2015. február 3. – Hírek és programajánló

​H Í R E K   E S T E
 

Triduum és alcsíki kórustalálkozó
Tusnádfürdőn február 4 és 6. között, esténként hat órai kezdettel triduumot tartanak Balázs Imre nyugdíjas plébános vezetésével. 
Ugyancsak Tusnádfürdőn szervezik meg a XX. Alcsíki Kórustalálkozót. Szombaton a fél tizenegy órakor kezdődő rózsafüzér-ájtatosság után, szentmisét mutatnak be melynek főcelebránsa és szónoka Tamás József püspök. A szentmisét követően fellép hat alcsíki és két vendégkórus. A rádiónk által közvetített szentmisékbe hallgatóink is bekapcsolódhatnak. 

Szerdai pár-beszéd Marosvásárhelyen
A Gyulafehérvári Családpasztorációs Központ szervezésében minden hónap első szerdáján, a családi élet különböző területeiről, a családi problémákkal küzdők párkapcsolati témáiról, nevelési kérdésekről folytatnak párbeszédet Marosvásárhelyen. Február 4-én a szerdai párbeszédek harmadik alkalma következik Bizalom, meghittség, újraközeledés a párkapcsolatban témával. Meghívottak: Kovács Réka Rozália, Kovács Szabolcs és Cosma István. Minden érdeklődőt várnak holnap este hét órára az Ama Deus cukrászdába.

Engesztelő imavirrasztás Székelyudvarhelyen
A Mária Rádió székelyudvarhelyi kápolnájában minden hónap első szerdáján egész éjjel virrasztást tartanak, tizenegy órától szentmisét mutatnak be. Az engesztelő imavirrasztásra hívnak együtt imádkozni mindenkit, aki Jézussal szeretne időt tölteni. 
A kápolnában ugyanakkor minden reggel nyolc órától este nyolc óráig állandó, egész napos szentségimádás indult. Várják az Istent imádni, dicsőíteni, engesztelni, lelkileg felüdülni, megpihenni vágyókat. 

Folytatódik a Szent József nagykilenced a szatmári egyházmegyében
Szent József ünnepét megelőzően, minden évben nagykilencedet tartanak a szatmárnémeti, nagybányai és kaplonyi Szent József templomokban. 
A szatmárnémeti, sugárúti Szent József templomban szerdánként reggel kilenc órakor Oláh Zsolt, a nagybányai Szentháromság plébánia segédlelkésze mutatja be a szentmiséket és elmélkedik. 
Nagybányán ugyancsak szerdánként délután öt órától imaórát, este hat órától pedig szentmisét mutatnak be, minden alkalommal más pap homíliájával.
Kaplonyban szintén szerdánként este hat órától Barta Barnabás, a szatmárnémeti Kis Szent Teréz plébánia segédlelkésze elmélkedésével tartják a kilenced szentmiséit.

Férjek – édesapák hétvégéje
Február 20-22. között a Gyulafehérvári főegyházmegye családpasztorációs munkacsoportja Férjek-édesapák hétvégéjét szervezi Csíksomlyón, a Jakab Antal Konferencia Központban, Hit, hivatás és hivatal között. Egyensúly életben, családban címmel. Tervezett előadók: Kiss Ulrich jezsuita atya, Dr. Vass Levente, Kertész Tibor, Bíró Ernő, Nagy Zoltán és Nisztor István. Jelentkezni a www.csalad.ro honlapon, a „Bejelentkezés” menüpontban lehet.

Pedagógustalálkozó Szatmárnémetiben
Egy éve tartottak első alkalommal Lélekemelő címmel találkozót pedagógusok számára Szatmárnémetiben. Ezen keresztény témákat, valamint a pedagógusok iskolán belüli és -kívüli életét, gondjait érintő gondolatokat dolgoztak fel. Február 5-én, csütörtökön délelőtt tíz órától harmadik alkalommal hívják beszélgetésre, tapasztalatcserére a pedagógusokat, a Scheffler János Lelkipásztori Központ udvaráról nyíló Szent István terembe. A találkozó témájaként a szeretetnyelveket választották.

Házasság hete Csíkszeredában
A Csíkszeredai Nagycsaládosok Egyesülete február 7-én, szombaton, reggel kilenc órától délután két óráig, a Segítő Mária Gimnázium Dísztermében hívja a házaspárokat korosztálytól függetlenül, valamint a jegyespárokat. A szentségi házasság és a keresztény családok a nemzet jövője című rendezvényen Böjte Csaba atya és Simó Gáspár, a Segítő Mária Gimnázium spirituálisa tart előadást.

Az időjárásról: Holnap egy újabb csapadékhullám érkezik fölénk, és szelesebbre fordul az idő. Többnyire havazás valószínű, de a nyugati és a déli országrészen havas eső, esetleg eső is kialakulhat. A hideg, fagyos hajnal után, délután +4°C várható. 

MRE - Hírszolgálat, 2015. február 3.

 


H Í R E K   R E G G E L / D É L B E N

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe Nagyváradon
Böcskei László megyéspüspök tegnap a váradi székesegyházban ünnepi szentmisét mutatott be. Szentbeszédében hangsúlyozta, hogy a Krisztussal való találkozás nem csak valahol a múltban történt, hanem mindig folyamatosan történik, éppen ezért a mi hitünk sem maradhat meg a hagyományosság szintjén, ahogyan azt elsajátítottuk elődeintől, hanem egy személyes, dinamikus, a Krisztussal való folytonos találkozásból fakadó hitté kell azt alakítanunk.

