2016. november 4. – Hírek és programajánló

H Í R E K   E S T E

Örökös szentségimádási nap
A Gyulafehérvári Főegyházmegyében holnap Petőfalván, vasárnap pedig a kézdisárfalvi kápolnában tartják az örökös szentségimádási napot. Járuljunk az Oltáriszentségben jelen levő Krisztus elé, fejezzük ki örömünket, hálánkat és imádatunkat. 

Családi nap Csíkszentimrén
A Gyulafehérvári Caritas Családi Napot szervez a csíkszentimrei kultúrotthonban, holnap délelőtt tíz órától. Az esemény célja a családi összetartozás megerősítése, érintve a családtagok közti kommunikáció, a családon belüli szerepek, a serdülőkor és a szeretet témáit.
A program során tematikus beszélgetésekre és előadásokra kerül sor, külön a gyerekek és külön a szülők számára. Az előadásokat követően családi vetélkedők színesítik majd az együttlétet, ahol a családtagok megtapasztalhatják a játék felszabadító, feszültségoldó hatását, amit a mindennapokban is alkalmazhatnak a későbbiekben.

DVD és könyvbemutató Csíkszeredában
Isten szolgája, Márton Áron püspök születésének 120. évében, a csíkszeredai Szent Ágoston plébánia „Jó irány” családos közösség szervezésében, Nagy Zoltán székelyudvarhelyi tanár filmrészletekkel gazdagított előadást tart Erdély szentéletű püspökéről holnap, november 5-én délután három órától, a Szent Ágoston templomban. Minden érdeklődőt várnak!

Szent Imre napi búcsúk
- A Ditró-felszegi Szent Imre templom búcsús szentmiséje holnap délelőtt tizenegy órakor kezdődik.
-A hidegségi Szent Imre kápolna búcsúját szintén holnap délelőtt tizenegy órától ünneplik. A szentmisét rádiónk élő adásban közvetíti.
-Gelencén holnap délelőtt tizenegy órakor kezdődik a búcsús szentmise, melyet Tamás József püspök mutat be.
- holnap este hat órától ünneplik a gyulafehérvári Hittudományi Főiskola Szent Imre-kápolnájának búcsúját. A szentmisét Jakubinyi György érsek mutatja be, ünnepi szentbeszédet Jánossi Imre diákonus mond. 
- Csíkszentimrén a plébániatemplom búcsúját november 6-án, vasárnap délben a fél egy órakor kezdődő szentmisén ünneplik. A szentbeszédet Csapai Árpád Szilárd, csíkszeredai egyetemi lelkész mondja.
A szatmári egyházmegyében a kökényesdi templom van Szent Imre tiszteletére szentelve. Búcsúját az ünnep napján, holnap délelőtt tizenegy órától tartják. Szentbeszédet mond Antku István mikolai plébános.

Ünnepélyes Mária-köszöntő Csíksomlyón
A csíksomlyói kegytemplomban elsőszombaton, azaz holnap a szentmise este hat órakor kezdődik. Ezt megelőzően, délután öt órától az engesztelő imaórát a Márton Áron Nőszövetség tagjai végzik. A szentmise után szintén ők vezetik a rózsafüzér imádkozását és ők viszik a Szűzanya kegyszobrának a másolatát a templom előtti téren. Mindazok, akik nem tudnak elzarándokolni a kegyhelyre, a szentmisébe bekapcsolódhatnak a csiksomlyo.ro honlapon vagy rádiónk hullámhosszán.

Népemért vállalom Brassóban
A marosvásárhelyi Mustármag Énekegyüttes holnap este hét órától a Brassó-belvárosi plébániatemplomban bemutatja a Népemért vállalom című zeneművet. Várnak mindenkit!

Búcsú Csíktaplocán
A csíktaplocai plébániatemplom Mindenszentek tiszteletére épült. Búcsúünnepét november 6-án, vasárnap a délben fél egy órakor kezdődő szentmisén tartják. A szentbeszédet Málnási Demeter, kósteleki plébános mondja.

Szemlélődő lelkigyakorlat Csíkszentdomokoson
November 10-13. között Csíkszentdomokoson a Szent Margit Lelkigyakorlatos házban Darvas Piroska segítőnővér a Szív derűjének útján címmel szemlélődő lelkigyakorlatot tart. Jelentkezni november 7-ig lehet a 0743-753.494-es telefonszámon vagy a darvas.piroska@yahoo.com e-mail címen.

