2017. február 9. – Hírek és programajánló

H Í R E K   E S T E

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében a holnapi nap folyamán Sínfalván tartják az örökös szentségimádási napot. Szánjunk időt az engesztelésre, járuljunk az Oltáriszentségben jelen levő Krisztus elé, adjunk hálát minden mennyei kegyelemért, dicsérjük és imádjuk Őt.

Gyere ki a jégre – Ifi találkozó Szentegyházán
A szentegyházi Szent Gellért Alapítvány február hónapban, hetente egy alkalommal együttgondolkodásra, találkozásra hívja a kerekesszékes és egészséges fiatalokat. Február 10-én, holnap este fél hat órakor „Gyere kis a jégre” címmel korcsolyázni várják őket.

Versterápiás önismereti műhely Csíkszeredában
 „Esztétika, stílus és ritmus az életemben” címmel, versterápiás műhelyt tart Homa Ildikó kolozsvári szociális testvér, pszichológus Csíkszeredában, a Milleniumi templomban, február 11-én, szombaton, délelőtt tíz órakor. Ha verseken keresztül és másokkal együtt szeretnének elmélyülni az önismeretben és szembenézni életük „verseivel”, jelentkezzenek a 0745-703732-es telefonszámon. A helyek száma korlátozott.

Előadás Márton Áronról Kolozsváron 
Márton Áron püspökké szentelésének 78. évfordulóján, február 12-én, vasárnap délután öt órakor Kolozsváron, a nőszövetség dísztermében Virt László tart előadást A kisebbségi lét mint sajátosság és méltóság – Márton Áron apostoli küldetésének egy értelmezése címmel. Utána hat órától ünnepi szentmisét mutatnak be a Szent Mihály-plébániatemplomban, melynek főcelebránsa Horváth István gyulafehérvári főesperes. A szentmisét rádiónk élő adásban közvetíti.

Jegyeskurzusok a Főegyházmegyében
Több helyen is indúl jegyeskurzus, ami egyházi és szakmai segítség fiataloknak, akik házasságra készülnek. Lehetőség a párkapcsolat elmélyítésére, ismerkedésre más párokkal, közösségben való felkészülés a szentségi házasságra és a keresztény családi életre.
Február 15-től a kolozsvári ferenceseknél indul a kurzus, a családos csoport szervezésében. Várják a jegyespárok jelentkezését.
A csíkszeredai Szent Kereszt plébánián 8 hetes jegyeskurzus kezdődik szintén február 15-én, szerdán este hat órakor az altemplomban.
A Székelyudvarhely-Szombatfalva Szent György és a Kis Szent Teréz egyházközségek közös szervezésében február 16-án kezdődik a jegyeskurzus. Jelentkezni személyesen a plébániahivatalokban lehet.
Sepsiszentgyörgyön a házasságkötésre készülő fiatalokat február 28-án, kedden este hét órára várják a Krisztus Király Plébánián. Jelentkezni személyesen lehet a Plébániahivatalban.

Lelkigyakorlat Kézdivásárhelyen
„Ahol a Szűzanya megjelenik, a sivatag is kivirágzik!” mottóval lelkigyakorlat kezdődik február 15-én, szerdán este hét órától a kézdivásárhelyi Boldog Özséb-plébániatemplomban. A lelkigyakorlat vezetője: Hajlák Attila-István kézdivásárhelyi segédlelkész.

Filmes lelki hétvége Segesváron
Életünkről másképp címmel filmes lelki hétvégét tartanak Segesváron február 17–19. között. A Bereczki Silvia segítő nővér által vezetett programot a helyi Kolping-család szervezi.

Farsangi mulatság a Mária Rádióval
Az Erdélyi Mária Rádió farsangi kosaras (batyus) bált szervez február 18-án a gyergyóditrói kultúrotthonban, délután 18 órai kezdettel. Lesznek vidám jelenetek, nótacsokor, tombola, táncverseny és egyéb meglepetések. Aki jelmezben érkezik, díjazásban részesül. A jó hangulatról és a talpalávalóról a helyi vonósnégyes gondoskodik. A belépőjegy ára 20 Ron. Jelentkezni a 0744-472178-as telefonszámon lehetséges. A helyek száma korlátozott. Várjuk és hívjuk önkénteseinket és hallgatóinkat, éljük át együtt a farsang vidám hangulatát!

Gyermekgondozó képzés indul Csíkszeredában
A Gyulafehérvári Caritas gyermekgondozói képzést indít Csíkszeredában. Gyermekközösségekben dolgozóknak, otthoni gyermekfelügyelet iránt érdeklődőknek, kisgyermekes szülőknek ajánlják. Jelentkezési határidő február 28. Bővebb információ a www.caritas-ab.ro honlapon található.

Időjárás: Holnap egyre inkább feltámad a szél, ennek hatására délnyugat felől több helyen felszakadozhat a felhőzet, hosszabb naposabb időszakok is előfordulhatnak már. Csapadék nem valószínű. Hajnalban még fagyni fog, délután -4 és +6 fok között alakul a hőmérséklet. 

MRE – Hírszolgálat, 2017. február 9.


H Í R EK   R E G G E L / D É L B E N
Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán Mezőszengyelen, Marosludas oldallagosan ellátott plébániáján tartják az örökös szentségimádási napot. Szánjunk időt az engesztelésre, járuljunk az Oltáriszentségben jelen levő Krisztus elé, adjunk hálát minden mennyei kegyelemért, dicsérjük és imádjuk Őt.

