2016. április 13. – Hírek és programajánló

H Í R E K   E S T E

Kövess engem
Máté meghívásának történetére alapozta mai tanítását Ferenc pápa, a szokásos szerdai általános kihallgatás alkalmából. Az audiencián, melyet rádiónk is élő adásban közvetített, a pápa folytatta az irgalmasságról szóló katekézis-sorozatát. Kiemelte: bár Máté bűnösként volt számontartva az ő korában, Jézus mégis meghívja őt: „Kövess engem”, arra mutatva ezáltal, hogy nem a bűnös múltját tekinti, hanem egy új jövőt kínál neki. Az Egyház nem egy tökéletes szenteknek az egysége, hanem egy úton levő tanítványoknak a közössége. Jézus ezen tanítása az alázatosságnak az iskolája, mely meghív Isten irgalmasságának a befogadására. Ám a beképzeltség, önteltség falat állít elénk, mely megakadályozza kapcsolatunkat Istennel. A farizeusokkal ellentétben, Jézus asztalhoz ül a bűnösökkel, mert Ő senkit sem zár ki, kivétel nélkül mindenkit meghív az Istennel való bőséges lakomára. Mi mindannyian meghívottak vagyunk hát, ezért üljünk melléje, tanítványaival együtt, és tanuljunk meg irgalmassággal tekinteni mellettünk ülő embertársainkra. Szükségünk van meghallgatni Jézusnak a vigasztaló szavait és táplálkozni Isten irgalmasságából, hiszen ez az a forrás amelyből üdvösségünk származik – zárta tanítását Ferenc pápa.
Az általános kihallgatás végén a szentatya a hívek imáit kérte mivel szombaton a görögországi Leszbosz szigetére utazik, ahol Bartolomeosz konstantinápolyi pátriárkával, és Jeromos athéni ortodox érsekkel együtt, ki szeretné fejezni közelségét és szolidaritását a menekültek, valamint a leszbosziak és minden görög állampolgár iránt.

Örökös szentségimádási nap
A Gyulafehérvári Főegyházmegyében holnap Kozmáson tartják az örökös szentségimádási napot. A húsvéti időben is járuljunk az Oltáriszentségben jelen levő Krisztus elé, fejezzük ki örömünket, hálánkat és imádatunkat.

Katolikus Akadémia Kolozsváron
A Babeş–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Kara szervezésében működő Katolikus Akadémia áprilisi előadását Szőcs Csaba, a kolozsvári Verbum Keresztény Kulturális Egyesület igazgatója tartja Vessétek ki a hálót! A szó egyháza és az egyház szava az internet korszakában címmel. Az előadást holnap este hét órától a kar Szentegyház utca 5. szám alatti székházának második emeleti dísztermében hallgathatják meg az érdeklődők.

Hivatások Hétvégéje
A nagyváradi Püspökség április 15-17. között hetedik alkalommal szervezi meg a Hivatások Hétvégéje címet viselő programot. A találkozó az egyházmegye azon fiataljait célozza meg, akik a papi vagy a szerzetesi élet iránt érdeklődnek. A péntek este kezdődő program keretében a résztvevők hivatással kapcsolatos kérdéseire igyekeznek válaszolni a meghívott szerzetesrendek, az egyházmegyés papság képviselői, illetve a gyulafehérvári szemináriumból érkező 18 növendék. A kispapok szombaton és vasárnap az egyházmegye különböző plébániáin kapcsolódnak majd be az egyházközség életébe: részt vesznek a hittanórákon, betegeket, időseket látogatnak meg, a vasárnapi szentmisén pedig hivatástörénetüket osztják a hívekkel.

