2017. február 13. – Hírek és programajánló

H Í R E K   E S T E

Márton Áron-ünnepséget tartottak Kolozsváron a püspökké szentelés évfordulóján
Virt László Nyitott szívvel címen írta meg Márton Áron életét és eszméit bemutató könyvét, amelynek előszavát Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát jegyzi. A könyv az egyik legjobb, mert élő és egységes Márton Áron-portré. Ezért is volt Virt László a meghívottja a Kolozsváron Márton Áron püspökké szentelésének 78. évfordulóján, február 12-én tartott ünnepségnek. A kisebbségi lét mint sajátosság és méltóság – Márton Áron apostoli küldetésének egy értelmezése címen tartott előadást délután öt órakor a Szent Mihály-plébánia nőszövetségének dísztermében. A hallgatóságot Kovács Sándor főesperes-plébános köszöntötte, kiemelve, hogy Márton Áronról számos megemlékező eseményt tartottak és tartanak, de ez sosem túl sok, róla beszélni, újra és újra megemlékezni kötelességünk. Az ünnepség a Szent Mihály-templomban, a püspökszentelés helyszínén tartott szentmisével folytatódott, ahol Horváth István gyulafehérvári főesperes-plébános, főcelebráns mondott homíliát Márton Áron emberségét elevenítve fel – tudosít a RomKat.ro. Az ünnepségről részletes beszámolót a Vasárnap  hetilap 8. számában olvashatnak.

Közzé tették Ferenc pápa fatimai látogatásának logóját
A pápa május 12-én kétnapos látogatásra a portugál zarándokhelyre utazik a Fatimai jelenések centenáriuma alkalmából. Ma közzé tették a pápai út logóját, amely többféle szándékot juttat kifejezésre. Az első, hogy vizuálisan támogatni kívánja a Szentatya arculatát az egyszerű és világos tipográfiai jelleggel. Ugyanakkor a stílus, amelyet Dino Santos tervező 2008-ban készített, jól kifejezi a portugál kultúrát. A logót Francisco Provvidenza tervezte.
A második célja az volt, hogy megmutassa: Ferenc pápa zarándoklatának témája „Szűz Mária szeplőtelen szíve”. A szív forma, két egymásba érő, szimmetrikus ellipszis Mária tisztaságát képviseli és önmaga kiüresítését, hogy feltöltődjön Isten szeretetével. A logón látható szív előtérbe helyezi az Atya irgalmas szeretetét és benne a rózsafüzér keresztjével, hogy ne feledkezzünk meg Fia megváltó szenvedéséről.
A logó harmadik célkitűzése, hogy kifejezze: a Fatimai Szűz üzenete sürgetően a rózsafüzér imádkozására hív, a szív forma ugyanis a rózsafüzér szemeiből áll össze. Negyedrészt a logóban kifejezésre jut, hogy a zarándoklat beilleszkedik a jelenések 100. évfordulójának szertartásaiba a mottóval együtt: „Máriával a remény és a béke zarándoka”. Továbbá Ferenc pápa fatimai látogatásának logóját különböző média felületeken is megjelenítik – tudtuk meg a Vatikáni Rádió honlapjáról.

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében a holnapi nap folyamán Bordoson tartják az örökös szentségimádási napot. Éljünk minél többen a lehetőséggel, járuljunk az Oltáriszentségben jelen levő Krisztus elé, és könyörögjünk családjainkért, a békéért és a lelkek megmentéséért.

Lelkinap Csíkszeredában
Február 14-én, holnap az esti szentmise után fél hét órától a Millenniumi templom alagsorában “Újratervezés” címmel újabb előadás lesz azok számára akik gyászban, veszteségben élnek. Várják az érdeklődőket. Bővebb információ a 0746 138 763-as telefonszámon – Nagy Enikő-Zelma szociális testvérnél kapható.

Alcsíkiegyházi kórustalálkozó
Huszonkettedik alkalommal szervezik meg február 18-án Csíkszentgyörgyön az alcsíki egyházi kórusok találkozóját. A program fél tizenegy órakor kezdődik rózsafüzérrel majd tizenegy órától szentmisét mutat be Tamás József segédpüspök a kerület papságával. A szentbeszédet Ilyés Zsolt csíkszentléleki plébános tartja. Ezt követően a jelen levő kórusok bemutatkoznak és  kórusműveket szólaltatnak meg. A szentmisét rádiónk élő adásban közvetíti.

Valláspedagógiai továbbképző Nagyváradon
Valláspedagógiai továbbképzőt szervez a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség Egyházmegyei Katekétikai Központja február 17-19. között, a nagyváradi Posticumban. A továbbképző előadói, Franz Kett és Dr. Cyril Tomáš Havel a következő három témát dolgozzák fel: a Föld – az élet helye, a Föld – csodálkozás helye, a Föld – a felelősségvállalás helye.

