2016. május 4. – Hírek és programajánló

H Í R E K   E S T E

Jézus, a jó pásztor
Lukács evangéliumának az elveszett bárányról szóló példabeszédére építette mai tanítását Ferenc pápa, a szokásos szerdai általános kihallgatás alkalmából. Folytatva az irgalmasságról szóló katekézis-sorozatát, a szentatya kihangsúlyozta: Isten nem az emberi logika szerint gondolkozik. Azzal, hogy a pásztor a pusztában hagyja a kilencvenkilenc juhot és elmegy azért az egyért, amelyik elveszett, Jézus azt mutatja számunkra, hogy Istennek mindenki fontos, senkiről sem mond le és ha szükséges, egy egész életen át, várja, keresi és hívja az ő elveszett gyermekeit. A keresztény közösségekben is előfordul, hogy valaki eltávolodik és üresen hagyja a helyét. Úgy gondoljuk, hogy ez egy elkerülhetetlen veszteség, egy gyógyíthatatlan betegség és ilyenkor fenn áll a veszély, hogy a közösség bezárkózik és elszigetelődik. Ám az igazi keresztény ember ezt soha nem teheti meg, nem hiányozhat belőle a missziós lelkület, a küldetés tudata, mert Isten számára nincs olyan ember, aki teljesen elveszett, hanem olyan gyermekei vannak, akiket meg kell keresni. Éppen ezért mindannyiunk feladata, hogy együtt munkálkodjunk a Jó Pásztorral, segítve őt a nyáj összegyűjtésében – zárta katekézisét Ferenc pápa.

Regionális Taizé találkozó Nagyváradon
Lakhatóvá tenni a Földet címmel második alkalommal szerveznek regionális Taizé találkozót a nagyváradi római katolikus püspökség közreműködésével, május 6-8. között Nagyváradon, a Posticumban. A találkozóra még a mai napon lehet jelentkezni. Egyéb részleteket a püspökség hírpotálján, a hirek.varad.org oldalon találhatnak.

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében holnap a verebesi templomban tartják az örökös szentségimádási napot. Éljünk ezzel a lehetőségel a húsvéti időben is, szenteljünk időt a hálaadásra, a kenyér színe alatt rejtőző Krisztus imádatára.

Folytatódnak a bérmálások a Gyulafehérvári Főegyházmegyében
Tamás József püspök holnap délelőtt tíz órakor a szentkeresztbányai templomban 97 fiatalt, délután öt órakor Lövétén pedig 159 fiatalt fog részesíteni a bérmálás szentségében.

Elsőcsütörtöki szentségimádás
A Mária Rádió nagyváradi stúdiójának kápolnájában csendes szentségimádást tartunk holnap reggel kilenc és délután három óra között. Várjuk mindazokat, akik szívesen áldoznak időt az Oltáriszentségben jelenlevő Krisztus imádatára és engesztelésére.

Szlovák hívek szentévi zarándoklati napja Nagyváradon
Az Irgalmasság Évében a nagyváradi egyházmegye zarándoklatra várja a híveket a Székesegyházhoz, hogy a megnyitott Szent Kapun átlépve Isten irgalmasságára tekintsenek, és maguk is a megújulás útjára lépjenek. Holnap, május 5-én, délután hat órakor Nagyváradról, Madarászról, Bodonosról, Baromlakáról, Magyarpatakról, Élesdről, Berettyószéplakról és Sáránról zarándokolnak a szlovák ajkú hívek a székesegyházhoz. A szentmise főcelebránsa Böcskei László megyéspüspök, az ünnepi szónok pedig Maskara János, berettyószéplaki plébános.

Bizalom és bizalmatlanság a párkapcsolatban
A Háló Egyesület szervezésében május 6-án, pénteken este hét órára a zsögödi plébánia hittantermébe várják azokat a házasokat, párkapcsolatban levőket akik kapcsolatuk mélységének megtapasztalására vágynak. A program Kádár Enikő, csíkszeredai pszichológus előadásával kezdődik, majd kötetlen beszélgetéssel folytatódik-tudtuk meg az érsekség honlapjáról.