Keresztény Agora Szatmárnémetiben
A húsvéti időszakban újabb előadás lesz a szatmári székesegyházi plébánia szervezésében, mégpedig egy világot érintő, érdekfeszítő kérdés körül. „Reinkarnáció vagy Feltámadás?” címmel április 16-án, szombaton délelőtt tizenegy órakor, a Scheffler János Lelkipásztori Központ dísztermében dr. Székely Dénes, a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskola tanára fejti ki kutatásainak eredményeit és gondolatait e témakörben. Minden érdeklődőt várnak.

Szentignáci lelkigyakorlat Nagyszokondon
Személyesen kísért lelkigyakorlatot kínál a szatmári püspökség világiak irodája április 22-24-e közzött Nagyszokondon. „Isten velünk jár minden utunkon” mottó alatt egyéni imaidőkkel, szentírási részek feldolgozásával, közösségi gyakorlatokkal, kiscsoportos megosztásokkal, egyéni kísérői beszélgetésekkel zajlik majd a lelkigyakorlat. Kísérők Sr. Irene Luster Haggeney nővér, Kujbus Márta világiak irodája referens és munkatársaik lesznek. Céljuk, hogy lehetőséget adjanak a hétköznapoktól való elvonulásra, az elcsendesedésre, a lélekre- és Istenre figyelésre. Vallják, hogy az élet forgatagában kimerült lélek a lelkigyakorlatban megerősödhet, feltöltődhet, mindenek előtt azonban a csendes idő segít megérezni Isten közelségét. Bővebb információkért, valamint jelentkezésért hívják a 0261-715011-es telefonszámot.

Rövidtávú terápiás program Magyarózdon
A Bonus Pastor Alapítvány idén második alkalommal szervezi meg rövidtávú terápiás programját szenvedélybetegeknek és felnőtt hozzátartozóiknak május 2–13. között Magyarózdon. Azon személyek jelentkezését várják, akik változtatni szeretnének alkohol-, drog-, játék- vagy társfüggőségükkel terhelt életmódjukon. Érdeklődni lehet a 0740-056691-es vagy a 0757-054282-es telefonszámokon.

MRE – Hírszolgálat, 2016. április 13.


H Í R E K   R E G G E L / D É L B E N

Örökös szentségimádási nap
A Gyulafehérvári Főegyházmegyében a mai nap folyamán Tusnádon tartják az örökös szentségimádási napot. A húsvéti időben is járuljunk az Oltáriszentségben jelen levő Krisztus elé, fejezzük ki örömünket, hálánkat és imádatunkat.

Aranymise Csíksomlyón
Incze Benjamin nyugalmazott plébános pappászentelésének 50. évfordulóját ünnepli április 16-án, szombaton délelőtt tizenegy órakor a csíksomlyói kegytemplomban. A jubilánst Isten Szolgája Márton Áron püspök szentelte pappá 1966. április 17-én a gyulafehérvári székesegyházban. Az ünnepi szentmisét, melyen Tamás József püspök mond szentbeszédet, rádiónk élő adásban közvetíti.

Felnőtt ifi Medgyesen
Hivatásbarát est-Példaképeink a mindennapi életben témáról folyik majd a beszélgetés Medgyesen, felnőtt ifi keretében április 15-én, pénteken este hét órától a plébánia nagytermében. Loyolai Szent Ignác szavaiból indulnak majd ki, miszerint „azokra vár a mennyekben a legértékesebb korona, akik minden munkájukat a tőlük telhető legnagyobb szorgalommal végzik. Mert nem elég önmagukban jó dolgokat tenni, jól is kell azokat tenni”. Minden érdeklődőt várnak.

Genocídium megemlékezés Marosvásárhelyen
A marosvásárhelyi magyar örmény közösség április 16-án, szombaton az Örmény Genocídiumra emlékezik. A Deus Providebit Tanulmányi Házban délután ot órától Genocídium a görög, török és örmény irodalomban címmel Szász Ávéd Rózsa tart előadást. Az előadás után a Keresztelő Szent János-plébániatemplomban délután hat órakor Gál Hunor gyergyószentmiklósi örmény katolikus plébános szentmisét mutat be az áldozatok emlékére. Közreműködik a marosvásárhelyi Hujsz (Remény) örmény kórus – tudtuk meg a gyulafehérvári érsekség honlapjáról.

