2016. március 30. – Hírek és programajánló

H Í R E K   E S T E

Isten nagyobb a bűneinknél
Tavaszi napsütésben, több mint 30.000 zarándok jelenlétében tartotta meg ma délelőtt szokásos szerdai általános kihallgatását Ferenc pápa. Az audiencián, melyet rádiónk is élő adásban közvetített, a pápa végére ért az irgalmasság ószövetségi vonatkozásairól indított katekézis-sorozatának. Ezúttal az irgalmasság és a bűn eltörlése összefüggéséről elmélkedett az 51. zsoltár alapján. Egy bűnbánati imáról van szó, amelyben a bocsánatkérés előtt az imádkozó beismeri bűnét és hagyja, hogy megtisztítsa őt az Úr szeretete. Aki ezt a zsoltárt imádkozza, hasonlóan Dávid királyhoz, a bűnbánat és az Isten iránti bizalom érzései kell, hogy eltöltsék lelkét. Ferenc pápa hangsúlyozta: Ne feledjük, hogy Isten nagyobb a bűneinknél és az ő szeretete oly nagy, mint az óceán, amelyben bátran megmerítkezhetünk. Isten számára a megbocsátás azt jelenti, hogy biztosít bennünket: soha nem fog elhagyni minket. Isten bocsánata az, amire mindannyiunknak szüksége van. Olyan ajándék ez, amit minden bocsánatot nyert bűnösnek meg kell osztania testvéreivel. Katekézise végén arra búzdította a zarándokokat a szentatya, Mária, az irgalom Anyja közbenjárására fohászkodjunk az Úrhoz: tegyen minket bocsánata tanúivá, mely megtisztítja a szívet és átalakítja az életet.

Mária rádiós önkéntestalálkozók
Elkezdődnek a soron következő önkéntestalálkozók. Holnap délelőtt tíz órától Marosvásárhelyen, a Deus Providebit tanulmányi házban, majd Székelyudvarhelyen délután három órától a Szent Pió lelkigyakorlatos házban várja önkénteseinket Szilágyi László promóciós munkatársunk.
Április 1-én, pénteken Gyergyószentmiklóson találkozunk az önkéntesekkel délelőtt tizenegy órától a Szent Miklós plébánián, majd április 2-án, elsőszombaton, Csíksomlyón várjuk az önkénteseket délután három órára. A további helyszínekről hírműsorainkban tájékoztatjuk hallgatóinkat.

Fogadalmat újítanak a Mária Légió tagjai
Április 2-án, szombaton délelőtt tíz órakor a csíkszeredai Millenniumi templomban kerül sor a Mária Légió évenkénti fő ünnepségére, az Aciesre, ahol a légiósok megújítják fogadalmukat a Szűzanyának, egyben erőt, és áldást kérnek Tőle egy újabb évre munkájukhoz.
Ugyancsak szombaton a székelyudvarhelyi Szent Miklós-plébániatemplomban is a délelőtt tizenegy órától kezdődő szentmise keretében újítják meg fogadalmukat a Mária Légió tagjai.
Mindkét helyszínre várnak minden légióst és Mária tisztelőt, hogy együtt ünnepeljenek, átérezve összetartozásukat.

Élet a Lélekben szeminárium
Április 6-án, a Brassó Bolonyai Jézus Szent Szíve templomban este hét órától indul az Élet a Lélekben szeminárium. A szemináriumon a fő munkát Isten Lelke végzi, de elvégzéséhez szükséges, a kitartás, az őszinteség, a bátorság és a hajlandóság a közösségi életre. Mindenkit várnak aki meg akarja tapasztalni a hit elevenségét, a Jézussal való élet örömét és Isten szeretetét.

