2016. november 3. – Hírek és programajánló

H Í R E K   E S T E

Örökös szentségimádási nap
A Gyulafehérvári Főegyházmegyében a holnapi nap folyamán Futásfalván tartják az örökös szentségimádási napot. Járuljunk az Oltáriszentségben jelen levő Krisztus elé, fejezzük ki örömünket, hálánkat és imádatunkat.

Elsőpénteki keresztút a Székely Kálvárián
Holnap délután öt órától keresztúti ájtatosságot tartanak a szejkefürdői Ugron-kápolna felé vezető Székely Kálvárián. Várják a székelyudvarhelyieket és környékbelieket, akik családjaikért felajánlanak egy keresztútjárásnyi időt és imát. Időjárástól függetlenül minden alkalommal megtartják a szabadtéri ájtatosságot – ajánlatos ennek megfelelő lábbelit és öltözéket viselni.

Szent Imre napi búcsúk
Holnap tartják a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium bentlakásában levő kápolna búcsúját, melyet Szent Imre herceg tiszteletére szenteltek fel. Az ünneplés este hét órától szentmisével kezdődik, szentbeszédet mond Both László, szovátai segédlelkész. A szentmise után ünnepi megemlékezés lesz Szent Imre hercegről a díszteremben.
- A Ditró-felszegi Szent Imre templom búcsús szentmiséje november 5-én, szombaton délelőtt tizenegy órakor kezdődik.
-A hidegségi Szent Imre kápolna búcsúját szintén november 5-én, szombaton délelőtt tizenegy órától ünneplik. A szentmisét rádiónk élő adásban közvetíti.
-Gelencén szombaton délelőtt tizenegy órakor kezdődik a búcsús szentmise, melyet Tamás József püspök mutat be.
- szombaton este hat órától ünneplik a gyulafehérvári Hittudományi Főiskola Szent Imre-kápolnájának búcsúját. A szentmisén az ünnepi szentbeszédet Jánossi Imre diákonus tartja.
- Csíkszentimrén a plébániatemplom búcsúját november 6-án, vasárnap délben a fél egy órakor kezdődő szentmisén ünneplik. A szentbeszédet Csapai Árpád Szilárd, csíkszeredai egyetemi lelkész mondja.
A szatmári egyházmegyében a kökényesdi templom van Szent Imre tiszteletére szentelve. Búcsúját az ünnep napján, szombaton délelőtt tizenegy órától tartják. Szentbeszédet mondd Antku István mikolai plébános.

DVD és könyvbemutató Csíkszeredéban
Isten szolgája, Márton Áron püspök születésének 120. évében, a csíkszeredai Szent Ágoston plébánia „Jó irány” családos közösség szervezésében, Nagy Zoltán székelyudvarhelyi tanár filmrészletekkel gazdagított előadást tart Erdély szentéletű püspökéről november 5-én, szombaton délután három órától, a Szent Ágoston templomban. Minden érdeklődőt várnak.

Házasok hétvégéje Székelyudvarhelyen
A Szent Pio Lelkigyakorlatos Háznál november 11-13 között, Gorove László és Kriszta - budapesti ötgyermekes házaspár – vezetésével lelkigyakorlatot tartanak kizárólag házastársak számára. A szexualitás, a házasélet, annak mindennapi buktatói és örömei, problémái, és azok megoldási lehetőségei lesznek kibeszélve, elemezve, és konkrét továbblépési, megoldási trükköket, ötleteket is kaphatnak a kijutáshoz a nehéz helyzetekből a résztvevők. Csak házaspárként (mindkét fél), és a teljes programon lehet résztvenni. Jelentkezni lehet személyesen a Szent Pio Lelkigyakorlatos Háznál, vagy telefonon, a O755-489743-as telefonszámon egészen november 7-ig.

Búcsú Csíktaplocán
A csíktaplocai plébániatemplom Mindenszentek tiszteletére épült. Búcsúünnepét november 6-án, vasárnap a délben fél egy órakor kezdődő szentmisén tartják. A szentbeszédet Málnási Demeter, kósteleki plébános mondja.

