2015. június 29. – Hírek és programajánló

H Í R E K   E S T E

Krisztus szereti a betegeket
Önkéntes beteglátogatók számára tartott lelki hétvégét a Szatmári Római Katolikus Püspökség Kórházpasztorációs Irodája június 26-27 között az erdődhegyi Helga Winter Közösségi Házban. A betegség, illetve annak türelmes viselése és egyesítése Krisztus szenvedésével segíti az embert az üdvösség felé – mondta Barta Barnabás az önkéntes beteglátogatóknak tartott előadásában, Erdődhegyen. Barta Barnabás emlékeztetett, hogy mindenkinek, aki csak a beteggel kapcsolatban áll, részt kell venni a beteg testi-lelki megkönnyebbülése elősegítésében, hiszen maga Krisztus parancsolta meg, hogy a betegeket látogassuk. Ezért ismernünk kell a beteg helyzetét, meg kell próbálnunk átélni az ő problémáját, mert, ahogy Szent Pál a korintusiaknak írta: „Ha az egyik tag szenved Krisztus testében, az Egyházban, akkor vele szenved a többi tag is”.

Böjte Csaba kapta idén a Magyar Szabadságért díjat
Böjte Csaba ferences szerzetes, kapta idén a Magyar Szabadságért díjat. A díjat június 27-én, szombaton a gödöllői Szentháromság templomban adták át. Böjte Csaba, a díj átvételekor úgy fogalmazott: hiszem, hogy a világunkat a szeretet, a jóság képes szabaddá tenni. Hozzátette: a gyűlöletet, a sötétséget, a butaságot kell legyőzni, mert azok roncsolják a szabadságot. Böjte Csaba szólt arról is, hogy csak együtt, közösen lehet a Kárpát-medencéből „tündérkertet” építeni, mert külön-külön a nemzetek erre nem képesek, és azt kívánta, hogy mindig legyen meg a párbeszédre való készség.

Papszentelés volt Gyulafehérváron
Ma délelőtt tíz órakor Jakubinyi György érsek öt diakónust szentelt pappá, a székelyudvarhelyi Benedek Róbert-Károlyt, a búzásbesenyői Lőrincz Barnabást, a csíkdelnei Obermájer Ervin-Istvánt, a ditrói Simon Imrét és a lövétei Tódor Attilát. A szentelési szentmisét, a Mária Rádió közvetítette, a hanganyaga visszahallgatható a Mária Rádió archívumából, amelyet honlapunkon érhetnek el.

Engesztelő imavirrasztás Székelyudvarhelyen
A Mária Rádió székelyudvarhelyi kápolnájában minden hónap első szerdáján egész éjjel virrasztást tartanak, tizenegy órától szentmisét mutatnak be. Az engesztelő imavirrasztásra hívnak együtt imádkozni mindenkit, aki Jézussal szeretne időt tölteni. A virrasztást városukért, egyházközségeikért, a fiatalok testi-lelki tisztaságáért, a családokért, egyedülállókért, a jegyesekért, gyermeket vágyó és váró szülőkért, betegekért, elhunyt szeretteikért, saját magukért és egyéni szándékokra ajánlják az udvarhelyiek. A kápolnában ugyanakkor minden reggel nyolc órától este nyolc óráig állandó, egész napos szentségimádás van. Várják az Istent imádni, engesztelni vágyókat.

Sarlós Boldogasszony-napi zarándoklat Futásfalván
Július 2-án Háromszék egyik leghíresebb búcsúját Sarlós Boldogasszony napján tartják Futásfalván. A Szent András tiszteletére felszentelt kegytemplomban a bevezető szentmise szerdán este nyolc órakor kezdődik, melyet egész éjszakai virrasztás követ. A híveknek csütürtökön reggel nyolc órától gyónási lehetőségük lesz. A zarándokok, keresztalják fogadása után, tizenegy órától az ünnepi szentmise veszi kezdetét, amelyen megemlékeznek dr. Jáky Teodóz Sándor győri bencés paptanárról, aki a népviseletbe öltözött moldvai csángó magyarokat sokszor elhozta erre a búcsúra, valamint Bálint Lajos érsekre, aki évekig volt pásztora az itt élőknek. A környékbeli papság koncelebrálásával tartott szentmisén jelen lesz Tamás József segédpüspök is. A szertartás után sor kerül az ünnepélyes körmenetre, melyet a tavalyihoz hasonlóan a falu központjában tartanak meg, majd főpapi áldás és himnuszok zárják a huszonharmadik fogadalmi búcsút.