Lelkigyakorlatos imahétvége   
 Február 17-19. között Jakabos Barnabás jezsuita atya vezetésével szentignáci jellegű csendes ima-lelkigyakorlatra kerül sor a székelyudvarhelyi Szent Pio Lelkigyakorlatos Házban. (A lelkigyakorlat során egy-egy rövid imafelvezetést hosszabb csendes ima – Istenre figyelés – követ.) A lelkigyakorlat jellege miatt ezen napokra a beköltözés kötelező. Várják azokat, akik szeretnék a külvilágtól jól elhatároltan, csendben Istennek szentelni ezt a hétvégét, a lelki épülés útján. Jelentkezni lehet a Szent Pio Lelkigyakorlatos Háznál, vagy telefonon, a 0755-489743-as telefonszámon február 14-ig.

Időjárás: Holnap hazánk nagy részén sok lesz a napsütés, de az ország keleti és déli részén még mindig kemény fagyokra kell számítani. Reggelre többfelé pára, helyenként köd képződhet. A szél gyenge, mérsékelt marad. Hajnalban -15 és -7, délután +2 és +6  fokot mérhetünk.

MRE – Hírszolgálat, 2017. február 13.


H Í R E K   D É L B E N

Negyvenöt éve szentelték püspökké Jakab Antalt Nagyjainkra emlékezni nemcsak illik, hanem kötelességünk is, mert különben a jelen, s főleg a jövő nemzedéke számára teljesen feledésbe mennek, jóllehet népünk és főegyházmegyénk életében az adott korszakban maradandót alkottak.
Ilyen volt Jakab Antal is, akit VI. Pál pápa szentelt püspökké Rómában 1972. február 13-án. Ezt követően 1980. április 2-ig Isten Szolgája Márton Áron segédpüspökeként, azután 1990. március 14-ig egyházmegyés főpásztorként, majd visszavonulásáig, 1990. április 29-ig az egyházmegye apostoli kormányzójaként szolgált; ekkor a vezetést átadta utódának, Bálint Lajos püspöknek.
Emlékezzünk mi is egyik volt nagy püspökünkre, és köszönjük meg Istennek, hogy nekünk adta őt, aki mindvégig rendületlenül küzdött egyházáért, népéért, mindnyájunkért, mondtea Vencser László teológus.

Házasság hete 2017
„Veled kiteljesedve” mottóval rendezik meg idén február 12-19 között a Házasság hetét. Célja felfedezni újra hogy házasságban élni jó. Az elköteleződés, az önátadás, a szeretetben való hűség nagy boldogság forrása lehet. A házasságért minden nap valamit tennünk kell, de a jó házasság kibontakoztatja legmélyebb emberi vágyainkat.
A gyulafehérvári főegyházmegye Családpaztorációs Központ gondozásában megjelent a hazassaghete.ro oldal, melyen a Házasság hete erdélyi, magyar programjait ismertetik, ökumenikus jelleggel. Több helyszínen szerveznek érdekes programokat a házasoknak: Csíkszeredában, Csíkszentléleken, Csíkkozmáson, Csíkszentdomokoson, Brassóba, Marosvásárhelyen, Marosszentgyörgyön, Marosszentkirályon, Sepsiszentgyörgyön, Szatmárnémetiben, Temesváron, Kézdivásárhelyen és Kolozsváron, de a lista folytatódik. A változatos programok minden korosztályt próbálnak megszólítani: a házasságra készülő fiatalokat, a vonzó példára vágyó gyerekeket, a házasságukat kiteljesíteni, a kapcsolatukat javítani vagy annak értékeit felmutatni vágyókat egyaránt. A rendezvénysorozat alkalmat nyújt a meghittségre, a kapcsolat megújítására, az eltelt évek örömeinek számbavételére, az ünnepre. A Házasság hetéhez rádiónk is kapcsolódik.

Mária Rádiós önkéntes találkozók
Hamarosan végéhez közelednek az önkéntes találkozók. Ma délután négy órára várjuk az önkénteseket Nagykárolyba a Kalazanci Szent József templom hittantermébe, majd este hat órától bekapcsolódhatnak a szentmisébe, melyet rádiónk élő adásban közvetít.

Lelkinap Csíkszeredában
Február 14-én, holnap az esti szentmise után fél hét órától a Millenniumi templom alagsorában "Újratervezés" címmel újabb előadás lesz azok számára akik gyászban, veszteségben élnek. Várják agyógyulni, szabadulni vágyókat. Bővebb információ a 0746 138 763-as telefonszámon – Nagy Enikő-Zelma szociális testvérnél kapható.