Szerzetesek világnapja Szatmárnémetiben és Kolozsváron
- A szatmárnémeti Székesegyházban tegnap Schönberger Jenő püspök, az egyházmegye területén szolgálatot teljesítő szerzetesrendek képviselőinek jelenlétében mutatott be ünnepi szentmisét.
Szentbeszédében a világba megérkező fényről, Jézus Krisztusról elmélkedett, majd a dicsőség és kereszt együttesét szemlélte. A szerzetesekhez buzdítással fordult: „Vannak emberek, akik megérzik, hogy Isten önátadó szeretetére hasonló szeretettel lehet csak válaszolni. Ők elindulnak ennek a szeretetnek az útján. De ez a dicsőség a mi életünkben is sokszor a kereszt sötétségében, annak éjszakájában lesz ragyogó.”
- A Megszentelt Élet XIX. Világnapja alkalmából a Szent Mihály templomban, tegnap este együtt imádkozták a zsolozsma esti dicséretét a Kolozsváron tevékenykedő férfi és női szerzetesrendek tagjai. A vesperást követően pedig szentmisén vettek részt és a hívekkel együtt adtak hálát hivatásukért, valamint kérték Isten áldását apostoli munkájukhoz. A szentmise főcelebránsa és szónoka Kovács Sándor főesperes volt.

Megalakul a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Pasztorális Bizottság
Ma délelőtt tizenegy órától Marosvásárhelyen, a Deus Providebit Házban tartja alakuló ülését a Gyulafehérvári Főegyházmegye Pasztorális Bizottsága. A napirendi pontok közt szerepel a bizottság szabályzatának aktualizálása, a szórványbizottsággal való együttműködés átbeszélése, különös tekintettel a szórvány évére. Mint ismeretes, a pasztorális bizottság a főegyházmegyei Papi Szenátus által létesített és a főpásztor által öt évre, tanácsadási joggal kinevezett testület, amely őt a főegyházmegye lelkipásztori irányításában segíti. A testület, valamint a Pasztorális Iroda munkáját a most kezdődő újabb ötéves időszakban is Portik-Hegyi Kelemen gyergyószentmiklósi főesperes-plébános koordinálja.

Triduum és alcsíki kórustalálkozó
Tusnádfürdőn február 4 és 6. között esténként hat órai kezdettel triduumot tartanak Balázs Imre nyugdíjas plébános vezetésével.
Ugyancsak Tusnádfürdőn szervezik meg a XX. Alcsíki Kórustalálkozót. Szombaton a fél tizenegy órakor kezdődő rózsafüzér-ájtatosság, után szentmisét mutatnak be melynek főcelebránsa és szónoka Tamás József püspök. A szentmisét követően fellép hat alcsíki és két vendégkórus.

Adj munkát egy tettrekész csapatnak!
A gyulafehérvári Caritas július 6-12. közötti hétre várja azon közösségek jelentkezését, akik szívesen fogadnának be és adnának munkát önkénteseknek egy tábor keretében. A programról Tatár Előd, a Caritas munkatársa nyilatkozott rádiónknak. A pályázatokat február 20-ig az elod.tatar@caritas-ab.ro e-mailcímen várják.

Szerdai pár-beszéd Marosvásárhelyen
A Gyulafehérvári Családpasztorációs Központ szervezésében minden hónap első szerdáján, a családi élet különböző területeiről, a családi problémákkal küzdők párkapcsolati témáiról, nevelési kérdésekről folytatnak párbeszédet Marosvásárhelyen. Február 4-én a szerdai párbeszédek harmadik alkalma következik Bizalom, meghittség, újraközeledés a párkapcsolatban témával. Meghívottak: Kovács Réka Rozália, Kovács Szabolcs és Cosma István. Minden érdeklődőt várnak holnap este hét órára az Ama Deus cukrászdába.

Férjek – édesapák hétvégéje
Február 20-22. között a Gyulafehérvári főegyházmegye pasztorális bizottságának családpasztorációs munkacsoportja szervezésében kerül sor a Férjek-édesapák hétvégéjére Csíksomlyón, a Jakab Antal Konferencia Központban. A hétvégje témája: Hit, hivatás és hivatal között. Egyensúly életben, családban. Legfőbb célkitűzése a családcentrikus gondolkodás megerősítése. Tervezett előadók, felszólalók: Kiss Ulrich jezsuita atya, Dr. Vass Levente szakorvos, Kertész Tibor, Bíró Ernő, Nagy Zoltán és Nisztor István. Jelentkezni a www.csalad.ro honlapon, a „Bejelentkezés” menüpontban lehet.

Az időjárásról: Ma szárazabb időre van kilátás, csapadék inkább az északon és az erdélyi medencében lehet. A szél helyenként felélénkülhet. Reggel a délnyugati országrészben sűrű köd képződhet. Hajnalban a hegyvidéken -14 fok köré süllyedhet a hőmérséklet, de nappal 1 és 5°C közé melegszik a levegő.

MRE - Hírszolgálat, 2015. február 3.

About the author

maradmin

Leave a Comment