Elsőcsütörtöki szentségimádás
Alsódobóban, az Isteni Irgalmasság kápolnájában minden hónap elsőcsütörtökén,  szentségimádást tartanak délután négy órától. Este hét órakor szentmisével zárják az imaalkalmat. A szentségimádást a rózsafüzércsoportok és a rózsafüzér gyerek-focicsapat vezeti.

Assisi Szent Ferenc iskolája Csíksomlyón
Az erdélyi ferencesek ebben az évben is megszervezik az Assisi Szent Ferenc iskolája nevű tábort a csíksomlyói kolostorban, július 9-12. között, IV-VIII. osztályos tanulók részére. Jelentkezni a plébániai hivataloknál lehet.

Vigyél le életem forrásához
Személyesen kísért, szentignáci lelkigyakorlatra hívnak a Segítő nővérek július 11-18. között. Egy hét teljes csendben, személyes kísérettel, impulzusokkal, elmélkedésekkel, test és lélek imájával. Kísérők: Bereczki Silvia és Darvas Piroska. Helyszín: a csíkszentdomokosi Szent Margit Lelkigyakorlatos Ház.  Jelentkezni július 3-áig lehet a bereczki.silvia@segitonoverek.info vagy darvas.piroska@yahoo.com –email címeken.

Az időjárásról: Még tart a borongós, esős idő.Országszerte számíthatunk zápor, helyenként zivatar kialakulására. A reggel még hüvős lehet, de napközben 22-27 C fok váható.

MRE - Hírszolgálat, 2015. június 29.


H Í R E K   R E G G E L

Böjte Csaba kapta idén a Magyar Szabadságért díjat
Böjte Csaba ferences szerzetes, kapta idén a Magyar Szabadságért díjat. A díjat június 27-én, szombaton a gödöllői Szentháromság templomban adták át . Böjte Csaba, akit a jelenlévők felállva, vastapssal köszöntöttek, a díj átvételekor úgy fogalmazott: hiszem, hogy a világunkat a szeretet, a jóság képes szabaddá tenni. Hozzátette: a gyűlöletet, a sötétséget, a butaságot kell legyőzni, mert azok roncsolják a szabadságot. Böjte Csaba szólt arról is, hogy csak együtt, közösen lehet a Kárpát-medencéből „tündérkertet" építeni, mert külön-külön a nemzetek erre nem képesek, és azt kívánta, hogy mindig legyen meg a párbeszédre való készség.

Papszentelés Gyulafehérváron
A mai napon, Szent Péter és Pál apostolok ünnepén,  tíz órakor szentmise keretében Jakubinyi György érsek pappá szenteli a székelyudvarhelyi Benedek Róbert-Károly, a búzásbesenyői Lőrincz Barnabás, a csíkdelnei Obermájer Ervin-István, a ditrói Simon Imre és a lövétei Tódor Attila diakónusokat. A papszentelési szentmisét rádiónk élőben közvetíti.

Szent Péter és Pál búcsúk a Gyulafehérvári Egyházmegyében
Kápolnásfaluban ma, fél egy órától, kerül sor az ünnepi szentmisére. Az ünnep szónoka Balla Barnabás pálos atya.
Varságon, ma déli tizenkét órától, várják a híveket ünnepelni. Az ünnep szónoka  a székelyudvarhelyi Kovács  Csaba-Antal atya.
Délelőtt tizenegy órától lesz a kisbácsi búcsús szentmise, melynek ünnepi szónoka Boldizsár Ferenc, gyergyószentmiklósi segédlelkész lesz.

Szent Péter és Pál búcsúk a Szatmári Egyházmegyében
Batizgombáson ma, tizenegy órától  Antku István mikolai plébános főcelebrálásával és Feigi György kanonok szentbeszédével tartják a búcsúmisét. A legszentebb áldozat bemutatása előtt Hársfalvi Ottó általános helynök megáldja a felújított közösségi házat.
Aknasugatagon szintén ma, tizenegy órától kerül sor a búcsúmisére Anderco Ottó rónaszéki plébános ünnepi szónoklatával.