Ravatalozó kápolna megáldása Mezőbikácson
Szombaton, május 7-én, délután négy órakor szentmise keretében áldja meg a Mezőbikácson felépült ravatalozó kápolnát Böcskei László megyéspüspök. Várják a híveket a közös ünneplésre.

Templombúcsú Biharsályiban
Május 8-án, vasárnap tartják a Nepomuki Szent János tiszteletére szentelt biharsályi római katolikus templom búcsúünnepét. A délután két órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Kiss Albert nagyvárad-olaszi plébános.

Passiójáték Szentegyházán
A szentegyházasfalvi templomtéren május 15-én, pünkösd vasárnapján este fél hét órakor a Szent Gellért Alapítvány keretében működő Szent Imre Társulat előadja a szabadtéri Passiójátékot. A negyvenperces misztériumjáték zenére és pantonimra épül, mely a megváltás történetét mutatja be, Jézus szenvedésétől a Szentlélek eljöveteléig.

Időjárás: Holnap a napos időszakok mellett ismét előfordulhatnak záporok, helyenként zivatarok. A szeles időben 15-22 fok között alakulhat a hőmérséklet.

MRE - Hírszolgálat, 2016. május 4.


H Í R E K   D É L B E N

Folytatódnak a bérmálások
Ma Szentegyházán a délelőtt tíz órakor kezdődő szentmise keretében 186 fiatal részesült Tamás József püspök kézfeltétele által a nagykorúság szentségében. Délután öt órakor a máréfalvi plébániatemplomban 72 fiatalt fog megbérmálni. Holnap, áldozócsütörtökön délelőtt tíz órakor a szentkeresztbányai templomban 97 fiatalt, délután öt órakor Lövétén pedig 159 fiatalt fog megbérmálni szintén Tamás József püspök.  

Könyvbemutató  Székelyudvarhelyen
A Gyulafehérvári Főegyházmegye legöregebb papja, Bíró János Antal ferences atya, legújabb kötetében Erdély szentéletű püspökének, Márton Áronnak állít emléket. Az Íme az ember című könyvet Székelyudvarhelyen, a barátok templomában, ma délután hat órától Böjte Csaba atya mutatja be, majd beszélget a szerzővel.

Elsőcsütörtöki szentségimádás
A Mária Rádió nagyváradi stúdiójának kápolnájában csendes szentségimádást tartanak  holnap reggel kilenc és délután három óra között. Várják mindazokat, akik szívesen áldoznak időt az Oltáriszentségben jelenlevő Krisztus imádatára és engesztelésére.

Áldozócsütörtök napi búcsúk
Urunk mennybemenetelének ünnepén lesz a szatmárnémeti Székesegyház és a krasznaterebesi templom búcsúja. Krasznaterebesen délelőtt tizenegy órától tartják az ünnepi misét, melyben Főcze Imre P. Bonaventura OFM mond szentbeszédet. A szatmárnémeti Székesegyházban este hét órától kezdődik majd a búcsúmise, melynek meghívott szónoka Dr. Krakomperger Zoltán, a debreceni Szent István egyházközösség plébánosa.
- Kézdialmáson a búcsús szentmise déli tizenkét órakor kezdődik. Az ünnepi szentmisén a szentbeszédet Potyó Ferenc, általános helynök mondja.
- A farkaslaki egyházközség filiájában, Kecsetkisfaludban a templom búcsúját délután három órától tartják. A szentmisén Bordi János pálpataki plébános prédikál.
- Kiskapuson szintén áldozócsütörtökön ünneplik az egyházközség búcsúját. A szentmise, melynek szónoka Gál István-Attila fogarasi plébános, délután hat órakor kezdődik.
- A mócsi templom búcsúját délelőtt tizenegy órakor ünneplik.

Erdély és a jezsuiták
A Gyulafehérvári Hittudományi Főiskola keretében működő Erdélyi Magyar Egyházirodalmi Iskola szervezésében május 8-án, délelőtt tizenegy órakor előadást tart a könyvtárban Pakot Géza jezsuita atya, Loyolai Szent Ignác életútja és a jezsuita lelkiség erdélyi vonatkozásai címmel. Ezt követően az In historiam szakosztály szervezésében megemlékeznek az Erdélyi Egyházmegye történetének egyik legjelentősebb eseményéről, hogy 1716-ban, 300 éve tért vissza a megyéspüspök Gyulafehérvárra, és ezzel a katolikus egyház élete helyreállt-tudtuk meg az érsekség honlapjáról.