Lelkinap Csíkszeredában
GYÁSZ- MEGBOCSÁTÁS- ELENGEDÉS címmel szerveznek lelkinapot november 12-én szombaton a csíkszeredai Millenniumi templomban, mindazok számára, akik elveszítették szeretteiket, vagy bármilyen számukra fontos értéket. Várnak minden olyan gyászolót és hozzátartozóikat, akik nem találják az utat lelki békéjük, szabadságuk, nyugalmuk visszanyeréséhez. Meghívott előadók: Kovács Márta pszichológus, gyásztanácsadó Csíkszeredából és Hajlák Attila-István kézdivásárhelyi segédlelkész. A program reggel kilenc órától délután fél ötig tart. A részvételhez előzetes bejelentkezés szükséges, amelyet a 0751-304863-as telefonszámon várnak. Jelentkezni november 10-ig lehet.

Filmes lelkigyakorlat Csíkszentdomokoson
December 1-4. között Csíkszentdomokoson a Szent Margit Lelkigyakorlatos Házban Bereczki Silvia és Kerekes Izabella segítőnővérek vezetésével filmes lelkigyakorlatot lesz, teljes csenddel és személyes kísérettel. Jelentkezni november 24-ig lehet a bereczkis2002@yahoo.com e-mailcímen.

Időjárás: Holnap a reggeli pára- és ködfoltok feloszlása utána sok napsütésre, száraz időre van kilátás. Nyugaton, északnyugaton ismét feltámad a szél. Egyre több helyen fagypont alá esik a levegő hőmérséklete, napközben azonban már 7-12 fok várható. A leghidegebb az erdélyi medence térségében lesz.

MRE - Hírszolgálat, 2016. november 3.


H Í R E K   R E G G E L / D É L B E N

Örökös szentségimádási nap
A Gyulafehérvári Főegyházmegyében a mai nap folyamán Alsócsernátonban tartják az örökös szentségimádási napot. Járuljunk az Oltáriszentségben jelen levő Krisztus elé, fejezzük ki örömünket, hálánkat és imádatunkat.

Első csütörtöki szentségimádás
A Mária Rádió nagyváradi stúdiójának kápolnájában csendes szentségimádást tartunk reggel kilenc és délután három óra között. Várjuk mindazokat, akik szívesen áldoznak idejükből az imádságra, engesztelésre.

Utolsó zarándoklat a Szent Kapuhoz
Az Irgalmasság Évében a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye zarándoklatra várta a híveket a Székesegyházhoz, hogy a megnyitott Szent Kapun átlépve Isten irgalmasságára tekintsenek, és maguk is a megújulás útjára lépjenek. A ma délután öt órakor kezdődő ünnepi szentmisére, mely egyben az utolsó zarándoklat a szent kapuhoz, elsősorban a nagyváradi híveket, illetve azokat várják, akik valamilyen oknál fogva mindezidáig még nem lépték át az Irgalmasság Kapuját. A szentmise főcelebránsa Böcskei László megyéspüspök, az ünnepi szónok pedig Curaliuc Demeter, nagyvárad-velencei plébános lesz. A zarándok napra való tekintettel, Nagyvárad többi templomában a ma esti szentmisék elmaradnak. Az ünnepi szentmisét rádiónk élő adásban közvetíti.

Orgonakoncert Kolozsváron
Erich Türk orgonaművész koncertje zárja a Kolozsvári Magyar Opera által szervezett A 700 éves Kolozsvár zenéje elnevezésű programsorozatot. A koncert ma délután hat órától kezdődik a Piarista templomban. Várnak minden zenekedvelőt.

