2016. november 15. – Hírek és programajánló

H í R E K   E S T E

Örökös szentségimádási nap
A Gyulafehérvári Főegyházmegyében a holnapi nap folyamán Szentkatolnán tartják az örökös szentségimádási napot. Járuljunk az Oltáriszentségben jelen levő Krisztus elé, fejezzük ki örömünket, hálánkat és imádatunkat.

Tematikus nap a Mária Rádióban
Folytatva elmélkedéseinket az irgalmasság testi és lelki cselekedeteiről, holnapi tematikus napunk témája: a halottakat eltemetni. Félünk-e a haláltól? vagy tudjuk, hogy a halál nem pont, hanem kettős pont és odaát az élő Jézus vár ránk? Ezekre, és hasonló kérdésekre keressük a választ tematikus műsorainkon keresztül. Tartsanak velünk Önök is!

Lelkigyakorlat Marosvásárhelyen
„Életünk alapkövei” mottóval lelkigyakorlatot tartanak a segítőnővérek Marosvásárhelyen november 16 és december 14 között. A találkozók szerdánként este hét órától kezdődnek a segítő nővérek kápolnájában. Kísérők Bajkó Júlia és Bereczki Silvia segítőnővérek. Jelentkezni a bereczkis2002@yahoo.com email címen lehetséges.

Könyvbemutatók Gyergyócsomafalván, Gyergyóalfaluban és Szászrégenben
A gyergyócsomafalvi plébánia hittantermében november 17-én, csütörtökön délután négy órakor Bereczki Silvia segítőnővér, szerkesztő és Szőcs Csaba, a Verbum kiadó igazgatója bemutatják a szentévre megjelent, Sokarcú irgalmasság – Vallomások, interjúk, tanulmányok című könyvet, a Keresztény Szó könyvek sorozat 5. kötetét.
Közreműkődnek a Gyergyó-vidéki interjúalanyok: Kiss Gabriella, Réthi Judit és Laczkó Albert-Elemér.
Az est házigazdája: Ferencz Antal plébános.
Ugyancsak csütörtökön, a gyergyóalfalvi plébánia hittantermében is megtartják a könyvbemutatót az esti szentmise után, fél hét órától. Az est házigazdája: Jenei János plébános.
Másnap, november 18-án este fél hét órakor a „Sokarcú irgalmasság” című könyv a szászrégeni városi könyvtárban kerül bemutatásra. Közreműködnek: Bara László marosvásárhelyi plébános, Csog Ildikó pszichológus, Csog Árpád kémikus, Ludescher László Caritas ágazati igazgató valamint Szőcs Csaba, a kolozsvári Verbum kiadó igazgatója.
Mindhárom helyszínre várják az érdeklődőket és mindazokat, akik az irgalmasság, felebaráti szeretet és szolidaritás cselekvésre késztető vágya által szeretnének megérintődni!

Szentségimádás Kolozsváron
Szentségimádást tartanak a Kolozsvári Egyetemi Lelkészségen november 17-én, csütörtökön este nyolc órától. Várják a fiatalokat a közös imára.

25 éves a Cum Jubilo kamarakórus
November 19-én, szombaton délben tizenkét órától, a szászrégeni „Cum Jubilo” római katolikus kamarakórus fennállásának 25. évfordulója alkalmából ünnepi szentmisével ad hálát a mindenható Atyának a kapott kegyelmekért! Várják a híveket a közös ünneplésre!

Cursillos találkozó Kápolnásfaluban
Az őszi ULTREYÁRA várják a cursillos testvéreket november 19-én, szombaton, Kápolnásfaluban. A program reggel kilenc órakor szentmisével kezdődik.

Mária köszöntő Kovásznán
Kovásznán minden hónap harmadik szombatján Mária áhítatot tartanak szentmisével, rózsafüzérrel és gyertyás körmenettel. Hívják és várják a háromszékieket november 19-én, délután öt órakor a helyi plébániatemplomba.

