2015. január 22. – Hírek és programajánló

H Í R E K   E S T E

A pápa fogadott egy finn ökumenikus küldöttséget
Finnország védőszentje, Szent Henrik ünnepe alkalmából érkezett ökumenikus zarándoklatra Rómába az a küldöttség, amelynek tagjait ma délelőtt fogadta a Vatikánban a pápa. Látogatásuk egybeesik a keresztény egységhéttel, melynek idei témája Jézus szavait idézi, mikor vizet kér a szamariai asszonytól: „Adj innom”. Katolikusok és lutheránusok sokat tehetnek együtt azért, hogy tanúskodjanak Isten irgalmasságáról a társadalomban. Közös keresztény tanúságtételre van szükség a mai világban tapasztalható bizalmatlanság, bizonytalanság, üldöztetés és szenvedés láttán – állapította meg Ferenc pápa.

Az ökumenikus imahét pénteki programját ajánljuk hallgatóink figyelmébe:
Nagyváradon a Nagyvárad-Bihari Unitárius Egyházközség templomába várják mindazokat, akik szívügyüknek tartják a keresztények közötti egység előmozdítását. 
A székelyudvarhelyi belvárosi egyházközségek szervezésében az imahét keretében a református templomban Kedei Mózes unitárius lelkész hirdeti az igét.
Sepsiszentgyörgyön az evangélikus templomban folyatódik az ökumenikus imatized.
Csíkszeredában az evangélikus templomban Solymosi Alpár unitárius lelkész prédikál.
Gyergyószentmiklóson az ökumenikus imahét az baptista kápolnában folytatódik.
Marosvásárhelyen a Gecse utcai református templomban igét hirdet Sebestyén Péter római katolikus plébános.
Székelykeresztúron különböző felekezetű egyházközségei huszonöt éve tartják együtt az imanyolcadot. A fiatfalvi felekezetközi templomban Antal Zoltán székelykeresztúri református lelkipásztor végzi a szószéki szolgálatot.
Nagybányán a baptista imaházban Tasnádi András, református lelkész hirdet igét.
Petrozsényben a református templomban Szász János plébános prédikál.
Az ökumenikus imanap Nagybányán és Petrozsényben délután öt órakor, más helységekben este hat órakor kezdődik.

Tíz éves a Mária Iskola
Magnificat-os találkozások a találkozásokban mottóval február 3-5 között, Sepsiszentgyörgyön, a belvárosi Szent József plébánián ünnepli tíz éves születésnapját a Mária Iskola, Hajlák Attila marosvásárhelyi segédlelkész vezetésével. Érdeklődni és jelentkezni a 0721-248.467 telefonszámon lehet. 

Csíksomlyó az új régészeti adatok tükrében - előadás Csíkban
Holnap este hat órától Botár István régész: Csíksomlyó az új régészeti adatok tükrében címmel tart előadást a csíkszeredai polgármesteri hivatal gyűléstermében. A rendezvényen az előadó korábban megjelent Kövek, falak, templomok című, a középkori csíki templomok régészeti kutatásait bemutató könyv új kiadása kapcsán egy rövid könyvismertetőre is sor kerül.

Csak tiszta forrásból
A marosszentgyörgyi római katolikus plébánia szervezésében január 24- én, szombaton este hat órától XIX. alkalommal tartják meg a Csak tiszta forrásból népdalestet a plébánia tanácstermében. Hegedűn kísér Székely Szilárd, a Kolping Család énekkarának zenésze, Orbán Balázs és Vass Lajos citerázik. 

Idei első találkozójukat tartják a szatmári egyházmegye önkéntes beteglátogatói
Január 24-én, szombaton délelőtt tíz órától a Scheffler János Lelkipásztori Központ udvaráról nyíló Szent István teremben találkoznak az önkéntes beteglátogatók. A rendezvény témája az Istenkeresés és a hozzá kapcsolódás. Az előadás mellett közös imára, elmélkedésre és helyzetgyakorlatra is fordítanak időt. A délután egy óráig tartó rendezvényre várnak minden érdeklődőt.

Országos találkozó szenvedélybetegnek és hozzátartozóiknak
A Bonus Pastor Alapítvány országos találkozót szervez szenvedélybetegeknek és hozzátartozóiknak Mezőpanit helységben, január 30 és február 1 között. Az utógondozói programon bibliai áhítatok, csoportbeszélgetések mellett informáló, támogató, motiváló és hiterősítő előadások is lesznek. Jelentkezni a 0740-056.691-es telefonszámon lehet.

Az időjárásról:
Holnap is borongós, több helyen esős idő várható. Szombatig a magasabb légrétegekben is marad az enyhe idő, addig hóra sehol sem kell számítanunk. Az ország nagy részén 5 és 12°C közé melegszik a levegő. Egyre többfelé megerősödik az északi-északkeleti szél.