Lelkigyakorlatos imahétvége   
 Február 17-19. között Jakabos Barnabás jezsuita atya vezetésével szentignáci jellegű csendes ima-lelkigyakorlatra kerül sor a székelyudvarhelyi Szent Pio Lelkigyakorlatos Házban. (A lelkigyakorlat során egy-egy rövid imafelvezetést hosszabb csendes ima - Istenre figyelés – követ.) A lelkigyakorlat jellege miatt ezen napokra a beköltözés kötelező. Várják azokat, akik szeretnék a külvilágtól jól elhatároltan, csendben Istennek szentelni ezt a hétvégét, a lelki épülés útján. Jelentkezni lehet a Szent Pio Lelkigyakorlatos Háznál, vagy telefonon, a 0755-489743-as telefonszámon február 14-ig.

Jegyeskurzusok a Főegyházmegyében
Több helyen is indul jegyeskurzus, ami egyházi és szakmai segítség házasságra készülő fiataloknak. Lehetőség a párkapcsolat elmélyítésére, ismerkedésre más párokkal, közösségben való felkészülés a szentségi házasságra és a keresztény családi életre.
Február 15-től a kolozsvári ferenceseknél indul a kurzus, a családos csoport szervezésében. Várják a jegyespárok jelentkezését.
A csíkszeredai Szent Kereszt plébánián 8 hetes jegyeskurzus kezdődik szintén február 15-én, szerdán este hat órától az altemplomban.
A Székelyudvarhely-Szombatfalva Szent György és a Kis Szent Teréz egyházközségek közös szervezésében február 16-án kezdődik a jegyeskurzus. Jelentkezni személyesen a plébániahivatalokban lehet.
Sepsiszentgyörgyön a házasságkötésre készülő fiatalokat február 28-án, kedden este hét órára várják a Krisztus Király Plébánián. Jelentkezni személyesen lehet a Plébániahivatalban.

Lelkigyakorlat Kézdivásárhelyen
Ahol a Szűzanya megjelenik, a sivatag is kivirágzik!” mottóval lelkigyakorlat kezdődik február 15-én, szerdán este hét órától a kézdivásárhelyi Boldog Özséb-plébániatemplomban. A lelkigyakorlat vezetője: Hajlák Attila-István kézdivásárhelyi segédlelkész. Várnak minden érdeklődőt.

Időjárás: Ma csapadékmentes időre van kilátás és egyre többfelé kisüt a nap. A légmozgás országszerte mérséklődik. A fagyos hajnal után napközben -4 és +5 fok körül alakul a levegő hőmérséklete. A hét közepéig alapvetően napos időre van kilátás, csapadék nem várható, csupán hajnalonként képződhet néhol pára, köd. Éjjelente fagyni fog,  a hegyvidéken akár -20 fok is előfordulhat.

MRE - Hírszolgálat, 2017. február 13.


H Í R E K   R E G G E L

Elhunyt Portik-Bakai Sándor plébános
Autóbalesetben életét vesztette Portik-Bakai Sándor szentegyházasfalusi plébános. A baleset feburár 8-án, szerdán délelőtt tíz óra körül történt az 1-es számú romániai országút Kolozsvár-Nagyvárad szakaszán, Bánffyhunyad és Marótlaka település közelében, ahol – egy Kolozs megyei román lap beszámolója szerint – a plébános elvesztette uralmát az általa vezetett jármű fölött és frontálisan ütközött egy szembejövő teherautóval.
Portik-Bakai Sándor plébános Gyergyóremetén született 1953. szeptember 23-án. Teológiai tanulmányait Gyulafehérváron végezte 1972 és 1978 között, ugyanott szentelték pappá 1978. június 18-án. Papi szolgálatát Gelencén kezdte, ahol káplánként szolgált (1978-81), 1981-től Kerelőszentpálon, majd 1987-től Szentegyházán volt plébános.
Temetése ma lesz. A szertartás déli tizenkét órakor kezdődik a szentegyházi templomban, ahonnan az elhunyt lelkipásztor földi maradványait a helyi temetőbe kísérik. Az örök világosság fényeskedjék neki!

Negyvenöt éve szentelték püspökké Jakab Antalt
Nagyjainkra emlékezni nemcsak illik, hanem kötelességünk is, mert különben a jelen, s főleg a jövő nemzedéke számára teljesen feledésbe mennek, jóllehet népünk és főegyházmegyénk életében az adott korszakban maradandót alkottak.
Ilyen volt Jakab Antal is, akit VI. Pál pápa szentelt püspökké Rómában 1972. február 13-án. Ezt követően 1980. április 2-ig Isten Szolgája Márton Áron segédpüspökeként, azután 1990. március 14-ig egyházmegyés főpásztorként, majd visszavonulásáig, 1990. április 29-ig az egyházmegye apostoli kormányzójaként szolgált; ekkor a vezetést átadta utódának, Bálint Lajos püspöknek.
Emlékezzünk mi is egyik volt nagy püspökünkre, és köszönjük meg Istennek, hogy nekünk adta őt, aki mindvégig rendületlenül küzdött egyházáért, népéért, mindnyájunkért, mondtea Vencser László teológus.

