2016. május 16. – Hírek és programajánló

H Í R E K   E S T E

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében a holnapi napon Csíkszentdomokoson tartják az örökös szentségimádási napot.  Járuljunk a kenyér színe alatt rejtőző Krisztus elé, imádjuk őt és adjunk hálát amiért kiárasztotta ránk Szentlelkét.

Pünküsd keddje Szárhegyen
Holnap, május 17-én, tartják a szárhegyi Ferences templomnál a pünkösd keddi búcsút, vagy ahogyan a Gyergyó medencében nevezik, a Kissomlyó Búcsút. Az ünnepi szentmise délelőtt tizenegy órakor kezdődik, szentbeszédet mond Marek Bernardin ferences atya Déváról. Várják a híveket és zarándokokat egyaránt, hogy közösen adjanak hálát a csíksomlyói búcsúért, valamint Pünkösd kegyelmeiért.
A ferences atyák egyben felhívják a hívek figyelmét, hogy a búcsú nem befolyásolja a Szent Antal nagykilencedet, így hát a délután öt órai szentmise is meg lesz tartva.

Szent Erzsébet ereklyéje Nagyváradon
A holnap délután hat órakor kezdődő szentmise keretében Árpád-házi Szent Erzsébet ereklyéje előtt imádkozhatnak a hívek a nagyváradi székesegyházban. Ternyák Csaba egri érsek Sárospatakról hozza el Nagyváradra a felebaráti szeretet kiemelkedő szentjének az ereklyét, amit majd Böjte Csaba OFM testvér tovább visz egy erdélyi körútra, Szent Erzsébet példáját állítva a hívek elé, hogy a belőle áradó „hős szeretet” átjárja a szíveket. A szentmise előtt, fél hat órától a nagyszalontai Béke Királynője Gyermekvédelmi Központ lakói Szent Erzsébet életét elevenítik fel az érdeklődők előtt.

Rózsafüzér társulatok találkozója Tasnádszántón
Május 21-én, szombaton találkozót szerveznek a Szilágysomlyói és Tasnádi Esperesség rózsafüzér társulatai számára. A program délután egy órakor kezdődik, majd előadást tart Tokodi László domonkos atya Debrecenből. A folytatásban lesznek közös imádságok, a rózsafüzér társulatok bemutatkozása, szentmise, szentségimádás, közös vacsora. A találkozót este hét órakor a Boldogságos Szűz Mária tiszteletére tartott szerenáddal zárják.
A szervezők kérik a Társulat tagokat, hogy szíveskedjenek minél előbb jelentkezni a csoport vezetőjénél vagy a plébánosnál.

Folytatódnak a Szent Antal-nagykilencedek
A csíksomlyói kegytemplomban június 7-ig keddenként reggel nyolc órakor, délelőtt fél tizenegy és este hét órakor lesznek a szentmisék. A reggel nyolc órakor kezdődő szentmise szónoka felváltva Bőjte Mihály csíksomlyói ferences házfőnök és Urbán Erik, a csíksomlyói kegytemplom igazgatója lesz. A fél tizenegyes szentmisén Bilibók Géza tusnádfürdői plébános prédikál. Az este hét órakor kezdődő szentmise keretében Bátor Botond pálos szerzetes, hargitafürdői plébános mond szentbeszédet, amelybe a rádiónkon keresztül és a csiksomlyo.ro honlapon is bekapcsolódhatnak.
Székelyudvarhelyen a ferences templomban, a jubileumi esztendőben a szentbeszédek az irgalmasság testi-lelki cselekedeteiről szólnak. A szentmisék délelőtt tíz órakor kezdődnek. Hatodik alkalommal Madarász Attila bögözi plébános prédikációjában A kételkedőknek jó tanácsot adni témáról beszél.
Szárhegyen a ferences kolostor templomában a szentmisék délelőtt fél tizenegy és délután öt órakor lesznek. A nagykilenced alatt az elmélkedéseket a gyergyói főesperesi kerület más-más papja tartja.
Esztelneken is a kilenced elmélkedéseinek témája az irgalmasság testi-lelki cselekedetei lesznek, amit más és más pap tart a Kézdi-orbai főesperesi kerületből. A szentmisék minden kedden délután hat órakor kezdődnek.
Marosvásárhelyen a Szent Antal kilenced az egyetemi lelkészség templomában, vagyis a Páduai Szent Antal-templomban délután öt órakor kezdődik. Holnap Simó Ferenc lelkész szentbeszédének témája: Szomorúakat irgalommal vigasztalni.

Könyvbemutató a Püspöki Palotában
Valaki mondja meg, milyen az élet, valaki mondja meg, miért ilyen…” címmel tart könyvbemutatóval és dedikálással egybekötött előadást Homa Ildikó pszichológus, szociális testvér május 20-án, délután négy órától a püspöki palota dísztermében. Az Evangéliumi lélektan című könyvéről, az önismeret szükségességéről és lehetőségéről a szerzővel Szőcs Csaba, a kolozsvári Verbum kiadó igazgatója beszélget. Minden érdeklődőt várnak!

Időjárás: Holnap szeles, hűvös idő várható. Továbbra is gomolyfelhők zavarhatják a napsütést, elszórtan záporok kialakulhatnak, északkeleten esetleg egy-egy zivatar is lehet. Az északnyugati, nyugati szél még többfelé élénk marad. Hajnalban ismét lehet a fagyzugos helyeken talajmenti fagy, napközben 13-19 fokot mérhetünk.

MRE – Hírszolgálat, 2016. május 16.


