2015. január 16. – Hírek és programajánló

 H Í R E K  E S T E

Ökumenikus imahét a Krisztus-hívők egységéért
„Jézus így szólt hozzá: Adj innom!“– mottóval hirdették meg ebben az évben a keresztény egység imahetét.
Nagyváradon holnap délután öt órakor az Egyházmegyei Ifjúsági Központ meghívására a város keresztény fiataljai közösen imádkoznak a római katolikus székesegyházban. A szervezők minden fiatalt szeretettel várnak a közös imára, hogy az ifjúság felismerje szerepét a világban és közös erővel tegyen tanúságot Krisztusról. 
Január 18-án, vasárnap délután öt órakor a nagyváradi székesegyházban a keresztény felekezetek képviselői közösen kérik, hogy Jézus Krisztus főpapi imájában elhangzottak megvalósuljanak. Várják mindazokat, akik szívügyüknek tartják a keresztények közötti egység előmozdítását, hogy a kereszténység az egység jelévé és kovászává váljon a világ számára.
A székelyudvarhelyi Bethlen lakótelepi gyülekezetek második alkalommal tartanak közös imahetet. Holnap este a Kis Szent Teréz-plébániatemplomban Rüsz Domokos unitárius lelkész szolgál.
Sepsiszentgyörgyön, holnap este hat órakor a Szent Benedek templomban, vasárnap szintén hat órakor a Szemerjai református templomban folyatódik az ökumenikus imatized.
Marosvásárhelyen a magyar keresztény egyházak ökumenikus imanyolcadát, január 18 és 25 között tartják. Minden este hat órától más-más templom lesz a közös imaalkalmak házigazdája, és más-más felekezet lelkipásztora hirdet igét. Egy város szintű lelkigyakorlat ez, ahol megtapasztalhatjuk az egyház sokszínűségét, a keresztények egységét, a közösségek egymásrautaltságát, a közös ima erejét és felemelő élményét. A perselyes adományokat idén – a Papp László és a Mustármag közösség által kezdeményezett, az egész Erdélyt megmozgató – Márton Áron- játékfilm elkészítésére fordítják.
Az idei évhez kötődik egy ökumenikus évforduló: 10 éve, tragikus körülmények között hunyt el a taizéi szerzetesi közösség alapítója Roger Schütz. Az ökumenikus estéken ebből az alkalomból taizéi énekek is elhangzanak. A marosvásárhelyi imahét január 18-án, vasárnap este hat órakor kezdődik a Vártemplomban, ahol Papp László római katolikus lelkész hirdeti az igét.

Egyház és pénz – Kiss Ulrich előadókörútja
A csíksomlyói Pro Educatione Egyesület szervezésében Kiss Ulrich jezsuita atya, Egyház és pénz: Isten fizesse! címmel előadássorozatot tart. Január 17-én, szombat este hét órától Gyergyószentmiklóson a Szent István plébánia közösségi termében. Január 18-án, vasárnap a csíksomlyói kegytemplomban, a fél tizenegy órakor kezdődő szentmise után. Vasárnap este hat órától pedig a székelyudvarhelyi Szent Pio lelkigyakorlatos házban. Az előadásra a belépés díjtalan. 

Megszentelt élet éve Váradhegyfokon
A Ferenc pápa által meghirdetett Szerzetesélet évében a váradhegyfoki Premontrei Prépostság templomban holnap, Szent Antal apát ünnepén tartják a közösség lelki napját. A reggel kilenc órakor kezdődő szentmise előtt félórával lehetőség lesz szentgyónásra. 
Az ünnepi szentbeszédet Mészáros Antal nyugalmazott esperes-plébános tartja, majd egy rövid agapé után Fejes Rudolf Anzelm premontrei apát előadása következik „Az önmegtagadás a bűn elleni gyógymód” címmel. A lelki nap vendégei a Mária Rádió önkéntesei lesznek.

Magyar Kultúra Napja Gyulafehérváron
Holnap délután négy órakor a gyulafehérvári székesegyházban a kórushangversenyt tartanak. Horváth István plébános beszéde után, köszöntőt mond Tóth Guttman Emese. Szavalnak: Jancsó Miklós és Rekita Rozália színművész. A kórushangversenyen közreműködnek: a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum Kórusa, a Nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium Kakukkszó Gyermekkara, a Magyarfenesi Vegyeskar, Sepsiszentgyörgyről a Plugor Sándor Művészeti Líceum Eufónia Kórusa, valamint a Guttman Mihály Magyar Pedagógus Kórus, Kolozsvárról. 

Árpádházi Szent Margit búcsú Margittán
Január 18-án, vasárnap, tizenkét órai kezdettel tartja meg a Bihar megyei margittai egyházközség az Árpád-házi Szent Margit-templom búcsúünnepséget. Az ünnepi szentmise főcelebránsa és szónoka Kémenes Lóránt-Zoltán tűri plébános.

Szentmise Szent László király sírjánál
Január 18-án, a hónap harmadik vasárnapján délután négy órakor a nagyváradi székeskáptalan tagjai, a jelenlevő papokkal és hívekkel közösen, esti dicsérettel egybekötött szentmisét végeznek a Kárpát-medence keresztényeinek egykori zarándokhelyén, Szent László király sírjánál. Mivel a nagyváradi Vártemplom felújítás alatt áll, a szentmisét a templom melletti helyiségben tartják, amit csak a Vár főbejárata felől lehet megközelíteni.

Az időjárásról:
Hétvégén enyhe időre van kilátás, csupán éjszaka és a hajnali órákban számíthatunk fagyokra. Napközben enyhe, többfelé kora tavaszias idő várható. Az erdélyi medencében pára, köd képződhet.