MRE - Hírszolgálat, 2015. január 22.


H Í R E K   R E G G E L / D É L B E N

Az ökumenikus imahét mai programját ajánljuk hallgatóink figyelmébe:
Nagyváradon a Nagyvárad-Réti Református Egyházközség templomába várják mindazokat, akik szívügyüknek tartják a keresztények közötti egység előmozdítását.
A székelyudvarhelyi belvárosi egyházközségek szervezésében az imahét keretében az unitárius templomban Gede Ildikó református lelkipásztor hirdeti az igét.
Sepsiszentgyörgyön a református vártemplomban folyatódik az ökumenikus imatized.
Csíkszeredában a Millenniumi templomban, Simó Gáspár hittanár-spirituális tartja a szentbeszédet.
Gyergyószentmiklóson az ökumenikus imahét az unitárius imaházban folytatódik.
Marosvásárhelyen a Vártemplomban Bara László plébános prédikál.
A székelykeresztúri unitárius templomban Kovács Péter plébános hirdeti az igét, az imagondolatokat Marosi Tünde helyi gyakorló református segédlelkész tolmácsolja.
A nagybányai Krisztus Király templomban János Csaba baptista predikátor hirdet igét.
Petrozsényben a katolikus templomban Kardos József unitárius lelkész szolgál.
Az ökumenikus imanap Nagybányán és Petrozsényben délután öt órakor, más helységekben este hat órakor kezdődik.

Ketten-együtt nap Budapesten
Február 1-jén, Házasság és párkapcsolat témában Budapesten találkozót tartanak. Az eseményen való részvételre két személynek van lehetősége, marosvásárhelyi indulással. Érdeklődni a 0743-899.507-es telefonszámon lehet.

Téli ifjúsági tábor Gyimesfelsőlokon
A Gyulafehérvári Főegyházmegyei Ifjúsági Lelkészség február 3-tól 7-éig téli tábort szervez Gyimesfelsőlokon, 15 és 24 év közötti fiataloknak. A táborról Kajtár Gergő ifjúsági referens nyilatkozott rádiónknak. A téli ifjúsági táborba január 30-áig lehet jelentkezni, az ujnemzedek@yahoo.com e-mailcímen.

Tíz éves a Mária Iskola
Magnificat-os találkozások a találkozásokban mottóval február 3-5 között, Sepsiszentgyörgyön, a belvárosi Szent József plébánián ünnepli tíz éves születésnapját a Mária Iskola, Hajlák Attila marosvásárhelyi segédlelkész vezetésével. Érdeklődni és jelentkezni a 0721-248.467 telefonszámon lehet.
Csíksomlyó az új régészeti adatok tükrében - előadás Csíkban
Január 23-án, pénteken este hat órától Botár István régész: Csíksomlyó az új régészeti adatok tükrében címmel tart előadást a csíkszeredai polgármesteri hivatal gyűléstermében. A rendezvényen az előadó korábban megjelent Kövek, falak, templomok című, a középkori csíki templomok régészeti kutatásait bemutató könyv új kiadása kapcsán egy rövid könyvismertetőre is sor kerül.

Máriapócsra mennek a szatmári egyházmegye egyháztanácsai
„Kommunikáció és együttműködés a plébános, az egyháztanács és a plébániai közösség háromszögében” lesz a témája a Szatmári Egyházmegye egyháztanácsosai idei találkozójának, melyet Máriapócson január 23-25. között tartank. A találkozón előadást tart Felföldi László Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye püspöki helynöke az egyházi kommunikációról, majd bemutatja az általa vezetett debreceni Megtestesülés plébánia „útját”. A programban műhelymunka, többszöri ima és szentmise is szerepel.

Szentmise a deportált németek emlékére Nagyváradon
1945 januárjában, 70 évvel ezelőtt több mint 70 ezer németet deportáltak Romániából „málenkij robotra” / kis munkára a Szovjetúnióba. Január 25-án, vasárnap fél tizenegy órakor a Német Demokrata Fórum rendezvénysorozatának keretében, az eseményre emlékezve, a túlélőkért és az elhunytakért imádkozva mutat be német nyelvű szentmisét Böcskei László megyéspüspök a nagyvárad-kapucinus templomban.

Az időjárásról:
Marad a borongós, esős idő. Ma ismét többfelé eleredhet az eső. Helyenként a szél is feltámad. Az ország nagy részén 5 és 10°C közé melegszik a levegő, a leghidegebb az erdélyi medencében várható, itt fagypont alá süllyed a levegő hőmérséklete.

MRE - Hírszolgálat, 2015. január 22.

About the author

maradmin

Leave a Comment