Magyar és örmény fiatal családok találokózja
A Gyergyószentmiklósi Örmény Katolikus Egyesület szervezésében november 25-27. között kerül sor a magyar és örmény fiatal családok találkozójára. Előadók: Böjte Csaba ferences szerzetes, Macalik Ernő és Kádár Krisztina. Bővebb információ az esményről a gyulafehérvári érsekség honlapján olvasható. Jelentkezni a gyergyoiormenyek@gmail.com e-mailcímen vagy a 0740-867.199-es telefonszámon lehetéséges november 20-ig.

Van-e életem a terápiám után?
A fenti mottóval tartják a Magyarózdi Drogterápiás Otthon volt lakóinak őszi találkozóját november 25-27. között. Jelentkezni a 0265-254.460-as telefonszámon lehet november 22-ig.

Filmes lelkigyakorlat Csíkszentdomokoson
December 1-4. között Csíkszentdomokoson a Szent Margit Lelkigyakorlatos Házban Bereczki Silvia és Kerekes Izabella segítőnővérek vezetésével filmes lelkigyakorlat lesz, teljes csenddel és személyes kísérettel. Jelentkezni november 24-ig lehet a bereczkis2002@yahoo.com e-mail címen.

Időjárás: Holnap egy melegfront felhőzete borítja be hazánkat. Helyenként számíthatunk kisebb esőre, északon, északnyugaton és az erdélyi medence térségében gyenge havazás, havas eső, ónos eső is előforduthat. Ismét megélénkülhet a déli-délnyugati szél. Fagyos lesz a reggel, délután pedig -3 és +4 fok valószínű.

MRE – Hírszolgálat, 2016. november 15.


H Í R E K   R E G G E L / D É L B E N

Püspöki áldás a felújított kézdimartonfalvi kápolnára
Búcsús szentmisével zárták le szombaton Kézdimartonfalván a Szent Márton jubileumi emlékévet és az irgalmasság szent évét. Tamás József püspök megáldotta a kisszámú római katolikus hívek összefogásával, valamint a megyei és a szentkatolnai önkormányzat, illetve a magyar kormány anyagi támogatásával felújított kápolnát, valamint a nemrég vásárolt Szent Antal-szobrot.
A kis egyházi község búcsúünnepén a szentmise főcelebránsa és szónoka Tamás József püspök volt, aki a környékbeli papság közreműködésével mutatta be a szentmiseáldozatot. A zsúfolásig telt kápolnában Opra István szentkatolnai plébános, beszolgáló lelkész köszöntötte a püspököt, a paptestvéreket, a meghívottakat és a híveket, arra emlékeztetve, hogy a 2015. november 8-án tartott búcsúünnepen nyitották meg a most záruló emlékévet, amelynek jelmondata Erősítsük közösségünket volt. Az áldás és elbocsátás után a Márton-napi ünnepség a kápolna udvarán folytatódott – tudosít a 3szék.ro napilap.

Örökös szentségimádási nap
A Gyulafehérvári Főegyházmegyében a mai nap folyamán Ozsdolán tartják az örökös szentségimádási napot. Járuljunk az Oltáriszentségben jelen levő Krisztus elé, fejezzük ki örömünket, hálánkat és imádatunkat.

Előadás Brassóban
A Brassó-belvárosi plébánia szervezésében november 17-én, csütörtökön este fél hét órától az Áprily Lajos Főgimnázium dísztermében Jitianu Liviu, a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológiai Fakultásának docense Egyház és politika címmel tart előadást.

Férjek és édesapák hétvégéje
Isten a hétköznapjaimban címmel november 18-20. között lelkigyakorlatot vezet Székelyudvarhelyen, a Szent Pio Lelkigyakorlatos Házban Simon András budapesti grafikusművész, négygyermekes édesapa. Hívják a férjeket, édesapákat, hogy együtt erőt merítve és növekedve, szeretteik körében, a mindennapok forgatagában is megélhessék és kiteljesíthessék azt, amit az Isten róluk álmodott. Hadd váljon családjaink hasznára! Jelentkezni még november 16-ig, szerda délig lehet a Szent Pio Lelkigyakorlatos Háznál, vagy telefonon, a 0755-489743-as telefonszámon.