H Í R E K   D É L B E N

Búcsú és harangszentelés Széphavason
Pünkösdhétfőn a széphavasi Szentlélek-kápolna búcsúja délután két órakor kezdődik. A szentbeszédet Berszán Lajos aranymisés atya mondja. A Széphavas-hegyi kápolna egykor a csíksomlyói búcsúról hazainduló moldvai magyar zarándokoknak a csíkiaktól való elbúcsúzási helye volt. Három helyszínről történik az indulás a széphavasi búcsúra, tíz órakor a Ciherek szádától, Gyimesfelsőlok felől, fél tizenegy óra táján a Fügés-tetőről, illetve Szépvíz központjából. Egy órától közös imádság, éneklés lesz. Egy óra negyvenöt perckor szentelik meg a felállított haranglábba került 52 kilogrammos harangot.

Nepomuki Szent János búcsúk
A mai napon a gyónási titok vértanúját, Nepomuki Szent Jánost ünnepli a világegyház. Balánbányán déli egy órakor kezdődik az ünnepi szentmise, melynek szónoka Simó Gáspár, a csíkszeredai Segítő mária Gimnázium spirituálisa.
A szatmári egyházmegyében Szigetkamarán ma ünneplik a búcsút. Délután öt órától Tracsek Oszkár békéscsabai segédlelkész szentbeszédével mutatják be a búcsúmisét. Az aknasugatagi kápolna búcsúját szintén a mai napon tartják este hét órától, míg a mezőpetri kápolna búcsúja holnap reggel hét órától kezdődik.

Pünküsd keddje Szárhegyen
Holnap, május 17-én, tartják a szárhegyi Ferences templomnál a pünkösd keddi búcsút, vagy ahogyan a Gyergyó medencében nevezik, a Kissomlyó Búcsút. Az ünnepi szentmise délelőtt tizenegy órakor kezdődik, szentbeszédet mond Marek Bernardin ferences atya Déváról. Várják a híveket és zarándokokat egyaránt, hogy közösen adjanak hálát a csíksomlyói búcsúért, valamint Pünkösd kegyelmeiért.
A ferences atyák egyben felhívják a hívek figyelmét, hogy a búcsú nem befolyásolja a Szent Antal nagykilencedet, így hát a délután öt órai szentmise is meg lesz tartva.

Folytatódnak a Szent Antal-nagykilencedek
A csíksomlyói kegytemplomban június 7-ig keddenként reggel nyolc órakor, délelőtt fél tizenegy és este hét órakor lesznek a szentmisék. A reggel nyolc órakor kezdődő szentmise szónoka felváltva Böjte Mihály csíksomlyói ferences házfőnök és Urbán Erik, a csíksomlyói kegytemplom igazgatója lesz. A fél tizenegyes szentmisén Bilibók Géza tusnádfürdői plébános prédikál. Az este hét órakor kezdődő szentmise keretében Bátor Botond pálos szerzetes, hargitafürdői plébános mond szentbeszédet, amelybe a rádiónkon keresztül és a csiksomlyo.ro honlapon is bekapcsolódhatnak.
Székelyudvarhelyen a ferences templomban, a jubileumi esztendőben a szentbeszédek az irgalmasság testi-lelki cselekedeteiről szólnak. A szentmisék délelőtt tíz órakor kezdődnek. Hatodik alkalommal Madarász Attila bögözi plébános prédikációjában A kételkedőknek jó tanácsot adni témáról beszél.
Szárhegyen a ferences kolostor templomában a szentmisék délelőtt fél tizenegy és délután öt órakor lesznek. A nagykilenced alatt az elmélkedéseket a gyergyói főesperesi kerület más-más papja tartja.
Esztelneken is a kilenced elmélkedéseinek témája az irgalmasság testi-lelki cselekedetei lesznek, amit más és más pap tart a Kézdi-orbai főesperesi kerületből. A szentmisék minden kedden délután hat órakor kezdődnek.
Marosvásárhelyen a Szent Antal kilenced az egyetemi lelkészség templomában, vagyis a Páduai Szent Antal-templomban délután öt órakor kezdődik. Holnap Simó Ferenc lelkész szentbeszédének témája: Szomorúakat irgalommal vigasztalni.

Sokarcú irgalmasság – Könyvbemutató Marosvásárhelyen
Május 19-én, csütörtökön délután fél hét órától, Marosvásárhelyen a Deus Providebit Házban mutatják be a kolozsvári Verbum Keresztény Kulturális Kiadó által a szentévre megjelentett, Sokarcú irgalmasság – Vallomások, interjúk, tanulmányok című, a Keresztény Szó könyvek sorozat 5. kötetét. Minden érdeklődőt várnak!

Ferences ösvény Szárhegyen
Május 20–22. között a szárhegyi ferences kolostorban rendezik meg a három hétvégéből álló Ferences Ösvény lelki programsorozat első találkozóját. A résztvevők Szent Ferenc életével és evangéliumi lelkiségével ismerkedhetnek meg. A lelki programra – amelyen a helyek száma korlátozott – 17 és 35 év közötti fiatalokat várnak a szervezők. A Ferences Ösvény pénteken délután hat órakor kezdődik, és vasárnap délután ér véget. További információk Pantea Tibor testvérnél kaphatók a 0746-774701-es telefonszámon vagy a frtibi@gmail.com e-mail címen.

Időjárás: Ma hosszabb-rövidebb napos időszakokra lehet számítani, az időnként megnövekvő gomolyfelhőkből elszórtan futó zápor alakulhat ki. Élénk, helyenként erős lesz az északnyugati, nyugati szél. Hűvös hajnalra ébredünk, helyenként talajmenti fagy sem kizárt, napközben 10-17 fok várható.

MRE – Hírszolgálat, 2016. május 16.

About the author

maradmin

Leave a Comment