2016. október 20. – Hírek és programajánló

H Í R E K   R E G G E L

Örökös szentségimádási nap
A Gyulafehérvári Főegyházmegyében a ma nap folyamán Ditróban, a régi templomban tartják az örökös szentségimádási napot. Járuljunk az Oltáriszentségben jelen levő Krisztus elé, fejezzük ki örömünket, hálánkat és imádatunkat.

Mariathon az Erdélyi Mária Rádióért
Ma kezdődik el az adománygyűjtési akciónk, a Mariathon. Négy napon keresztül tematikus műsorokkal jelentkezünk, megszólítva munkatársakat, önkénteseket és hallgatókat, akik a rádióval kapcsolatos tapasztalataikat, élményeiket és tanúságtételüket osszák meg a hallgatósággal. Naponta reggel nyolc és este nyolc óra között hívhatják adományvonalainkat tárcsázva a következő telefonszámok egyikét: 0259-420777 vagy 0359-420777. Ha valami fontos az életünkben, arra odafigyelünk, törődünk vele, ápoljuk és vigyázunk rá. Ebben a néhány napban különösen is hívjuk hallgatóinkat, segítsenek, hogy a Szűzanya segíthessen!

Koronagyűlés az irgalmasságról
Ma tartják az Őszi Papi Koronagyűlést Nagyváradon, a Püspökség szervezésében. Ebből az alkalomból Nagyváradra érkezik az egyházmegye papsága, hogy közös továbbképzőn vegyen részt a püspöki székvárosban. A koronagyűlés előadója Kondé Lajos szeged-belvárosi plébános, püspöki helynök, aki az Irgalmasság Éve kapcsán, több évtizedes gyóntatói tapasztalatából merítve tart majd előadást. A továbbképző reggel tíz órakor kezdődik a Kanonok sor 13. szám alatt.

Búcsú Kisdengelegen
A szatmári egyházmegyében ma, Szent Vendel napján ünnepli búcsúját a kisdengelegi egyházközség. Az ünnepi szentmise délelőtt tizenegy órától kezdődik, Solomayer Sándor, a szatmárnémeti Szent János apostol és evangélista (Hildegárda) egyházközösség plébánosának szentbeszédével.

Párkapcsolati műhely Nagyváradon
A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség második alkalommal szervezi meg a Párkapcsolati műhely néven ismert jegyesoktatói kurzust október 21.- 23. között az Egyházmegyei Pasztorális Központban (Kanonok sor 13. szám alatt). A képzésre olyan nagyváradi és vidéki párok is meghívást kaptak, akik a családpasztoráció terén aktív szerepet vállaltak vagy a jövőben vállalni szeretnének. A programra jelentkezett tíz házaspárnak és nyolc egyházmegyés papnak a Kecskemétről érkező Parázs Pasztorális Központ munkatársai tartanak majd továbbképzőt.

Felvonulás a család védelmében
A Nagyváradi Katolikus Egyházmegye is csatlakozott a Koalíció a családért kezdeményezéséhez. Ennek részleteiről Bőcskei László megyéspüspök nyilatkozik:
Hanganyag: Dolgozószoba/Október 17/böcskei_lászló _megyéspüspök_üzenete
Böcskei László nagyváradi megyéspüspököt hallották.

Jubileumi koncert a székesegyházban
Carl Ditters 1765-ben került Váradra, ahol 1766-ban, pontosan 250 évvel ezelőtt fejezte be legnagyobb szabású oratorikus művét, a nagy Credo-misét. Október 22-én, szombaton este hét órakor újból felcsendül ez a remekmű a nagyváradi székesegyházban, mely bizonyos értelemben ősbemutatónak számít. A művet a székesegyház Szent László Ének- és Zenekara adja elő, Kristófi János Zsigmond karnagy, az egyházzene doktora vezetésével. A mise után egy úrnapi offertóriumot – felajánlási tételt is hallhatnak. Minden zenekedvelőt várnak erre a jeles zenei eseményre.

Zarándoklat az Irgalmasság Évében
A római Hét templom elnevezésű zarándoklat mintájára október 1. – november 12. között Wonerth László kanonok, temesvár-szabadfalui plébános kezdeményezésére a helyi római katolikus közösség tagjai Temesvár hét templomát keresik fel. A hívek együtt imádkozzák az Irgalmasság Rózsafüzérét és Litániáját, majd szentségi áldásban részesülnek. A zarándoklat következő állomása október 22-én, szombaton, a temesvár-józsefvárosi templom, a liturgia nyolc órakor kezdődik.

Új plébániaközpont Temesvár-Józsefvárosban
A józsefvárosi plébánia Temesvár és az egyházmegye egyik legrégebbi egyházközsége, ám a nagy múlt ellenére a plébánia nem rendelkezett önálló plébániaházzal. Isten segítségével és nagyon sok jóindulatú ember támogatásával idén a közel 250 éves plébániatemplom szomszédságában felépült a jelenkor igényeinek megfelelő plébániaközpont, ahol közösségi termek, irodák, lelkészlakások és vendégszobák kapnak helyet. Az új épületet október 22-én, szombaton, a délelőtt tizenegy órakor kezdődő szentmise keretében áldja meg Roos Márton temesvári megyés püspök.

Templom megáldása Érselénden
A felújított érseléndi plébániatemplomot Böcskei László megyés püspök október 23-án vasárnap, a délután két órakor kezdődő szentmise keretében áldja meg. Azt megelőzően Érsemjénben az egykori katolikus iskola felújított épületét áldja meg a főpásztor a déli tizenkét órakor kezdődő szertartás keretében.

Váradszöllősi Zenei Estek
Folytatódik a Váradszöllősi Zenei Estek című programsorozat. Október 23-án, vasárnap este hét órakor Garai Zsolt, nagyváradi orgonaművész lesz a meghívott. A belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Időjárás: Ma helyenként felszakadozhat a felhőzet. Kezdetben keleten és délen, majd délután már a középső tájakon is várható eső, zápor. Ismét feltámad a szél. Hajnalban 2-8, délután 10-17 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk.

MRE – Hírszolgálat, 2016. október 20.

About the author

maradmin

Leave a Comment