Változik a műsorsugárzási idő Nagyváradon
Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy november első vasárnapjától, tehát holnaputántól, a nagyváradi vételkörzetben vasárnaponként délután sugározzuk a magyar nyelvű adást. Egészen május első vasárnapjáig minden vasárnap délután három órától egészen éjfélig hallgathatják magyar nyelven műsorunkat.

Hétvégi szentmiseközvetítések
Holnap délelőtt tizenegy órától a hidegségi Szent Imre kápolna búcsúmiséjét hallhatják, majd este hat órától a csíksomlyói kegytemplomból közvetítünk, bekapcsolódva az elsőszombati Mária-köszöntőbe. Vasárnap két szentmisét is hallhatnak Hidegségről: délben tizenkét órától, illetve este hat órától.
 
Időjárás: Holnap reggel még több helyen fagyhat, napközben 6-15 fok  várható. Eleinte több, délután egyre kevesebb napsütés ígérkezik. A délután folyamán helyenként számíthatunk esőre, záporra. A délies szél sokfelé megélénkül,néhol erős lesz.
Vasárnap csapadékos, szeles időre kell számítani. Országszerte várható eső, zápor, néhol nagyobb mennyiségű csapadék is hullhat. Enyhe lesz a reggel, nappal északnyugaton 12-15, délen 17-20, a hegyvidéken 9-13 C fok várható. 

MRE - Hírszolgálat, 2016. november 4.


H Í R E K   D É L B E N

Elsőpénteki keresztút a Székely Kálvárián
Ma délután öt órától keresztúti ájtatosságot tartanak a szejkefürdői Ugron-kápolna felé vezető Székely Kálvárián. Várják a székelyudvarhelyieket és környékbelieket, akik családjaikért felajánlanak egy keresztútjárásnyi időt és imát. Időjárástól függetlenül minden alkalommal megtartják a szabadtéri ájtatosságot – ajánlatos ennek megfelelő lábbelit és öltözéket viselni.

Borromeó Szent Károly búcsúk
- A szatmári egyházmegyében a máramarosszigeti templom titulusa Borromeo Szent Károly. Búcsúját ma este hat órától, Kovács Sándor kolozsvári főesperes szentbeszédével tartják.
- A főegyházmegyében a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Líceum kápolna védőszentje Borromeo Szent Károly. Búcsúünnepét ma délután öt órától tartják. A szentmisét Jakubinyi György érsek mutatja be, szentbeszédet mond Potyó Ferenc általános érseki helynök.
- Homoródkarácsonyfalva leányegyházközségében, Oklándon, a kápolna búcsúját szintén ma délután öt órakor ünneplik. A szentbeszédet Hajdó Vilmos nyugalmazott plébános tartja.
- A marosújvári plébániatemplom védőszentje szintén Borromeo Szent Károly. Búcsúját november 6-án, vasárnap délután öt órától tartják. A szentmisén Kiss Endre kolozsvári segédlelkész prédikál.

Felnőtt ifi Medgyesen
Ma este hat órától találkoznak a felnőtt ifisek a medgyesi római katolikus plébánia nagytermébe. Beszélgetésük témája: „ Az ima a legfőbb munkaeszközünk!” Várnak minden érdeklődőt.

Szent Imre búcsú Székelyudvarhelyen
Ma tartják a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium bentlakásában levő kápolna búcsúját, melyet Szent Imre herceg tiszteletére szenteltek fel. Az ünneplés este hét órától szentmisével kezdődik, szentbeszédet mond Both László, szovátai segédlelkész. A szentmise után ünnepi megemlékezés lesz Szent Imre hercegről a díszteremben.

Ifi találkozó Szentegyházán
Az irgalmasság témával kapcsolatban együttgondolkodásra, találkozásra hívja november hónapban, hetente egyszer a kerekesszékes és egészséges fiatalokat Szentegyházán, a Szent Gellért Alapítvány. Az első találkozás ma este fél nyolc órakor lesz, az Ifi házban. Témája: „Legyetek irgalmasok”. A találkozások célja, hogy jól érezzék magukat, megosszák gondolataikat, problémáikat, elmondják véleményüket, álláspontjukat, egy-egy „lelki” vezetővel. Az együttlét alkalmával mély beszélgetésekre, filmnézésre, alkotásra, lelki nevelésre, játékra kerül sor. A cél, hogy a fiatalok és a mozgásukban korlátozottak is lehetőséget kapjanak a „mélyebb" szórakozásra.

