2016. március 23. – Hírek és programajánló

H Í R E K   E S T E

Isten szeretete határtalan
Folytatta az irgalmasságról szóló katekézis-sorozatát Ferenc pápa a mai általános kihallgatás alkalmából a római Szent Péter téren. Az audiencián, melyet rádiónk élő adásban közvetített, a szentatya a szent három napról beszélt, nagycsütörtökről, nagypéntekről és nagyszombatról, kiemelvén Isten irgalmasságát, amely különleges módon mutatkozik meg e három nap eseményeiben. A húsvéti misztérium a szeretetnek a világába vezet bennünket. Nagycsütörtökön Jézus nekünk adja magát eledelül az Oltáriszentségben, majd nagypénteken lesz a szeretetnek a csúcspontja: a kereszten az Üdvözítő mindent és mindenkit átölel, kivétel nélkül. Nagyszombat pedig Isten csendjének a napja. Itt szemléljük a Szűzanyát és hozzá hasonlóan nekünk is el kell hallgatnunk, csendben kell lennünk és ebben a csendben kell várjuk a feltámadást.

Örökös szentségimádási nap
A Gyulafehérvári Főegyházmegyében holnap Varságon tartják az örökös szentségimádási napot. A nagyhét folyamán használjuk ki ezeket a lehetőségeket, melyek alkalmat adnak az elcsendesedésre, az Oltáriszentségben jelen levő Krisztus imádatára és engesztelésére.

Nagycsütörtöki olajszentelés a székesegyházakban
Holnap délelőtt tartják meg az olajszentelő szentmiséket a püspöki székesegyházakban. A hagyományokhoz híven ilyenkor a jelenlévő papok megújítják szentelésben tett ígéreteiket.
A gyulafehérvári székesegyházban Jakubinyi György érsek vezetésével délelőtt tíz órakor kezdődik az olajszentelő szentmise. Ezen a napon tartják a főegyházmegyei ministráns és hittanos zarándoklatot Gyulafehérváron.
Nagyváradon és Temesváron ugyancsak a délelőtt tíz órától kezdődő szentmisék keretében áldják meg az olajokat Böcskei László, valamint Roos Márton megyéspüspökök a székesegyházakban.
Szatmáron Schönberger Jenő megyéspüspök szintén délelőtt tíz órakor mutatja be az olajszentelő szentmisét, melyet rádiónk élőben közvetít.

Nagypénteki keresztút a Székely Kálvárián
Urunk szenvedésének napján délután három órától a Székely Kálváriára keresztutat imádkozni hívják és várják a székelyudvarhelyieket és környékbelieket népünkért, családjainkért!

Szent Három Nap a kolozsvári ferenceseknél
A kolozsvári ferences kolostorba várják mindazokat, akik szívesen átelmélkednék a szerzetesi közösséggel együtt a húsvéti Szent Három Nap liturgiáját. Részvételi szándékukat a következő elérhetőségek egyikén jelezhetik Pantea Tibor ferences atyánál a 0746-774701-es telefonszámon vagy a frtibi@gmail.com címen.

Tavaszi ruhagyűjtési akció
A Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet március 26-án, szombaton ismét cipő- és ruhagyűjtési akciót szervez Szatmárnémetiben. Az adományokat a Szamos két partján az előre kiszabott pontokon és program szerint gyűjtik. Ezzel az akcióval a szervezet lehetőséget kínál mindenki számára, hogy a feleslegessé vált ruhaneműjét ne a szemétbe dobja, terhelve a környezetet, hanem adománya újrahasznosítása és felhasználása által, hozzajáruljon a szociális programok támogatásához, ezáltal is segítve a rászorulókat.

ÉLET A LÉLEKBEN” plébániai imacsoportok találkozója
„Legyetek irgalmasak” mottóval április 2-án a csíkszeredai új sportcsarnokban találkoznak az Élet a lélekben plébániai imacsoportok. Az imanap reggel kilenc órakor rózsafüzér imádsággal kezdődik, majd a köszöntés és a bevezető gondolatok után a sportcsarnok megáldása következik. Az elmélkedéseket Simó Gábor mikóújfalusi plébános és Oláh Dénes marosvásárhelyi főesperes tartja. A tanúságtételek, dicsőítések és az irgalmasság rózsafüzér után szentségimádás következik. A zárószentmisét, melyet délután öt órakor Tamás József püspök mutat be, rádiónk élő adásban közvetíti.

IX. Márton Áron zarándoklat
Április 25. és 27. között kilencedik alkalommal kerül sor zarándoklatra Isten szolgája Márton Áron püspök nyomdokain: a szülőfalu Csíkszentdomokos, a börtönévek leghosszabb helyszíne Máramarossziget, a püspökszentelésnek helyet adó Kolozsvár és a püspöki székhely Gyulafehérvár. Jelentkezni a következő telefonszámok A zarándoklatot Kasza László viceposztulátor és Ferencz Kornélia, az erdélyi Mária Rádió munkatársa vezeti. Jelentkezni a következő telefonszámok egyikén lehetséges: 0726-107002 vagy 0744-472178.

Időjárás: Holnap is esős időre kell számítani. Az Országos Meteorólógiai Szolgálat sárga figyelmeztető jelzést bocsájtott ki több megyére is az esőzések miatt. A hegyekben havas eső és hó is előfordulhat. Erős, gyakran viharos lesz az északias szél. Hűvös időre van kilátás.