MRE – Hírszolgálat, 2015. január 16.


H Í R E K  R E G G E L /D É L B E N

Lezárult az európai püspökök esztergomi konferenciája
Véget ért a Hittani Kongregáció vezetőinek és az európai püspöki konferenciák hittani bizottságai elnökeinek találkozója. Az első napon olyan témákat beszéltek meg a részvevők, mint Jézus Krisztus megváltói mivoltának egyedisége és egyetemessége, valamint az Evangélium hirdetése mint az európai egyház elsőrendű feladata. A második nap főbb témái a következők voltak: a genderelmélet, a keresztény antropológia és a vallásszabadság által felvetett kérdések. Az utolsó napon gyakorlati felvetések kerültek terítékre az új evangelizáció, a bűnbánat szentsége és a hittani bizottságok működése kapcsán.
A találkozó kiváló alkalmat jelentett az európai országok püspöki konferenciái hittani bizottságai és a Hittani Kongregáció közötti együttműködés megszilárdítására azzal a céllal, hogy mind hatékonyabban nézhessenek szembe az európai kontinensen korunkban jelentkező hittani kihívásokkal – adta hírül a Magyar Kurír.

Egyház és politika: az autonómia kérdése
Ezzel a címmel tartott tegnap előadást Jitianu Liviu a Katolikus Akadémián, Kolozsváron. Olyan kérdéseket taglalt, mint: mi a vallás és egyház közötti különbség, mi a politika, miként van, miként lehet jelen az egyház a politika színpadán és milyen egyház-állam kapcsolatrendszer modellek léteznek. Kifejtette, hogy az egyház szerepe Erdélyében nem lehet más, mint: a kollektív emlékezés felébresztése, s annak ápolása, a közösségépítés, a szavahihetőség képviselete, s szociális-karitatív dimenzió építése s egy minőségi oktatáspolitika képviselete.

Ökumenikus imahét a Krisztus-hívők egységéért
„Jézus így szólt hozzá: Adj innom!“– mottóval hirdették meg ebben az évben a keresztény egység imahetét.
– A székelyudvarhelyi Bethlen lakótelepi gyülekezetek második alkalommal tartanak közös imahetet. Ma este hat órakor az unitárius templomban Bekő István Márton református lelkipásztor szolgál.
– Sepsiszentgyörgyön, a Gyöngyvirág utcai Református templomban ma este hat órakor kezdődik az ökumenikus imatized.

Megszentelt élet éve Váradhegyfokon
A Ferenc pápa által meghirdetett Szerzetesélet évében a Premontrei Prépostság templomban január 15-17. között zajlik az idei első lelki program.
Ma délután öt órakor kezdődik, a Prépostság és az Egyházmegyei Katekétikai Központ közös szervezésében az egyházmegyében oktató hittanárok tanulmányi estje, amelyen Fejes Rudolf Anzelm premontrei apát két rövid előadást tart: „A szerzetesélet kialakulása” és „A szerzetes lelkiség nyomai templomainkban és vallásos életünkben” címmel, majd a vesperás elimádkozásával ér véget az est.

Téli ifjúsági tábor Gyimesfelsőlokon
A Gyulafehérvári Főegyházmegyei Ifjúsági Lelkészség február 3-tól 7-éig téli tábort szervez Gyimesfelsőlokon, 15 és 24 év közötti fiataloknak. A tábor egy jó lehetőség a vakációban, hogy kimozdulj a jól megszokott otthoni légkörből és feljöjj velünk a hegyre. Lehetőség lesz sízni és a téli táj adta egyéb szórakozásra. A helyek száma korlátozott. Jelentkezni január 30-áig lehet az ujnemzedek@yahoo.com e-mailcímen.

Élet a lélekben szemináriumok kezdődnek
A gyergyószentmiklósi Szent István plébánián január 28-án indul a szeminárium. Az előadások 9 egymást követő szerdán este hét órától kezdődnek a Szent István plébánián egészen március 25-ig.
Nagyváradon, január 27-től szintén 9 egymást követő héten át, keddenként este hat órától a Szent Pál karizmatikus, Közösség szervezésében tartják az Élet a lélekben szemináriumot. Érdeklődni és jelentkezni január 23-ig, a 0742-019.256 vagy a 0771-022.772-es telefonszámokon lehet.

Szentségi házasságra készülők figyelmébe
– Marosvásárhelyen a Gyulafehérvári Főegyházmegye Családpasztorációs Központja szervezésében február 10-én, kedden este hét órakor jegyeskurzus indul. Jelentkezni február 3-ig lehet a 0743-138.784-es telefonszámon.
– A székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz és a Szent György Egyházközség idén is együtt szervezi meg a jegyeskurzust. Kérik a jegyespárokat, akik 2015 folyamán szándékoznak szentségi házasságot kötni, jelezzék szándékukat a plébániahivatalokban. A jegyeskurzus február 9-én kezdődik.
– A Szent Gellért Alapítvány januárban két hétvégén, 16-18. és 23-25. között jegyeskurzusokat tart a kápolnási és szentegyházasfalvi plébániákon. Az érdeklődő párok választhatják egyik vagy másik időpontot. Jelentkezni a 0740-799.581-es telefonszámon lehet.

Az időjárásról:
Ma az északi, északnyugati tájakon felhős, borongós, de csapadékmentes idő várható. Reggelre főleg az erdélyi medencében pára, köd képződhet és emiatt korlátozottak lehetnek a látási viszonyok. Többfelé megélénkül a szél. Éjszaka és hajnalban -10 és -15 fokra is lehet számítani, nappal +4 és +10°C várható.

MRE – Hírszolgálat, 2015. január 16.

About the author

maradmin

Leave a Comment