Borromeó Szent Károly búcsúk
A szatmári egyházmegyében a máramarosszigeti templom titulusa Borromeo Szent Károly. Búcsúját az ünnep napján, holnap este hat órától, Kovács Sándor kolozsvári főesperes szentbeszédével tartják.
Ugyancsak holnap lesz Nagyváradon a püspöki kápolna búcsúja is. Böcskei László megyéspüspök, ünnepi szentmisét mutat be délelőtt tizenegy órától az egyházmegye papságával, szerzeteseivel és hitoktatóival közösen. Az eseményre várják azokat a híveket is, akik a város és az egyházmegye megújulásáért szeretnének közösen imádkozni.
A főegyházmegyében a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Líceum kápolna védőszentje Borromeo Szent Károly. Búcsúünnepét holnap délután öt órától tartják. A szentmise szónoka Potyó Ferenc általános érseki helynök lesz.
- Homoródkarácsonyfalva leányegyházközségében, Oklándon, a kápolna búcsúját szintén holnap délután öt órakor ünneplik. A szentbeszédet Hajdó Vilmos nyugalmazott plébános tartja.
- A marosújvári plébániatemplom védőszentje szintén Borromeo Szent Károly. Búcsúját november 6-án, vasárnap délután öt órától tartják. A szentmisén Kiss Endre kolozsvári segédlelkész prédikál.

Bilblia-nap Szatmárnémetiben
Bibliás programra várják Szatmárnémetiben a szentírásolvasókat november 5-én, a Szentlélek templom Merk Mihály termébe. Az esemény szombaton délelőtt tíz órakor kezdődik, központi témája pedig a 21. zsoltár. A program szervezői, Vojtku László plébános és Kujbus Márta, a világiak irodájának referense várnak minden bibliaolvasót, szent szövegek iránt érdeklődőt.

Szemlélődő lelkigyakorlat Csíkszentdomokoson
November 10-13. között Csíkszentdomokoson a Szent Margit Lelkigyakorlatos házban Darvas Piroska segítőnővér a Szív derűjének útján címmel szemlélődő lelkigyakorlatot tart. Jelentkezni a 0743-753.494-es telefonszámon vagy a darvas.piroska@yahoo.com e-mail címen lehet.

Keresem az utam!
Ezzel a mottóval rendeznek hivatástisztázó hétvégét a ferences tesvérek az esztelneki kolostorban november 11-13 között. Várják mindazokat, akik még bizonytalanok a hivatásuk terén, hiszen ez a hétvége lehetőséget nyújt belekapaszkodni az ima erejébe és így fűrkészni az evangéliumot, amely ma is világosan szól azokhoz, akik figyelnek szavára. Jelentkezni Tibor testvérnél lehet a 0746-774701-es telefonszámon vagy az frtibi@gmail.com email címen.

Táncmeditációs lelkigyakorlat Kolozsváron
November 11-én pénteken este hét órakor kezdődik a havi rendszerességgel tartandó táncmeditációs lelkigyakorlat Kolozsváron. A táncmeditáció az imádság olyan lehetősége, amelyben a zene, a mozgás, a tánc utat nyit gondolatainknak, érzéseinknek, segít közelebb kerülni Istenhez, önmagunkhoz, társainkhoz - vallják a szervezők. Várnak minden olyan férfit és nőt, aki szeretne megismerkedni a test és lélek ilyen fajta imájával, biblikus körtáncok és a zsidó tánclépéseken keresztül találkozni Istennel. A helyek száma korlátozott. Jelentkezni november 8-ig lehet Imre Editnél a 0741-114.036-os telefonszámon vagy az editimre55@yahoo.com email címen. Helyszín a Szentegyház utca 7 szám.

Búcsú elnyerése az elhunytak részére
November 1.-vel kezdődően, 8 napon át teljes búcsú nyerhető kizárólag a halottak számára. Feltételek: szentségekhez járulni, meglátogatni egy temetőt, és imádkozni az elhunytakért, elvégezve a Szentatya szándékára egy Hiszekegyet, Miatyánkot és Üdvözlégy Máriát. Éljünk a lehetőséggel minél többen, hiszen ezzel tudunk igazán segíteni elhunyt szeretteinken.

Időjárás: Ma reggelre lehűlt az idő, az eső mellett a hegyekben és később síkvidéken is már a havas eső is megjelenhet. Többfelé feltámad a szél. Hajnalban -5, +1, délután 6-10 fok várható.

MRE - Hírszolgálat, 2016. november 3.

About the author

maradmin

Leave a Comment