Zarándoklat a Mária Rádió 10 éves születésnapjára
Még vannak helyek az egynapos zarándoklatra, melyet körzeti stúdióink szerveznek Nagyváradra, a rádió tizedik születésnapja alkalmából. Az autóbuszok Székelyudvarhelyről, valamint Kolozsvárról indulnak, majd az ünnepi program után vissza is indulnak. Jelentkezni Székelyudvarhelyen a 0266-212686-os, illetve a 0740-617687-es telefonszámokon, míg Kolozsváron a 0264-439495-ös irodai számon lehetséges. Várjuk és hívjuk hallgatóinkat, ünnepeljünk együtt!

Húsvéti meditáció a természetben
„Csendben születik az élet” címmel, Mustó Péter jezsuita atya gondolataival szerveznek csendes hétvégét a segítőnővérek a csíkszentdomokosi Szent Margit Lelkigyakorlatos Házban április 8-10. között. Elemei: csendmeditációs gyakorlatok, szombaton gyalogtúra az Egyeskőhöz, szentmise és csoportos megosztások. Célja, a feltámadás örömének megtapasztalása. A lelkigyakorlatra előzetes bejelentkezés szükséges, melyet április 6-ig tehetnek meg Darvas Piroska segítőnővérnél a 0743-753.494-es telefonszámon.

Testem titkos jelzéseinek nyomában...Marosvásárhelyen
A Gyulafehérvári Főegyházmegye család-munkacsoportja és a marosvásárhelyi Remete Szent Antal Plébánia közös szervezésében 2016. április 25-én, reggel kilenc és délután három óra között, 11-15 éves lányok számára foglalkozást tartanak Testem titkos jelzéseinek nyomában… minden, amit a lányoknak a ciklusukról tudniuk kellene…témakörben.
A foglalkozás koordinátora Póra Gabriella az MFM Projekt kaposvári munkatársa lesz. Jelentkezni 2016. április 15-ig lehet Szénégető István atyánál a 0743-138.784-es telefonszámon. A helyek száma korlátozott.

Időjárás: Holnap már hosszabb napos időszakokra lehet számítani, számottevő csapadék nem várható. Továbbra is élénk, erős lesz a szél. Még enyhébb lesz a hajnal, már csak 2 és 11 fok közé hűl a levegő, de északon foltokban átmenetileg pára, köd kialakulhat, délután már 18-25°C várható.

MRE - Hírszolgálat, 2016. március 31.


H Í R E K   R E G G E L

Örökös szentségimádási nap
A Gyulafehérvári Főegyházmegyében ma Atyhán tartják az örökös szentségimádási napot.  Húsvét vasárnapjától pünkösdvasárnapig tartó ötven napot ujjongó örömmel üljük meg: egyetlen ünnepnapként. Járuljunk az  Oltáriszentségben jelen levő Krisztus elé, fejezük ki örömünket, imádatunkat.

Mária rádiós önkéntestalálkozók
Március 31-én, csütörtökön Marosvásárhelyen lesz önkéntes találkozó délelőtt tíz órától a Deus Providevit tanulmányi házban, majd Székelyudvarhelyen délután három órától a Szent Pió lelkigyakorlatos házban. Április 1-én, pénteken Gyergyószentmiklóson találkozunk az önkéntesekkel délelőtt tizenegy órától a Szent Miklós plébánián. Április 2-án, szombaton Csíksomlyón találkozhatnak velünk délután három órától. A további helyszínekről hírműsorainkban tájékoztatjuk hallgatóinkat.

XXII. Felcsíki Egyházi Kórusok Találkozója
Április 2-án, a csíkszentdomokosi templomban tartják a XXII. Felcsíki Egyházi kórusok találkozóját.  A  rendezvény délelőtt féltízkor  rózsafüzér imádsággal kezdődik.  Tíz órától szentmisét mutatnak be, melyet a kórusok előadása követ. Fellépnek: Csíkmadaras, Delne-Csíkpálfalva, Csíkszentmiklós -Borzsova, Gyímesközéplok, Csíkkarcfalva, Rákos-Göröcsfalva-Vacsárcsi, Csíkszenttamás, Hidegség, Szépvíz, Dánfalva, Csíksomlyói Kegytemplom, Madéfalva, Gyímesfelsőlok, Taploca, Szentmihály-Ajnád, Balánbánya, Gyimesbükk, Csíkcsicsó, Csíkszereda-Milleniumi templomi, valamint a házigazda csíkszentdomokosi egyházközségek kórusai.