Szent Erzsébet napi búcsúk, ünnepségek
– A kolozsvári Szent Kamill Otthonban (Erdő út, 11-es szám) november 18-20. között ötödik alkalommal kerül megrendezésre az Árpád-házi Szent Erzsébet napok.
– A Székelyudvarhely-szombatfalvi Szent György templomban november 19-én, szombaton délután öt órától ünneplik Szent Erzsébet napját. Az ünnepségre a gyermekek köszöntővel készülnek, megáldják a családok kenyerét, kalácsot szentelnek a betegek és idősek részére, valamint rózsát, hogy a férjek, édesapák, udvarló ifjak felköszönthessék a hölgyeket.
– A székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz templomban szombaton az este fél hét órakor kezdődő szentmise keretében kenyér- és rózsaszentelés lesz.

Mária köszöntő Kovásznán
Kovásznán minden hónap harmadik szombatján Mária áhítatot tartanak szentmisével, rózsafüzérrel és gyertyás körmenettel. Hívják és várják a háromszékieket november 19-én, délután öt órakor a helyi plébániatemplomba.

Kórustalálkozó Nagyváradon
November 19-én, szombaton az egyházzenei élet fellendítése céljából szervezi meg a Nagyváradi Katolikus Püspökség az idén is az Egyházmegyei Kórustalálkozót. Az esemény helyszíne a nagyváradi római katolikus székesegyház, ahol délelőtt tíz órakor kezdődik a kórusok fellépése. Az idei találkozóra is olyan egyházi kórusok érkeznek, akik állandó jelleggel, heti rendszerességgel ünnepi liturgikus szolgálatot látnak el az egyházmegye templomaiban.

Krisztus Király ünnepe a székesegyházban
November 20-án, Krisztus Király vasárnapján, délelőtt tizenegy órakor a nagyváradi székesegyházban Böcskei László megyés püspök ünnepélyes szentmisét mutat be, melynek keretében, hálát adva a kapott kegyelmekért a főpásztor lezárja az Irgalmasság Évét.

Szentmise a Vártemplomban
November 20-án, a hónap harmadik vasárnapján délután négy órakor a nagyváradi székeskáptalan tagjai, a jelenlevő papokkal és hívekkel közösen, esti dicsérettel (vesperás) egybekötött szentmisét végeznek a Kárpát-medence keresztényeinek egykori zarándokhelyén, a nagyváradi Vártemplomban. A szentmisét bemutatja és szentbeszédet tart Rajna József fugyivásárhelyi plébános-kanonok.

Kéztől a lélekig - kreatív napok a ferences nővérekkel
A mallersdorfi ferences nővérek kreatív napokat tartanak december 2-4. között a székelyudvarhelyi zárdában. Jelentkezni november 20-ig lehet a 0741-694.139-es telefonszámon vagy a mimeldan@gmail.com email címen.

Gyászcsoport indul Kézdivásárhelyen
Gyászcsoport indul Kézdivásárhelyen, a Boldog Özséb plébánián november 21-én, hétfőn este fél hét órakor. Várják azokat akik gyászolják szeretteiket, vagy nem sikerült feldolgozniuk a gyász okozta lelki sebeiket. Jelentkezni, érdeklődni a 0742-698.166-os telefonszámon lehet.

Időjárás: Ma országszerte sok lesz a napsütés, csak kevés felhő lesz az égen, csapadék sem várható. A legalacsonyabb hőmérséklet -13 és -4 fok között alakul, napközben viszont -2 és 5 fokra van kilátás.  

MRE - Hírszolgálat, 2016. november 15.

About the author

maradmin

Leave a Comment