Szentségimádás Csíkszeredában
Szentsegimádást tartanak a Szent Kereszt plebánia Millenniumi templomában május 6-án, az esti hét órás szentmise után. Az ima célja, hogy a városban levő katolikus közösségek együtt imádkozzanak városukért, katolikus közösségeikért és a városba érkező zarándokokért, hogy minél nyitottabbak legyenek a Szentlélek befogadására, ahogyan nyitott volt a Boldogságos Szűzanya és szentéletű püspökünk Márton Áron is, akiknek közbenjárását kérik imaszándékukhoz. Ez a szentségimádás egyben a Szentlélek kilenced megnyitója. Várják a helyi katolikus közösségeket e szép imaalkalomra.

Ferences ösvény Szárhegyen
Május 20–22. között a szárhegyi ferences kolostorban rendezik meg a három hétvégéből álló Ferences Ösvény lelki programsorozat első találkozóját. A résztvevők  Szent Ferenc életével és evangéliumi lelkiségével, vagyis a ferencességgel ismerkedhetnek meg. A lelki programra – amelyen a helyek száma korlátozott – 17 és 35 év közötti fiatalokat várnak a szervezők. A Ferences Ösvény május 20-án délután hat órakor kezdődik, és május 22-én délután ér véget. További információért: Tibor testvért keressék a 0746 774701 telefonszámon vagy a  frtibi@gmail.com e-mail címen.

Tiszta beszéd (?!). Kommunikáció a párkapcsolatban.
A Gyulafehérvári Caritas tematikus hétvégét szervez május 20-22. között, melyre várnak minden olyan házaspárt, akiknek családjában nem ismeretlen a szenvedélybetegség, annak hatásai a családra, és akik a függőség által sérült kapcsolatból gyógyulni szeretnének. A rendezvény helyszíne a  csíkszentdomokosi Szent Margit Lelkigyakorlatos Ház. Jelentkezni május 16-ig lehet a 0733- 773.577-es telefonszámon. Bővebb információ a www.romkat.ro oldalon található.

Időjárás: Ma többfelé csapadékos időre számíthatunk, viharos északnyugati széllel, máshol elszórtan alakulhat ki zápor, helyenként zivatar, de ezeken a tájakon is lehetnek erős északi, északkeleti széllökések.A csapadékosabb területeken 11-15 fokra számíthatunk, máshol 15-25 fokra van kilátás.

MRE - Hírszolgálat, 2016. május 4.


H Í R E K   R E G G E L

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán Csatószegen tartják az örökös szentségimádási napot. Éljünk ezzel a lehetőségel a húsvéti időben is, szenteljünk időt a hálaadásra, a kenyér színe alatt rejtőző Krisztus imádatára.

Folytatódnak a bérmálások a Gyulafehérvári Főegyházmegyében
Ma Szentegyházán a délelőtt tíz órakor kezdődő szentmise keretében 186 fiatal részesül Tamás József püspök kézfeltétele által a nagykorúság szentségében. Délután öt órakor a máréfalvi plébániatemplomban 72 fiatalt fog megbérmálni.

Búcsú a Szatmári Egyházmegyében
Ma, Szent Flórián ünnepén a szakaszi templom búcsúját tartják. Az ünnepi szentmise tizenegy órától kezdődik.  Szentbeszédet Starmüller Ferenc csomaközi plébános mond.