DVD és könyvbemutató Csíkszeredéban
Isten szolgája, Márton Áron püspök születésének 120. évében, a csíkszeredai Szent Ágoston plébánia „Jó irány” családos közösség szervezésében, Nagy Zoltán székelyudvarhelyi tanár filmrészletekkel gazdagított előadást tart Erdély szentéletű püspökéről holnap, november 5-én délután három órától, a Szent Ágoston templomban. Minden érdeklődőt várnak!

Népemért vállalom Brassóban
A marosvásárhelyi Mustármag Énekegyüttes november 5-én, szombaton este hét órától a Brassó-belvárosi plébániatemplomban bemutatja a Népemért vállalom című zeneművet. Várnak mindenkit!

Házasok hétvégéje (Csak házasoknak!)
Székelyudvarhelyen, a Szent Pio Lelkigyakorlatos Háznál, november 11-13 között, Gorove László és Kriszta - budapesti ötgyermekes házaspár - vezetésével lelkigyakorlatot tartunk házastársak számára A szexualitás, a házasélet, annak mindennapi buktatói és örömei, problémái, és azok megoldási lehetőségei lesznek kibeszélve, elemezve, és konkrét továbblépési, megoldási trükköket, ötleteket is kapunk a kijutáshoz a nehéz helyzetekből. Csak házaspárként (mindkét fél), és a teljes programon lehet résztvenni.
Jelentkezni lehet a Szent Pio Lelkigyakorlatos Háznál, vagy telefonon, a O755-489743-as telefonszámon november 7-ig.

Teológia a társadalomért
A Babeș-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Kara 20 éves születésnapját ünnepli. 2016. november 11-13. között Teológia a társadalomért címmel nemzetközi szakmai konferenciát szervez Kolozsváron. A konferencia programja a www. romkat.ro honlapon taláható. A részvétel ingyenes, de szükséges az előzetes regisztráció a Római Katolikus Teológia Kar honlapján és facebook - oldalán elérhető elektronikus űrlap kitöltésével és elküldésével: www.rocateo.ubbcluj.ro  vagy www.facebook.com/rocateo .

Időjárás: Ma a reggeli pára- és ködfoltok feloszlása utána sok napsütésre, száraz időre van kilátás. Nyugaton, északnyugaton ismét feltámad a szél. Egyre több helyen fagypont alá esik a levegő hőmérséklete. Napközben 7-12 fok várható. A leghidegebb az erdélyi medence térségében lesz.

MRE - Hírszolgálat, 2016. november 4.


H Í R E K   R E G G E L

Örökös szentségimádási nap
A Gyulafehérvári Főegyházmegyében a mai nap folyamán Futásfalván tartják az örökös szentségimádási napot. Járuljunk az Oltáriszentségben jelen levő Krisztus elé, fejezzük ki örömünket, hálánkat és imádatunkat.

Elsőpénteki keresztút a Székely Kálvárián
Ma délután öt órától keresztúti ájtatosságot tartanak a szejkefürdői Ugron-kápolna felé vezető Székely Kálvárián. Várják a székelyudvarhelyieket és környékbelieket, akik családjaikért felajánlanak egy keresztútjárásnyi időt és imát. Időjárástól függetlenül minden alkalommal megtartják a szabadtéri ájtatosságot – ajánlatos ennek megfelelő lábbelit és öltözéket viselni.

Borromeó Szent Károly búcsúk
- A szatmári egyházmegyében a máramarosszigeti templom titulusa Borromeo Szent Károly. Búcsúját ma este hat órától, Kovács Sándor kolozsvári főesperes szentbeszédével tartják.
- Ugyancsak ma lesz Nagyváradon a püspöki kápolna búcsúja is. Böcskei László megyéspüspök, ünnepi szentmisét mutat be délelőtt tizenegy órától az egyházmegye papságával, szerzeteseivel és hitoktatóival közösen. Az eseményre várják azokat a híveket is, akik a város és az egyházmegye megújulásáért szeretnének közösen imádkozni.
- A főegyházmegyében a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Líceum kápolna védőszentje Borromeo Szent Károly. Búcsúünnepét ma délután öt órától tartják. A szentmise szónoka Potyó Ferenc általános érseki helynök lesz.
- Homoródkarácsonyfalva leányegyházközségében, Oklándon, a kápolna búcsúját szintén ma délután öt órakor ünneplik. A szentbeszédet Hajdó Vilmos nyugalmazott plébános tartja.
- A marosújvári plébániatemplom védőszentje szintén Borromeo Szent Károly. Búcsúját november 6-án, vasárnap délután öt órától tartják. A szentmisén Kiss Endre kolozsvári segédlelkész prédikál.

