2015. március 2. – Hírek és programajánló

​H Í R E K   E S T E

Közös felelősség a hitoktatás
Románia Alkotmánybíróságának döntése szerint a szülő vagy nagykorú diák írásban kell kérvényezze, hogy gyermeke továbbra is vallásoktatásban részesüljön az iskolában. A szülőknek március 6-áig kell letenniük kéréseiket, az iskolai vallásórák igénylését illetően. A főpásztorok kérnek minden szülőt és nevelőt, hogy időben tegyenek eleget ennek az állami követelménynek, mivel ennek hiányában gyermekük nem fog hitoktatásban részesülni az iskolában!

A hála nagyböjtje Szatmárnémetiben
A Szentlélek plébánia ifjúsága készült, és szervezte meg tegnap a nagyböjti imaórát, melyen Szatmárnémeti fiataljai vettek részt - és nem csak. Az imaalkalom elején Vojtku László plébános köszöntötte a résztvevőket. Az imaóra elmélkedését Ilyés Csaba ugocsai esperes tartotta. A Tábor-hegyi megdicsőülés evangéliumi történetétől indulva beszélt az apostolok élményeiről, ezt vezetve át a nagyböjt készülődésére és az azt követő Húsvét-élményre.

Nyílt Nap a csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Gimnáziumban
A Nyílt Nap lehetőséget kínál minden érdeklődő gyereknek és szüleiknek, hogy megismerkedhessenek az iskola szellemiségével, a tanárokkal és nevelőkkel, megszemléljék a családias bentlakást, az oktatás korszerű helyszíneit. Várják az érdeklődőket március 3-án, kedden délután fél öt órától a Gimnázium dísztermében. 
Tamás Levente a Segítő Mária Gimnázium igazgatója nyilatkozott rádiónknak.

Szerdai pár-beszéd Marosvásárhelyen
Nő, Feleség Anya címmel március 4-én, a szerdai párbeszédek negyedik alkalma következik. Témája: a nőiesség, a feleség - és anyaszerep, illetve ezek közti összefüggések, ezek egyensúlya. De arról is beszélnek, hogy mindez hogyan szerepel Isten tervében, hogyan élik meg a nők maguk, a körülöttük levő férfiak, férjek, apák. Meghívottak: Sófalvi Adél, György Tibor plébános és Becsky Borbála. Moderátor Bakó Mária. Minden érdeklődőt várnak március 4-én, szerdán este hét órára az Ama Deus cukrászdába.

Egyházközségi média-apostolok képzése Nagyváradon
A Nagyváradi Püspökség szervezésében egyházközségi média-apostolok képzése indul Nagyváradon március 7-én, szombaton. A délelőtt tíz órakor kezdődő programnak az Egyházmegyei Pasztorális Központ ad otthont a Kanonok Sor 13. szám alatt. A képzés elsődleges célja, olyan személyek felkészítése, akik a regionális egyházi rendezvényeket megfelelő módon meghirdetik és azokról beszámolót is készítenek.

Zarándoklat boldogemlékű Áron püspök szentté avatásáért
Március 19-21. között ötödik alkalommal szerveznek zarándoklatot Márton Áron püspök nyomdokain. Felkeresik szülőfaluját Csíkszentdomokost, a börtönévek leghírhedtebb helyszínét Máramarosszigetet, a püspökszentelés helyszínét Kolozsvárt és a püspöki székhelyet Gyulafehérváron. Jelentkezni lehet március 10-ig, a 0726-107.002-es vagy a 0744-472.178-as telefonszámokon.

Katolikus Akadémia Kolozsváron
A Babeş–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Kara által szervezett Katolikus Akadémia második félévi előadásainak sorát március 5-én, csütörtökön este hét órától Angi István nyitja, Szavakon túli útkeresés az égiekhez címmel. Az előadást a kar Szentegyház utca 5. szám alatti dísztermében hallgathatják meg az érdeklődők.

Szabadulás a függőségek rabságából
Március 19-22 között, a Gyulafehérvári Caritas – KI-ÚT konzultációs program szenvedélybetegeknek és a magyarországi Katolikus Alkoholistamentő Szolgálat lelkigyakorlatot szervez szenvedélybetegeknek és hozzátartozóinak Fazekas György vezetésével, Csíksomlyón, a Szent István Gyermekvédelmi Központban. A jelentkezés feltétele: valamilyen függőségben való érintettség, valamint a vágy a változásra, illetve a teljes programon való részvétel. Érdeklődni és jelentkezni március 16-áig lehet a 0733-773-577-e telefonszámon. 

Bevezetés a szentignáci lelkigyakorlatokba
Március 19-22 között A mélységből kiáltok hozzád címmel lelkigyakorlatra kerül sor a csíkszentdomokosi segítőnővéreknél. A lelkigyakorlat elemei: egyéni és közös elmélkedések, test és lélek imája, különböző imamódok gyakorlása, személyes kíséret, rövid impulzusok a szentignáci lelkiség alapjairól. Kísérők: Bereczki Silvia és Kerekes Izabella segítőnővérek. Jelentkezni március 14-éig lehet a bereczki.silvia@segitnonoverek.info címen.

Az időjárásról: A tavaszias idő után ismét egy hidegfront érkezik fölénk. Országszerte megnövekszik a felhőzet, többfelé várható eső, zápor, a hegyekben hózápor is. Északon és északnyugaton kiadósabb mennyiség eshet, akár 15-20 liter/m2. A szél is megerősödik, többfelé viharos lökések kísérhetik, helyenként elérve az 50 km/h sebességet. Lehűlés veszi kezdetét, mely egész a hét végéig tart. 