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán Abosfalván tartják az örökös szentségimádási napot. Szánjunk időt az engesztelésre, járuljunk az Oltáriszentségben jelen levő Krisztus elé, adjunk hálát minden mennyei kegyelemért, dicsérjük és imádjuk Őt.

Házasság hete 2017
„Veled kiteljesedve” mottóval rendezik meg idén február 12-19 között a Házasság hetét. Célja felfedezni újra hogy házasságban élni jó. Az elköteleződés, az önátadás, a szeretetben való hűség nagy boldogság forrása lehet. A házasságért minden nap valamit tennünk kell, de a jó házasság kibontakoztatja legmélyebb emberi vágyainkat.
A gyulafehérvári főegyházmegye Családpaztorációs Központ gondozásában megjelent a hazassaghete.ro oldal, melyen a Házasság hete erdélyi, magyar programjait ismertetik, ökumenikus jelleggel. Több helyszínen szerveznek érdekes programokat a házasoknak: Csíkszeredában, Csíkszentléleken, Csíkkozmáson, Csíkszentdomokoson, Brassóba, Marosvásárhelyen, Marosszentgyörgyön, Marosszentkirályon, Sepsiszentgyörgyön, Szatmárnémetiben, Temesváron, Kézdivásárhelyen és Kolozsváron, de a lista folytatódik. A változatos programok minden korosztályt próbálnak megszólítani: a házasságra készülő fiatalokat, a vonzó példára vágyó gyerekeket, a házasságukat kiteljesíteni, a kapcsolatukat javítani vagy annak értékeit felmutatni vágyókat egyaránt. A rendezvénysorozat alkalmat nyújt a meghittségre, a kapcsolat megújítására, az eltelt évek örömeinek számbavételére, az ünnepre. A Házasság hetéhez rádiónk is kapcsolódik.

Mária Rádiós önkéntes találkozók
Hamarosan végéhez közelednek az önkéntes találkozók. Ma délután négy órára várjuk az önkénteseket Nagykárolyba a Kalazanci Szent József templom hittantermébe, majd este hat órától bekapcsolódhatnak a szentmisébe, melyet rádiónk élő adásban közvetít.

Jegyeskurzusok a Főegyházmegyében
Több helyen is indul jegyeskurzus, ami egyházi és szakmai segítség házasságra készülő fiataloknak. Lehetőség a párkapcsolat elmélyítésére, ismerkedésre más párokkal, közösségben való felkészülés a szentségi házasságra és a keresztény családi életre.
Február 15-től a kolozsvári ferenceseknél indul a kurzus, a családos csoport szervezésében. Várják a jegyespárok jelentkezését.
A csíkszeredai Szent Kereszt plébánián 8 hetes jegyeskurzus kezdődik szintén február 15-én, szerdán este hat órától az altemplomban.
A Székelyudvarhely-Szombatfalva Szent György és a Kis Szent Teréz egyházközségek közös szervezésében február 16-án kezdődik a jegyeskurzus. Jelentkezni személyesen a plébániahivatalokban lehet.
Sepsiszentgyörgyön a házasságkötésre készülő fiatalokat február 28-án, kedden este hét órára várják a Krisztus Király Plébánián. Jelentkezni személyesen lehet a Plébániahivatalban.

Lelkigyakorlat Kézdivásárhelyen
„Ahol a Szűzanya megjelenik, a sivatag is kivirágzik!” mottóval lelkigyakorlat kezdődik február 15-én, szerdán este hét órától a kézdivásárhelyi Boldog Özséb-plébániatemplomban. A lelkigyakorlat vezetője: Hajlák Attila-István kézdivásárhelyi segédlelkész. Várnak minden érdeklődőt.

Időjárás: Ma csapadékmentes időre van kilátás és egyre többfelé kisüt a nap. A légmozgás országszerte mérséklődik. A fagyos hajnal után napközben -4 és +5 fok körül alakul a levegő hőmérséklete. A hét közepéig alapvetően napos időre van kilátás, csapadék nem várható, csupán hajnalonként képződhet néhol pára, köd. Éjjelente fagyni fog,  a hegyvidéken akár -20 fok is előfordulhat.

MRE - Hírszolgálat, 2017. február 13.

About the author

maradmin

Leave a Comment