2015. január 21. – Hírek és programajánló

H Í R E K   E S T E

Az ökumenikus imahét csütörtöki programját ajánljuk hallgatóink figyelmébe:
Nagyváradon a Nagyvárad-Réti Református Egyházközség templomába várják mindazokat, akik szívügyüknek tartják a keresztények közötti egység előmozdítását. 
A székelyudvarhelyi belvárosi egyházközségek szervezésében az imahét keretében az unitárius templomban Gede Ildikó református lelkipásztor hirdeti az igét.
Sepsiszentgyörgyön a református vártemplomban folyatódik az ökumenikus imatized.
Csíkszeredában a Millenniumi templomban, Simó Gáspár hittanár-spirituális tartja a szentbeszédet.
Gyergyószentmiklóson az ökumenikus imahét az unitárius imaházban folytatódik.
Marosvásárhelyen a Vártemplomban Bara László plébános prédikál.
A székelykeresztúri unitárius templomban Kovács Péter plébános hirdeti az igét, az imagondolatokat Marosi Tünde helyi gyakorló református segédlelkész tolmácsolja.
A nagybányai Krisztus Király templomban János Csaba baptista predikátor hirdet igét.
Petrozsényben a katolikus templomban Kardos József unitárius lelkész szolgál.
Az ökumenikus imanap Nagybányán és Petrozsényben délután öt órakor, más helységekben este hat órakor kezdődik.

Ketten-együtt nap Budapesten
Február 1-jén, Házasság és párkapcsolat témában Budapesten találkozót tartanak. Az eseményen való részvételre két személynek van lehetősége, marosvásárhelyi indulással. Érdeklődni a 0743-899.507-es telefonszámon lehet. 

Tíz éves a Mária Iskola
Magnificat-os találkozások a találkozásokban mottóval február 3-5 között, Sepsiszentgyörgyön, a belvárosi Szent József plébánián ünnepli tíz éves születésnapját a Mária Iskola, Hajlák Attila marosvásárhelyi segédlelkész vezetésével. Érdeklődni és jelentkezni a 0721-248.467 telefonszámon lehet. 

Szentségi házasságra készülők figyelmébe
- Marosvásárhelyen a Gyulafehérvári Főegyházmegye Családpasztorációs Központja szervezésében február 10-én, kedden este hét órakor jegyeskurzus indul. Jelentkezni február 3-ig lehet a 0743-138.784-es telefonszámon.
- A székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz és a Szent György egyházközség közös szerevezésében február 9-én kezdődik a jegyeskurzus. Jelentkezni személyesen a plébániahivatalokban lehet. 
- A Szent Gellért Alapítvány januárban két hétvégén, 16-18. és 23-25. között jegyeskurzusokat tart a kápolnási és szentegyházasfalvi plébániákon. Jelentkezni a 0740-799.581-es telefonszámon lehet.
- Gyergyószentmiklóson is indul jegyeskurzus, mindkét plébánia hívei jelentkezhetnek, a találkozások helyszíne a Szent Miklós Plébánia lesz. Az első csoport február 7 - március 28 között zajlik. Érdeklődni és jelentkezni a 0745-097.321-es vagy 0740-092.038-as telefonszámokon lehet.
- Felcsíkon a találkozás-sorozat regionális jellegű, február 4-én kezdődik Csíkkarcfalván. Jelentkezni február 1-jéig lehet a helyi plébánián vagy a 0741- 624.452-es illetve a 0744-548.585 telefonszámokon.

Tematikus nap szenvedélybeteg családban felnőtt fiataloknak
A csíkszeredai Szent Imre Ifjúsági Központban, január 24-én, szombaton délelőtt tíz órától délután öt óráig, szenvedélybeteg családban felnőtt, 18 és 35 év közötti fiataloknak vagy a téma iránt érdeklődőknek saját szükségleteik felismerését segítő tematikus napot szervez a Caritas. Az Érzelmi érettség?! mottóval meghirdetett tematikus napra a 0732-830.156-as telefonszámon lehet jelentkezni.

Élet a lélekben szemináriumok kezdődnek
- A gyergyószentmiklósi Szent István plébánián január 28-án indul a szeminárium. Az előadások 9 egymást követő szerdán este hét órától kezdődnek a Szent István plébánián egészen március 25-ig.
- Nagyváradon, január 27-től szintén 9 egymást követő héten át, keddenként este hat órától a Szent Pál karizmatikus, Közösség szervezésében tartják az Élet a lélekben szemináriumot. Érdeklődni és jelentkezni január 23-ig, a 0742-019.256 vagy a 0771-022.772-es telefonszámokon lehet.
- A csíkkarcfalvi Nagyboldogasszony templomban január 26-án indul a szeminárium. Az előadások kilenc egymást követő hétfőn este hat órától kezdődnek.
- Sepsiszentgyörgyön, a Szent József plébánia hittantermében január 26-án indul a szeminárium. Az előadások 9 egymást követő hétfőn este hét órától kezdődnek.

Az időjárásról:
Marad a borongós, esős idő. Csütörtökön ismét többfelé eleredhet az eső. Helyenként a szél is feltámad. Az ország nagy részén 5 és 10°C közé melegszik a levegő, a leghidegebb az erdélyi medencében várható, itt fagypont alá süllyed a levegő hőmérséklete.

MRE - Hírszolgálat, 2015. január 21.


