templomában mutatta be aranymiséjét. A jubiláns paptestvérét köszöntő Kiss Albert főesperes-kanonok hangsúlyozta: az „aranyos mise” alkalmából hálát adnak Istennek azért, hogy megszólította őt. Prédikációjában Fodor József általános helynök elmondta: a papi örömöt nem a hajrá, hanem az alleluja fejezi ki. Köszöntőjében Böcskei László megyéspüspök azt nyomatékosította: a jubileum arra is figyelmeztet, hogy az ünnepelt igent mondott az Úr küldetésteljesítést feltételező szavaira, hálát adva ezért az ajándékért – tudtuk meg az erdon.ro portálról.

Aranymise az erdődi Nagyboldogasszony templomban
Kühn Pál kanonok szombaton, szülőfalujában, hívekkel telt templomban, püspökének és paptársainak jelenlétében ünnepelte aranymiséjét. Az ünnepi szónok Néma Sándor kálmándi plébános, szentbeszédében a pap jelentőségén elmélkedett. A szentmise végén Schönberger Jenő szatmárnémeti püspök, az egyházmegye nevében köszönte meg az ötven éves szolgálatot.

Kórustalálkozó Gyergyóban
Szombaton tartották Gyergyócsomafalván a gyergyói főesperesi kerület egyházi énekkarainak találkozóját, melyen közel 380 kórustag vett részt. A szentmisén Farkas László, a Gyulafehérvári Egyházzenei Bizottság titkára prédikált. A találkozón 14 kórus mutatkozott be a következő helységekből: Maroshévíz, Gyergyószárhegy, Gyergyóremete, Gyergyótölgyes, Gyergyóalfalva, Gyergyóújfalvi, Tekerőpatak, Kilyénfalva, Ditró, Gyergyószentmiklósról a Szent Miklós, a Szent István, valamint az örmény plébánia kórusai, Borszék és Gyergyócsomafalva. Jövőben Gyergyóújfaluban szervezik meg a gyergyói térség kórusainak találkozóját – tájékoztatott Ambrus Tibor kántor.

Templombúcsú Szombatfalván
Tegnap a székelyudvarhelyi-szombatfalvi Szent György-plébániatemplom búcsúünnepén, a Szerzetesség évében a főcelebráns Kovács Csaba Antal ferences testvér volt. A szentmise szónoka Balla Barnabás pálos atya homíliájában elmondta: a feltámadt Krisztusba vetett hit segítségével küzdött meg Szent György a sárkánnyal. Az ő példája mutatja, hogy a félelmet le kell küzdeni. Közbenjárására tekintsük Krisztusra, ragaszkodjunk a Jó Pásztorhoz. Az ünnepen közreműködött az egyházközség Psallite vegyeskara, Simó Zsuzsa vezényletével.

Jó Pásztor búcsú hivatások ünnepén
Vasárnap a székelyudvarhelyi Jó Pásztor Papok és Idősek Otthona kápolnájának búcsúján, Mátyás Károly főesperes a szentmise bevezetőjében kérte a jelenlévőket, hogy imádkozzanak, küldjön az Úr munkásokat aratásába. Szentbeszédében Tamás Márton nyugdíjas plébános, az otthon legújabb lakója feltette a kérdést: vajon ebben a szenzációéhes világban időszerű-e a Jó Pásztor tanítása? Igen – adta meg a választ – időszerű, Jézus kérte, hogy szeressünk, jót tegyük és jók legyünk, hasonlóan a Jó Pásztorhoz. Közreműködött a Szent Miklós plébánia Musica Sacra kamarakórusa, Rózsa Imre kántor-karnagy vezetésével.

Folytatódik a Szent Antal nagykilenced
– A csíksomlyói kegytemplomban keddenként a nyolckor kezdődő szentmise szónoka felváltva Bőjte Mihály és Urbán Erik ferences atyák lesznek. A fél tizenegyes szentmisén, Veres Sándor Levente kászonújfalvi plébános prédikál. Az este hétkor kezdődő szentmise keretében Csintalan László csíkdelnei plébános mond szentbeszédet, amelybe a Mária Rádión keresztül és a csiksomlyó.ro oldalon is bekapcsolódhatunk.
– A szatmárnémeti Szent Antal templomban, holnap délelőtt a tíz órakor kezdődő szentmisén a prédikációkat idén Istvánfi Szilárd, a szatmárnémeti Szent Család plébánia segédlelkésze tartja.
– A székelyudvarhelyi ferences templomban holnap tíz órától Laczkó Vilmos farkaslaki plébános mondja a szentbeszédet.

Lelkigyakorlat sorozat Marosvásárhelyen
„Azért jöttem, hogy örömötök legyen….” mottóval a Keresztelő Szent János plébánián lelkigyakorlat kezdődik Hajlák Attila-István segédlelkész vezetésével. Várják a fiatalokat, felnőtteket akik fel szeretnék fedezni: az evangélium öröme – az élet öröme. Az első találkozó április 29-én, szerda este hét órától lesz.

Utak egymáshoz – A kommunikáció szerepe a kapcsolatokban
A Gyulafehérvári Caritas tematikus hétvégét szervez május 8-10. között a csíkszentdomokosi Szent Margit Lelkigyakorlatos Házban. Olyan házaspárokat várnak, akik családjában nem ismeretlen a szenvedélybetegség és annak hatásai a családra, és akik a függőség által sérült kapcsolatban szeretnének fejlődni. Jelentkezni május 4-éig lehet a 0737- 300.980-as telefonszámon.

Az időjárásról: A hajnali ég ma felhős, kissé borongós napnak nézünk elébe, elszórtan esőzések várhatóak. Helyenként elektromos kisülésekre is számíthatunk majd a nap folyamán. Gyenge szélmozgást, enyhén változó légnyomás értékeket jeleztek, a reggeli, legkisebb hőmérsékleti értékek 1 ºC : 11 ºC körül alakulnak. Napközben 19-24 ºC fok között alakulnak a csúcshőmérsékleti értékek, ami az éves viszonylatban magasnak mondható erre az időszakra.

MRE – Hírszolgálat, 2015. április 27.

About the author

maradmin

Leave a Comment