Szent Rita imakoszorú Kolozsváron
A kolozsvári Piarista templomban február 9. és május 18. között, csütörtökönként, így ma is, közvetlenül a reggel kilenc órakor kezdődő szentmise után, a szenvedő Krisztussal egyesülő Casciai Szent Rita, a látszólag lehetetlen ügyek pártfogójának, a nők, a gyermekek és a családok védőszentjének közbenjárásáért imádkoznak. Az imakoszorú május 22-én, hétfőn Szent Rita emléknapján, a délelőtt kilenc órakor (magyar nyelvű) és délután hat órakor (román nyelvű) kezdődő ünnepi szentmise végén imádságos rózsa, illetve virágszenteléssel zárul.

Mária Rádiós önkéntes találkozók
Hamarosan végéhez közelednek az önkéntes találkozók. Ma délután fél öt órakor Kolozsváron várjuk önkénteseinket a Szent Mihály Nőszövetség dísztermében. Február 13-án, hétfőn, délután négy órára várjuk az önkénteseket Nagykárolyba a Kalazanci Szent József templom hittantermébe, majd este hat órától bekapcsolódhatnak a szentmisébe, melyet rádiónk élő adásban közvetít.

Megkülönböztetés és döntés – Előadás Kolozsváron
Ma este hat órától előadással egybekötött beszélgetésre várják a fiatalokat a Kolozsvári Egyetemi Lelkészség felső termébe. Az est meghívottai a jezsuiták Inigo csoportjának tagjai.

Toborzás a virágvasárnapi passiójátékra
A Szent Gellért alapítvány válogatást hírdet az idei passiójátékra. Várják az érdeklődőket ma este hét órára Szentegyházán.
A kolozsvári fiatalok is passiójátékot hirdetnek, virágvasárnapi, április 9-ei bemutatóval. Ha bárki úgy gondolja, hogy szívesen részt vállalna ebben a misztériumjátékban, várják jelentkezését február 26-ig Csíki Beátánál a 0746 363 191-es telefonszámon vagy a viragvasarnapipassio@gmail.com e-mail címen. Az első találkozó 2017. február 27-én lesz.

Virrasztás a nagyváradi székesegyházban
A Boldogságos Szűz Mária fatimai jelenésének emlékére holnap este hat órakor szentségimádást, majd este nyolc órakor szentmisét tartanak a nagyváradi római katolikus székesegyházban. A szentmise főcelebránsa és szónoka Gyenge Béla, a Szent József telepi egyházközség plébánosa.

Katolikus jótékonysági bál Nagyváradon
Immár ötödik alkalommal kerül megrendezésre a katolikus jótékonysági bál Nagyváradon, február 11-én, este hét órai kezdettel. Közreműködik a Szent László római katolikus teológiai líceum tánckara. Belépőjegyek és pártolójegyek korlátozott számban az Olaszi plébánián (a Barátok templomában) igényelhetők.

Betegek világnapja
Február 11-én, a lourdes-i Szűzanya ünnepén lesz a betegek 25. világnapja.
A Szatmári Római Katolikus Egyházmegye közös szentmisére hívja a betegeket, hozzátartozóikat, az orvosokat, ápolókat, önkéntes beteglátogatókat, mindenkit, aki a betegekért szeretne imádkozni. A szatmárnémeti székesegyházban szombaton délután fél hat órától gyónásra nyílik lehetőség, majd hat órától Schönberger Jenő megyés püspök mutatja be szentmisét.
A csíksomlyói kegytemplom és pápai kisbazilikában a betegek világnapján lesz a idősek és járó betegek zarándoklata. A délelőtt fél tizenegytől kezdődő szentmisét Tamás József püspök mutatja be. A szentmisébe be lehet kapcsolódni a Csiksomlyo.ro honlapon követhető élő közvetítés révén vagy rádiónk hullámhosszán.
A nagyváradi székesegyházban szombaton délelőtt tizenegy órakor Böcskei László megyés püspök mutat be szentmisét, és a jelenlévő papokkal közösen kiszolgáltatja a betegek kenetét. A szentség felvételéhez szükséges, hogy a jelentkezők saját plébániájukon felkészítőn vegyenek részt és a plébánosuk által kiállított igazolással jöjjenek az ünnepi szentmisére.
Nagybányán szombaton, a Krisztus Király templomban szintén délelőtt tizenegy órakor, a Szentháromság templomban pedig este hat órakor kezdődik a szentmise, melynek keretében György Alfréd kamiliánus tanúságtételére kerül sor.
Marosvásárhelyen, a Keresztelő Szent János-plébániatemplomban délelőtt tíz órakor lesz szentmise, utána a Máltai Segélyszolgálat szervezésében az idős és beteg testvéreket közös ünnepre várják a Deus Providebit Házban.

Időjárás: Ma nyugaton, északnyugaton és északon számíthatunk rövid napos időszakokra, máshol viszont sok felhő lesz az égen. Az erdélyi medence térségében és délen hószállingózás, havazás is kialakulhat. Gyenge, mérsékelt marad a szél. Hajnalban országszerte fagyni fog, délután -3, +7 fokra van kilátás.

MRE – Hírszolgálat, 2017. február 9.

About the author

maradmin

Leave a Comment