H Í R E K   R E G G E L / D É L B E N 

Január 27-én mutatják be a pápa nagyböjti üzenetét
„Legyetek állhatatos szívűek”– ez a címe Ferenc pápa nagyböjti üzenetének, amelyet a február 18-án kezdődő Nagyböjtre írt. A pápai üzenetet január 27-én délelőtt mutatja be az újságíróknak a Szentszék sajtótermében a Cor Unum Pápai Tanács titkára, annak altitkára, valamint a Caritas Internationalis főtitkára – tudtuk meg a Vatikáni Rádió honlapjáról.

Boldog Özséb búcsú Kézdivásárhelyen
Tegnap ünnepelték a Boldog Özséb egyházközség templombúcsúját. A szentmise főcelebránsa Kovács Zsolt kézdimartonosi plébános volt. Bartos Károly, Kézdisárfalva-Szászfalu plébánosa szentbeszédében a megújulás fontosságára figyelmeztetett. „Boldog Özséb példájából kiindulva fontos, hogy elmélyüljünk, magunkba szállva lelkileg megerősödjünk, a bennünk megszülető jó gondolatokat kövessük és bátran ki is álljunk azokért, sokszor áldozatok árán is.” – hangsúlyozta a szónok. A szentmisén közreműködött az egyházközség gyermek- és felnőtt kórusa.

Film Márton Áron püspök életéről - közösségi találkozó
Ma este hét órától a székelyudvarhelyi Márton Áron Ifjúsági Házban, az Élő Szövet Alapítvány meghívja Udvarhelyszék közösségeinek képviselőit a marosvásárhelyi Mustármag közösség vezetőjével, Papp László lelkésszel való találkozásra. A Mustármag közösség ősszel szeretné megkezdeni Csíkszentdomokoson, a Márton Áron püspök életéről szóló nagyjátékfilm forgatását. A szervezők továbbra is kérik az egyéni vagy közösségi szerepvállalást, a lehetőség szerinti anyagi hozzájárulást a film elkészítéséhez.

Folytatódik az ökumenikus imahét
Nagyváradon az Evangélikus-Lutheránus Egyházközség templomba várják mindazokat, akik szívügyüknek tartják a keresztények közötti egység előmozdítását.
A székelyudvarhelyi belvárosi egyházközségek szervezésében az imahét keretében a református templomban Mátyás Károly főesperes-plébános hirdeti az igét.
Sepsiszentgyörgyön a Szent Gellért templomban folyatódik az ökumenikus imatized.
Csíkszeredában a református templomban Tóth Károly evangélikus lelkész szolgál.
Gyergyószentmiklóson az ökumenikus imahét a református templomban folytatódik.
Marosvásárhelyen a Bolyai téri unitárius templomban Papp Noémi evangélikus lelkész hirdeti az igét.
A székelykeresztúri református templomban Páll Attila Csaba fiatfalvi református lelkipásztor végzi a szószéki szolgálatot, az imádságot Mikó Ferenc helyi unitárius segédlelkész mondja.
Petrozsényben a katolikus templomban Márton Árpád Zoltán református lelkipásztor hirdet igét.
Az ökumenikus imanap Petrozsényben délután öt órakor, más helységekben este hat órakor kezdődik.

Szent József nagykilenced kezdődik a szatmári egyházmegyében
Szent József ünnepét megelőzően, minden évben nagykilencedet tartanak a szatmárnémeti, nagybányai és kaplonyi Szent József templomokban. A mai nappal kezdődően, kilenc héten keresztül felkészítő szentmisék lesznek, elmélkedésekkel.
A szatmárnémeti, sugárúti Szent József templomban szerdánként reggel kilenc órakor Oláh Zsolt, a nagybányai Szentháromság plébánia segédlelkésze mutatja be a szentmiséket és elmélkedik.
Nagybányán ugyancsak szerdánként délután öt órától imaórát, este hat órától pedig szentmisét mutatnak be, minden alkalommal más pap homíliájával.
Kaplonyban szintén szerdánként este hat órától Barta Barnabás, a szatmárnémeti Kis Szent Teréz plébánia segédlelkésze elmélkedésével tartják a kilenced szentmiséit.

Tematikus nap szenvedélybeteg családban felnőtt fiataloknak
A csíkszeredai Szent Imre Ifjúsági Központban, január 24-én, szombaton délelőtt tíz órától délután öt óráig, szenvedélybeteg családban felnőtt, 18 és 35 év közötti fiataloknak vagy a téma iránt érdeklődőknek saját szükségleteik felismerését segítő tematikus napot szervez a Caritas. Az Érzelmi érettség?! mottóval meghirdetett tematikus napra a 0732-830.156-as telefonszámon lehet jelentkezni.

Lelkigyakorlatos továbbképző kántoroknak
Kántorok számára lelkigyakorlatos továbbképzőt tartanak február 3-6 között Gyulafehérváron, a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceumban. A továbbképző február 3-án délután három órakor Veni Sancteval kezdődik. A továbbképző moderátora Ilyés Zsolt csíkszentléleki plébános. Részvételi díj 275 lej. A részvételhez előzetes bejelentkezés szükséges január 28-áig a 0258-819.869-es telefonszámon.

Az időjárásról: A következő napokban borongós, esős idő lesz jellemző, számottevő havazás ugyanakkor nem várható. Ma is sok felhő lesz felettünk, de csak helyenként várható kisebb csapadék. Északon tartósan párás, ködös lesz a levegő. Nyugaton, délnyugaton viszont 10 fok körüli maximumokat mérhetünk.

MRE - Hírszolgálat, 2015. január 21.

About the author

maradmin

Leave a Comment