Engesztelő imavirrasztás Székelyudvarhelyen
A Mária Rádió székelyudvarhelyi kápolnájában minden hónap első szerdáján egész éjjel virrasztást tartanak, tizenegy órától szentmisét mutatnak be. Az engesztelő imavirrasztásra hívnak együtt imádkozni mindenkit, aki Jézussal szeretne időt tölteni. A virrasztást városukért, egyházközségeikért, a fiatalok testi-lelki tisztaságáért, a családokért, egyedülállókért, a jegyesekért, gyermeket vágyó és váró szülőkért, betegekért, elhunyt szeretteikért, saját magukért és egyéni szándékokra ajánlják az udvarhelyiek. A kápolnában ugyanakkor minden reggel nyolc órától este nyolc óráig állandó, egész napos szentségimádás van Várják az Istent imádni, engesztelni vágyókat.

Elsőcsütörtöki szentségimádás
Alsódobóban, az Isteni Irgalmasság kápolnájában minden hónap elsőcsütörtökén, szentségimádást tartanak délután négy órától. Este hét órakor szentmisével zárják az imaalkalmat. A szentségimádást a rózsafüzércsoportok és a rózsafüzér gyerek-focicsapat vezeti.

Lelkigyakorlat szenvedélybetegeknek és hozzátartozóinak
A Gyulafehérvári Caritas - KI-ÚT konzultációs program keretében, lelkigyakorlatot szervez szenvedélybetegeknek és hozzátartozóiknak Gyergyószentmiklóson, július 2 -5 között. A lelkigyakorlat alapja az elfogadás és a  megértés, amely lehetőséget ad az őszinte beszélgetésekre. Érdeklődni és jelentkezni lehet június 30-ig a 0731 137 191 telefonszámon vagy a rita.kedves@caritas-ab.ro e-mail címen.

Gitártábor Tasnádszántón
''Király vagy'' mottóval gitártábort szervez a tasnádszántói plébánia július 15-19. között. A részvételi díj 50 lej, érdeklődni a 0747-931349-es telefonszámon lehet Tóth Attila atyánál.

VI. Márton Áron zarándoklat
Alig két év leforgása alatt immár hatodik alkalommal kerül sor Isten szolgája Márton Áron püspök nyomdokain való zarándoklatra, Kovács Gergely posztulátor és Ferencz Kornélia, az Erdélyi Mária Rádió munkatársa szervezésében, akikhez első alkalommal társul a nemrég kinevezett viceposztulátor, Kasza László. A zarándokút ez alkalommal is három napos, július 6-8 között zajlik és a már jól ismert útvonalat járja be. Jelentkezni lehet amíg a helyek be nem telnek, a 0726-107.002 vagy a 0744-472.178 telefonszámokon, illetve ferenczk@yahoo.com e-mailen címen.

Kántori állások
A csíkszentmiklósi Római Katolikus Plébánia Hivatal a kántori munkát szolgálatnak és hívatásának tekintő kántort keres. Bérezés a jelenleg érvényben lévő egyházmegyei- és a munkatörvénykönyv rendelkezései szerint. Szolgálati lakás biztosítva. Érdeklődni Drócsa László plébánosnál a 0745 515 034-es telefonszámon."
A tusnádi Római Katolikus Plébánia, szintén kántort keres. Érdeklődni a 0742 371 242-es telefonszámon , Csont Ede plébánosnál

Az időjárásról: Felhős a reggel, jelenleg is esőre hajló légköri viszonyokat jeleznek több helységben Erdély-szerte. 9 - 14 C fok körül alakul a reggeli hőmérsékleti értékek átlaga, felhős marad az égbolt a nap folyamán. Esőre, elektromos kisülésekre számíthatunk több helyen is, leginkább a hegyekben. A legmagasabb hőmérsékleti értékek 22-27 C fok körül alakulnak. A légköri nyomás enyhén változó jellegű, a szélmozgás enyhe marad, helyenként mérsékelten felerősödik.

MRE - Hírszolgálat, 2015. június 29.

About the author

maradmin

Leave a Comment