Engesztelő imavirrasztás Székelyudvarhelyen
A Mária Rádió székelyudvarhelyi stúdiójának kápolnájában minden hónap első szerdáján, azaz  ma, egész éjjel virrasztást tartanak, este tizenegy órától szentmisét mutatnak be. Az engesztelő imavirrasztásra hívnak együtt imádkozni mindenkit, aki Jézussal szeretne időt tölteni. A virrasztást a városukért, az egyházközségeikért, a fiatalok testi-lelki tisztaságáért, a családokért, az egyedülállókért, a jegyesekért, a gyermeket vágyó és váró szülőkért, a betegekért, elhunyt szeretteikért, saját magukért és egyéni szándékokra ajánlják fel az udvarhelyiek. A kápolnában ugyanakkor minden reggel nyolc órától este nyolc óráig állandó, egész napos szentségimádás van. Várják az Istent imádni, engesztelni vágyókat.

Könyvbemutató  Székelyudvarhelyen
A Gyulafehérvári Főegyházmegye legöregebb papja, Bíró János Antal ferences atya, legújabb kötetében Erdély szentéletű püspökének, Márton Áronnak állít emléket. Az Íme az ember című könyvet Székelyudvarhelyen, a barátok templomában, ma délután hat órától Böjte Csaba atya mutatja be, majd beszélget a szerzővel.

Elsőcsütörtöki szentségimádás
A Mária Rádió nagyváradi stúdiójának kápolnájában csendes szentségimádást tartanak  május 5-én, reggel kilenc és délután három óra között. Várják mindazokat, akik szívesen áldoznak időt az Oltáriszentségben jelenlevő Krisztus imádatára és engesztelésére.

Elsőpénteki keresztút a Székely Kálvárián
Május 6-án, öt órától keresztúti ájtatosságot tartanak a szejkefürdői Ugron-kápolna felé vezető Székely Kálvárián. Várják a székelyudvarhelyieket és környékbelieket, akik családjainkért felajánlanak egy keresztútjárásnyi időt és imát. Időjárástól függetlenül minden alkalommal megtartják a szabadtéri ájtatosságot – ajánlatos ennek megfelelő lábbelit és öltözéket viselni.

Szentségimádás Csíkszeredában
Szentsegimádást tartanak a Szent Kereszt plebánia Millenniumi templomában május 6-án, az esti hét órás szentmise után. Az ima célja, hogy a városban levő katolikus közösségek együtt imádkozzanak városukért, katolikus közösségeikért és a városba érkező zarándokokért, hogy minél nyitottabbak legyenek a Szentlélek befogadására, ahogyan nyitott volt a Boldogságos Szűzanya és szentéletű püspökünk Márton Áron is, akiknek közbenjárását kérik imaszándékukhoz. Ez a szentségimádás egyben a Szentlélek kilenced megnyitója. Várják a helyi katolikus közösségeket e szép imaalkalomra.

Önkénteseket keresnek a csíksomlyói pünkösdi búcsúra
A csíksomlyói ferences atyák, a pünkösdi zarándoklat előkészítésében és lebonyolításában, idén is számítanak az önkéntes rendezőkre. Május 6-án, pénteken este fél nyolcra, a csíksomlyói ferences kolostorban tartandó megbeszélésre, várják mindazokat a férfiakat akik a Csíksomlyói Szűzanyáért és a magyarság legnagyobb ünnepének a lebonyolítása érdekében áldoznának idejükből és energiájukból.

Tiszta beszéd (?!). Kommunikáció a párkapcsolatban.
A Gyulafehérvári Caritas tematikus hétvégét szervez május 20-22. között, melyre várnak minden olyan házaspárt, akiknek családjában nem ismeretlen a szenvedélybetegség, annak hatásai a családra, és akik a függőség által sérült kapcsolatban gyógyulni szeretnének. A rendezvény helyszíne a  csíkszentdomokosi Szent Margit Lelkigyakorlatos Ház. Jelentkezni május 16-ig lehet a 0733- 773.577-es telefonszámon. Bővebb információ a www.romkat.ro oldalon található.

Időjárás: Ma többfelé csapadékos időre számíthatunk, viharos északnyugati széllel, máshol elszórtan alakulhat ki zápor, helyenként zivatar, de ezeken a tájakon is lehetnek erős északi, északkeleti széllökések. A csapadékosabb területeken 11-15 fokra számíthatunk, máshol 15-25 fokra van kilátás.

MRE - Hírszolgálat, 2016. május 4.

About the author

maradmin

Leave a Comment