ÉLET A LÉLEKBEN” plébániai imacsoportok találkozója
„Legyetek irgalmasak"  mottóval április 2-án a csíkszeredai új sportcsarnokban találkoznak az Élet a lélekben plébániai imacsoportok. Az imanap reggel kilenc órakor rózsafüzér imádsággal kezdődik, majd a köszöntés és a bevezető gondolatok után a sportcsarnok megáldása következik. Az elmélkedéseket Simó Gábor  mikóújfalusi plébános és Oláh Dénes marosvásárhelyi főesperes tartja. A tanúságtételek, dicsőítések és az irgalmasság rózsafüzér után szentségimádás következik. A zárószentmisét, melyet délután öt órakor Tamás József püspök mutat be, rádiónk élő adásban közvetíti.

Búcsú és püspöki találkozó a gyulafehérvári Teológián
Április 4-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony napján, délután hat órakor tartják a gyulafehérvári Teológia intézet kápolnájának búcsúünnepét, melynek főcelebránsa és szónoka Böcskei László nagyváradi megyéspüspök lesz. A szentmisén részt vesz Jakubinyi György gyulafehérvári érsek, Martin Roos temesvári püspök, Schönberger Jenő szatmári püspök is, akik április 4-5. között találkoznak a papnevelő intézet tanáraival és kispapjaival - tudtuk meg a gyulafehérvári érsekség honlapjáról.

Testem titkos jelzéseinek nyomában
A Gyulafehérvári Főegyházmegye család-munkacsoportja és a marosvásárhelyi Remete Szent Antal Plébánia közös szervezésében április 25-én, reggel kilenc és délután három óra között, 11-15 éves lányok számára foglalkozást tartanak Marosvásárhelyen Testem titkos jelzéseinek nyomában… minden, amit a lányoknak a ciklusukról tudniuk kellene…témakörben. A foglalkozás koordinátora Póra Gabriella az MFM Projekt kaposvári munkatársa. Jelentkezni április 15-ig lehet Szénégető István atyánál a 0743-138.784-es telefonszámon. A helyek száma korlátozott.

Lelkigyakorlat Székelyudvarhelyen
Április 22-24 között a székelyudvarhelyi Szent Pio lelkigyakorlatos házban Béri László Renátó, rádiónk műsorából jól ismert kármelita atya tart lelkigyakorlatot. A hétvége témája a Belső várkastély és annak tanítása lesz, avagy,  hogyan éljük mindennapjainkat Krisztussal? Jelentkezni április 15-ig lehetséges személyesen, a Szent Pio lelkigyakorlatos háznál, vagy telefonon a 0755-489743-as telefonszámon. Várják mindazokat, akik szeretnék elmélyíteni és bennsőségessé tenni kapcsolatukat Istennel.

IX. Márton Áron zarándoklat
Április 25. és 27. között kilencedik alkalommal kerül sor zarándoklatra Isten szolgája Márton Áron püspök nyomdokain: a szülőfalu Csíkszentdomokos, a börtönévek leghosszabb helyszíne Máramarossziget, a püspökszentelésnek helyet adó Kolozsvár és a püspöki székhely Gyulafehérvár. A zarándoklatot Kasza László viceposztulátor és Ferencz Kornélia, az erdélyi Mária Rádió munkatársa vezeti. Jelentkezni a következő telefonszámok egyikén lehetséges: 0726-107002 vagy 0744-472178.

Időjárás: Ma még változóan, erősen felhős időre számíthatunk, de csak elszórtan lehet jelentéktelen csapadék. A feltámadó széllel melegebb légtömegek érkeznek térségünkbe, így délutánra már 15 és 20 fok közé melegszik a levegő.

MRE - Hírszolgálat, 2016. március 30.

About the author

maradmin

Leave a Comment