Paraliturgia Székelyudvarhelyen
A Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont a Márton Áron Emlékév eseményei közt tűzte műsorra a szentes énekeket, népi imákat életre keltő Paraliturgia című nagy népszerűségnek örvendő előadást. A Kárpát-medence valamennyi magyarlakta tájegységére elkalauzoló dalokat Székelyudvarhelyen a Szent Miklós-plébániatemplomban április 17-én, a délután hat órakor kezdődő misét követően hallgathatja meg a közönség. Előadók: Nagy Noémi Kriszta népdalénekes, Laczkó Vass Róbert színművész, Szép András zongorista és Szép Gyula Bálint szólóhegedűs.

Apa-lánya lelkinap Marosvásárhelyen
A Gyulafehérvári Főegyházmegye Családpasztorációs iroda szervezésében, apa-lánya lelkinapot szerveznek, április 23-án Marosvásárhelyen a Deus Providebit Házban. Bővebb információt a www.csalad.ro honlapon kaphatnak az érdeklődők.

Lelkigyakorlat Székelyudvarhelyen
Április 22-24 között a székelyudvarhelyi Szent Pio lelkigyakorlatos házban Béri László Renátó, rádiónk műsorából jól ismert kármelita atya tart lelkigyakorlatot. A hétvége témája a Belső várkastély és annak tanítása lesz, avagy, hogyan éljük mindennapjainkat Krisztussal? Jelentkezni április 15-ig lehetséges személyesen, a Szent Pio lelkigyakorlatos háznál, vagy telefonon a 0755-489743-as telefonszámon. Várják mindazokat, akik szeretnék elmélyíteni és bennsőségessé tenni kapcsolatukat Istennel.

IX. Márton Áron zarándoklat
Április 25. és 27. között kilencedik alkalommal kerül sor zarándoklatra Isten szolgája Márton Áron püspök nyomdokain: a szülőfalu Csíkszentdomokos, a börtönévek leghosszabb helyszíne Máramarossziget, a püspökszentelésnek helyet adó Kolozsvár és a püspöki székhely Gyulafehérvár. A zarándoklatot Kasza László viceposztulátor és Ferencz Kornélia, az erdélyi Mária Rádió munkatársa vezeti. Jelentkezni a következő telefonszámok egyikén lehetséges: 0726-107002 vagy 0744-472178.

Rövidtávú terápiás program Magyarózdon
A Bonus Pastor Alapítvány idén második alkalommal szervezi meg rövidtávú terápiás programját szenvedélybetegeknek és felnőtt hozzátartozóiknak  május 2–13. között Magyarózdon. Azon személyek jelentkezését várják, akik változtatni szeretnének alkohol-, drog-, játék- vagy társfüggőségükkel terhelt életmódjukon. Érdeklődni lehet a 0740-056691 vagy a 0757-054282-es telefonszámokon.

Mustó Péter jezsuita Marosvásárhelyen
Marosvásárhelyen az egyetemi lelkészség templomában, vagyis a Páduai Szent Antal-templomban június 10-13. között triduumot tart Mustó Péter jezsuita atya Az irgalmasság és testünk törékenysége címmel – tudtuk meg a gyulafehérvári érsekség honlapjáról.

Időjárás:Még sok felhő lesz felettünk, de délután az ország nyugati részén már többfelé szakadozottabbá válhat a felhőzet. A változóan felhős-napos időben legfeljebb az északi, északkeleti tájakon és az erdélyi medencében alakulhat ki eső, zápor. Gyakran élénk lesz a szél. A délutáni órákban 15-20 C fokra számíthatunk.

MRE – Hírszolgálat, 2016. április 13.

About the author

maradmin

Leave a Comment