MRE – Hírszolgálat, 2016. március 23.


H Í R E K   R E G G E L / D É L B E N

Nagycsütörtöki szertartások
Holnap este az utolsó vacsorára emlékezünk, amikor Jézus ünnepélyesen felajánlotta értünk életét. Akkor alapította az Oltáriszentséget. Az Oltáriszentség (Eucharisztia) alapításához szorosan kapcsolódik a  krisztusi papság létesítése is. Erről nagycsütörtök délelőttjén, a püspöki székesegyházakban sorra kerülő olajszentelési misén emlékezünk meg, melyet rádiónk élő adásban közvetít. Az érsek az egész egyházmegyét képviselő papokkal misézik együtt, akik megújítják a papszenteléskor tett fogadalmaikat. Aztán következik a szent olajok, a krizma, a betegek és a keresztelendők olajának megáldása.
A székesegyházban nagycsütörtökön elvégzik a lábmosás szertartását is. Ez Jézus példáját tárja elénk és arra figyelmeztet, hogy nekünk is szolgálnunk kell embertársainkat. Az esti szentmise utáni oltárfosztás már Jézus Krisztus elfogatására emlékeztet, valamint arra, hogy tanítványai mind elhagyták őt. Nagycsütörtöktől nagyszombatig elhallgatnak a harangok, és a csengő helyett is kereplőt használnak.

Örökös szentségimádási nap
A Gyulafehérvári Főegyházmegyében ma Zetelakán  tartják az örökös szentségimádási napot. A nagyhét folyamán használjuk ki ezeket a lehetőségeket, melyek alkalmat adnak az elcsendesedésre, az Oltáriszentségben jelen levő Krisztus imádatára és engesztelésére.

Pál atya árváinak gyűjtenek
Ma délután öt és este nyolc óra között a marosvásárhelyi Deus Providebit Ház nagy előadótermében jótékonysági adománygyűjtést szerveznek a Szent Erzsébet Társulás és Pál atya gondozásában lévő árva és félárva gyermekek, valamint rászoruló családok megsegítésére. Elsősorban élelmiszercsomagokat várnak, illetve anyagi támogatást is elfogadnak, amelyeket a Szent Erzsébet Társuláshoz és a rászorulókhoz juttatnak el. Várják adományaikat!

Húsvéti hangverseny Marosvásárhelyen
Szintén ma  este hét órakor a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János-plébániatemplomban Vivaldi Stabat Mater című művét mutatja be a Musica Humana női kamarakórus. Szólista Keresztesi Tekla, zongorán kísér Szigeti Emanuela, narrátor Balog Virág, karnagy Csíky Csaba. Várják a zenekedvelőket, érdeklődőket!

Húsvéti lelkigyakorlat Csaba testvérrel
Március 23-27. között húsvéti lelkigyakorlat lesz Böjte Csaba atya vezetésével a dévai ferences templomban. Részletes program a Szent Ferenc Alapítvány honlapján található.

Nagypénteki keresztút a Székely Kálvárián
Urunk szenvedésének napján délután három órától a Székely Kálváriára keresztutat imádkozni hívják és várják a székelyudvarhelyieket és környékbelieket népünkért, családjainkért!

Szent Három Nap a kolozsvári ferenceseknél
A kolozsvári ferences kolostorba várják mindazokat, akik szívesen átelmélkednék a szerzetesi közösséggel együtt a húsvéti Szent Három Nap liturgiáját. Részvételi szándékát  a következő elérhetőségek egyikén jelezheti Pantea Tibor ferences atyánál: telefonon a 0746 774 701-es telefonszámon vagy emailben az frtibi@gmail.com címen.

ÉLET A LÉLEKBEN” plébániai imacsoportok találkozója
“Legyetek irgalmasak”  mottóval április 2-án a csíkszeredai új sportcsarnokban találkoznak az Élet a lélekben plébániai imacsoportok. Az imanap reggel kilenc órakor rózsafüzér imádsággal kezdődik, majd a köszöntés és a bevezető gondolatok után a sportcsarnok megáldása következik. Az elmélkedéseket Simó Gábor  mikóújfalusi plébános és Oláh Dénes marosvásárhelyi főesperes tartja. A tanúságtételek, dicsőítések és az irgalmasság rózsafüzér után szentségimádás következik. A zárószentmisét, melyet délután öt órakor Tamás József püspök mutat be, rádiónk élő adásban közvetíti.

Zarándoklat a Mária Rádió 10 éves születésnapjára
Az Erdélyi Mária Rádió körzeti stúdiói egynapos zarándoklatot szerveznek Nagyváradra, a rádió tizedik születésnapja alkalmából. Az autóbuszok Székelyudvarhelyről, valamint Kolozsvárról indulnak Nagyváradra, majd az ünnepi program után vissza is indulnak. Jelentkezni Székelyudvarhelyen a 0266-212686-os, illetve a 0740-617687-es telefonszámokon, míg Kolozsváron a 0264-439495-ös irodai számon lehetséges. Várjuk és hívjuk hallgatóinkat, ünnepeljünk együtt!

Időjárás: Ma egy mediterrán ciklon közelíti meg hazánkat, és így sok lesz felettünk a felhő. Országszerte sok esőre, záporra kell számítani. Az olykor erős északkeleti szélben a napközi értékek 4 és 12 fok között alakulnak.

MRE – Hírszolgálat, 2016. március 23.

About the author

maradmin

Leave a Comment