Szent Imre búcsú Székelyudvarhelyen
Ma tartják a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium bentlakásában levő kápolna búcsúját, melyet Szent Imre herceg tiszteletére szenteltek fel. Az ünneplés este hét órától szentmisével kezdődik, szentbeszédet mond Both László, szovátai segédlelkész. A szentmise után ünnepi megemlékezés lesz Szent Imre hercegről a díszteremben.

DVD és könyvbemutató Csíkszeredéban
Isten szolgája, Márton Áron püspök születésének 120. évében, a csíkszeredai Szent Ágoston plébánia „Jó irány” családos közösség szervezésében, Nagy Zoltán székelyudvarhelyi tanár filmrészletekkel gazdagított előadást tart Erdély szentéletű püspökéről holnap délután három órától, a Szent Ágoston templomban. Minden érdeklődőt várnak.

Bilblia-nap Szatmárnémetiben
Bibliás programra várják Szatmárnémetiben a szentírásolvasókat november 5-én, a Szentlélek templom Merk Mihály termébe. Az esemény délelőtt tíz órakor kezdődik, központi témája pedig a 21. zsoltár. A program szervezői, Vojtku László plébános és Kujbus Márta, a világiak irodájának referense várnak minden bibliaolvasót, szent szövegek iránt érdeklődőt.

Népemért vállalom Brassóban
A marosvásárhelyi Mustármag Énekegyüttes november 5-én, szombaton este hét órától a Brassó-belvárosi plébániatemplomban bemutatja a Népemért vállalom című zeneművet. Várnak mindenkit!

Táncmeditációs lelkigyakorlat Kolozsváron
November 11-én pénteken este hét órakor kezdődik a havi rendszerességgel tartandó táncmeditációs lelkigyakorlat Kolozsváron. A táncmeditáció az imádság olyan lehetősége, amelyben a zene, a mozgás, a tánc utat nyit gondolatainknak, érzéseinknek, segít közelebb kerülni Istenhez, önmagunkhoz, társainkhoz - vallják a szervezők. Várnak minden olyan férfit és nőt, aki szeretne megismerkedni a test és lélek ilyen fajta imájával, biblikus körtáncok és a zsidó tánclépéseken keresztül találkozni Istennel. A helyek száma korlátozott. Jelentkezni november 8-ig lehet Imre Editnél a 0741-114036-os telefonszámon vagy az editimre55@yahoo.com email címen. Helyszín a Szentegyház utca 7 szám.

Keresem az utam!
Ezzel a mottóval rendeznek hivatástisztázó hétvégét a ferences tesvérek az esztelneki kolostorban november 11-13 között. Várják mindazokat, akik még bizonytalanok a hivatásuk terén, hiszen ez a hétvége lehetőséget nyújt belekapaszkodni az ima erejébe és így fűrkészni az evangéliumot, amely ma is világosan szól azokhoz, akik figyelnek szavára. Jelentkezni Tibor testvérnél lehet a 0746-774701-es telefonszámon vagy az frtibi@gmail.com email címen.

Teológia a társadalomért
A Babeș-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Kara 20 éves születésnapját ünnepli. 2016. november 11-13. között Teológia a társadalomért címmel nemzetközi szakmai konferenciát szervez Kolozsváron. A konferencia programja  a www. romkat.ro honlapon taláható. A részvétel ingyenes, de szükséges az előzetes regisztráció a Római Katolikus Teológia Kar honlapján és facebook - oldalán elérhető  elektronikus űrlap kitöltésével és elküldésével: www.rocateo.ubbcluj.ro  vagy www.facebook.com/rocateo .

Időjárás: Ma a reggeli pára- és ködfoltok feloszlása utána sok napsütésre, száraz időre van kilátás. Nyugaton, északnyugaton ismét feltámad a szél. Egyre több helyen fagypont alá esik a levegő hőmérséklete. Hajnalban -6, +1, napközben 7-12 fok várható. A leghidegebb az erdélyi medence térségében lesz.

MRE  - Hírszolgálat, 2016. november 4.

About the author

maradmin

Leave a Comment