MRE - Hírszolgálat, 2015. március 2.H Í R E K   R E G G E L / D É L  B E N

Közös felelősség a hitoktatás
Románia Alkotmánybíróságának döntése szerint a szülő vagy nagykorú diák írásban kell kérvényezze, hogy gyermeke továbbra is vallásoktatásban részesüljön az iskolában. A szülőknek március 6-áig kell letenniük kéréseiket, az iskolai vallásórák igénylését illetően.
Jakubinyi György gyulafehérvári érsek közleményében Szent Ágoston másfél évezreddel ezelőtti buzdítását idézi, rámutatva annak időszerűségére: „…hogy neveljük gyermekeinket Istennek, mert akkor magunknak neveljük!”
Böcskei László nagyváradi püspök is körlevélben hangsúlyozza: „Tartsuk lelkiismeretbeli kötelességünknek lelkipásztorok, szülők és nevelők egyaránt, hogy minden gyermekünk a törvényes kereteken belül, lehetőleg anyanyelvén vegyen részt az iskolai hitoktatáson.”
Roos Márton temesvári püspök körlevelében kiemeli, hogy az újraevangelizáció, az örömhír átadása, a hit oktatása örök feladat, örök gond és örök krisztusi parancs! Jézus Krisztusnak ez volt az utolsó parancsa hozzánk: menjünk el az egész világra és hirdessük az evangéliumot.
A főpásztorok kérnek minden szülőt és nevelőt, hogy időben tegyenek eleget ennek az állami követelménynek, mivel ennek hiányában gyermekük nem fog hitoktatásban részesülni az iskolában! Hasonló jellegű felhívással fordultak híveikhez az erdélyi protestáns elöljárók is.

Biblianapot tartottak Szatmárnémetiben
Szombaton a Szentírással kapcsolatos ismereteiket mélyítették el a szatmári egyházmegye számos pontjáról érkezők, a Szentlélek plébánián. A szervezők: Vojtku László plébános és Kujbus Márta, a Világiak Irodája referense a rendezvény elején elmondták, János evangéliumát azért választották a nap alapanyagaként, mert nagyon sok olyan történetet ad, amelyben Jézussal, az élet forrásával találkozva az embereknek átalakul az életük.

Kezdődik a próbaérettségi
Vizsgával kezdik a hetet a középiskolák végzősei és a tizenegyedik osztályosok. A vizsgamenet megegyezik az érettségiével, ezúttal is kamerával figyelik a diákokat, a jegyek azonban nem kerülnek be a naplóba.
A diákok, ma román nyelv és irodalomból, holnap magyar nyelv és irodalomból, szerdán a reálosztályosok matematikából, a humánosok történelemből próbavizsgáznak, pénteken a szaknak megfelelő választott tárgyból tesztelik a végzősöket (ezen a próbán a tizenegyedikesek nem vesznek részt).

Nyílt Nap a csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Gimnáziumban
A Nyílt Nap lehetőséget kínál minden érdeklődő gyereknek és szüleiknek, hogy megismerkedhessenek az iskola szellemiségével, a tanárokkal és nevelőkkel, megszemléljék a családias bentlakást, az oktatás korszerű helyszíneit. Várják az érdeklődőket március 3-án, kedden délután fél öt órától a Gimnázium dísztermében. Tamás Levente a Segítő Mária Gimnázium igazgatója nyilatkozott rádiónknak.

Szerdai pár-beszéd Marosvásárhelyen
Nő, Feleség Anya címmel március 4-én, a szerdai párbeszédek negyedik alkalma következik. Témája: a nőiesség, a feleség - és anyaszerep, illetve ezek közti összefüggések, ezek egyensúlya. De arról is beszélnek, hogy mindez hogyan szerepel Isten tervében, hogyan élik meg a nők maguk, a körülöttük levő férfiak, férjek, apák. Meghívottak: Sófalvi Adél, György Tibor plébános és Becsky Borbála. Moderátor Bakó Mária. Minden érdeklődőt várnak szerdán, március 4-én, este hét órára az Ama Deus cukrászdába.

Zarándoklat boldogemlékű Áron püspök szentté avatásáért
Március 19-21. között ötödik alkalommal szerveznek zarándoklatot Márton Áron püspök nyomdokain. Felkeresik szülőfaluját Csíkszentdomokost, a börtönévek leghírhedtebb helyszínét Máramarosszigetet, a püspökszentelés helyszínét Kolozsvárt és a püspöki székhelyet Gyulafehérváron. Jelentkezni lehet március 10-ig, a 0726-107.002-es vagy a 0744-472.178-as telefonszámokon.

Katolikus Akadémia Kolozsváron
A Babeş–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Kara által szervezett Katolikus Akadémia második félévi előadásainak sorát március 5-én, csütörtökön este hét órától Angi István nyitja, Szavakon túli útkeresés az égiekhez címmel. Az előadást a kar Szentegyház utca 5. szám alatti székházának második emeleti dísztermében hallgathatják meg az érdeklődők.

Az időjárásról: Kellemes, meleg tavaszi idő van, átmenetileg felhős égbolttal, a hőmérsékleti maximumok 8 ºC : 14 ºC körül alakulnak. Esőre hajlik az időjárás, főleg a nyugati és az északnyugati területeken. A szélmozgás mérsékelt, a légnyomás-értékek csökkenőfélben vannak.

MRE - Hírszolgálat, 2015. március 2.

About the author

maradmin

Leave a Comment