2017. július 15. – Hírek és programajánló

H Í R E K   E S T E

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében holnap a szászvárosi templomban tartják az örökös szentségimádási napot. A nagyváradi egyházmegyében holnap Nagyváradon, a kapucinus templomban és Érmindszenten lesz a híveknek lehetősége a örökös szentségimádásába bekapcsolódni. Szemléljük, engeszteljük és imádjuk Krisztust, a legméltóságosabb Oltáriszentségben!

Kármelhegyi Boldogasszony búcsúk
A Gyimesfelsőlokhoz tartozó Komjáton holnap délben fél egy órakor kezdődik a búcsús szentmise. Az ünnepi szónok Hernádi László nagykőrösi plébános.
Szabadtéri búcsús szentmisére várják a Karmelt szerető híveket Marosszentgyörgyre, a Kis Szent Teréz karmelita kolostor nővérei. A szentmise holnap délután hat órakor kezdődik, ünnepi szónok Bara László, a marosvásárhely-meggyesfalvi egyházközség plébánosa.
Máriaradnán, a Karmelhegyi Boldogasszony-zarándoklat búcsús szentmiséje holnap délelőtt tizenegy órakor kezdődik.

Bérmálás Óteleken 
A temesvári egyházmegyében Dirschl Johann általános helynök holnap az óteleki plébániatemplomban 41 fiatalnak szolgáltatja ki a bérmálás szentségét. Az ünnepi szentmise tíz órakor kezdődik. A fiatalok felkészítését Heinrich József főesperes, helyi plébános irányította.

Koncert Sepsiszentgyörgyön
Holnap délelőtt a fél tizenegy órás szentmise alatt és után Mátyás István bécsi orgonaművész tart koncertet a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király templomban. A belépés ingyenes, minden érdeklődőt várnak!

Orgonakoncert Csíksomlyón
Holnap délben fél tizenkettőtől a csíksomlyói kegytemplomban Fazakas Ádám Sándor tart orgonakoncertet. A belépés díjtalan, várnak minden orgonamuzsika kedvelőt.

Elsőáldozás Temesságon 
A temessági római katolikus templomban holnap a déli fél tizenkettőtől kezdődő szentmise keretében 11 gyermek lesz elsőáldozó. A szentmisét Wonerth László kanonok, temesvár-szabadfalui plébános celebrálja.

Hittantábor Magyarfenesen
Július 28-30 között hittantábort szervez a magyarfenesi római katolikus plébánia. A programban lesz bibliai történetekkel való ismerkedés, kirándulás, sport, kézműveskedés. Jelentkezni július 23-ig lehetséges Chinda Péter kántornál a 0748-466712-es telefonszámon.

Hétvégi szentmiseközvetítések
Holnap délelőtt tizenegy órától közvetítünk szentmisét, a hét plébániatemplomából, Gyimesköéplokról.

MRE – Hírszolgálat, 2017. július 15


H Í R E K   D É L B E N

Orgonakoncert Kolozsváron
Ma délután öt órától orgonakoncert lesz a Szent Mihály templomban. Előadó: Potyó István kántor-karnagy. Várnak minden zenekedvelőt.

Mária-áhítat Kovásznán
Kovásznán minden hónap harmadik szombatján Mária áhítatot tartanak szentmisével, rózsafüzérrel és gyertyás körmenettel. Hívják és várják a háromszékieket ma este hét órakor a helyi plébániatemplomba. Az imaalkalmat rádiónk élő adásban közvetíti.

Márton Áron Imatúra
Július 22-30. között tartják idén a Márton Áron Imatúrát, amelyet jezsuiták, ignáci lelkiségű nővérek és laikusok, valamint a szentegyházasfalvi „Szent Gellért Alapítvány” szervez magyar fiatalok számára, 1995. óta minden évben. Érdeklődni lehet a maimatura@gmail.com, illetve jakabos.barnabas@jezsuita.hu e-mail címen, vagy a 0755-533.101 telefonszámon. Jelentkezni még a mai napon lehetséges kizárólag a fent említett e-mail címeken. 

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében holnap a szászvárosi templomban tartják az örökös szentségimádási napot. A nagyváradi egyházmegyében holnap Nagyváradon, a kapucinus templomban és Érmindszenten lesz a híveknek lehetősége a örökös szentségimádásába bekapcsolódni. Szemléljük, engeszteljük és imádjuk Krisztust, a legméltóságosabb Oltáriszentségben!

Kármelhegyi Boldogasszony búcsúk
A Gyimesfelsőlokhoz tartozó Komjáton holnap délben fél egy órakor kezdődik a búcsús szentmise. Az ünnepi szónok Hernádi László nagykőrösi plébános.
Szabadtéri búcsús szentmisére várják a Karmelt szerető híveket Marosszentgyörgyre, a Kis Szent Teréz karmelita kolostor nővérei. A szentmise holnap délután hat órakor kezdődik, ünnepi szónok Bara László, a marosvásárhely-meggyesfalvi egyházközség plébánosa.
Máriaradnán, a Karmelhegyi Boldogasszony-zarándoklat búcsús szentmiséje holnap délelőtt tizenegy órakor kezdődik.

Primícia Csíkszentsimonban
Jánossi Imre újmisés holnap délben fél egykor a csíkszentsimoni Szent László-plébániatemplomban mutatja be első szentmiséjét. Kísérjük őt imáinkkal, hogy Isten hűséges szolgája legyen.

Szentmise a Vártemplomban
Július 16-án, a hónap harmadik vasárnapján délután négy órakor a nagyváradi székeskáptalan tagjai, a jelenlevő papokkal és hívekkel közösen, esti dicsérettel egybekötött szentmisét végeznek a nagyváradi Vártemplomban. A szentmise főcelebránsa és szónoka Pálos István, nagyvárad-szőllősi plébános-kanonok.

Fiú csapat tábor Assisiben
Az erdélyi ferences testvérek idén is szerveznek fiú csapat tábort Assisiben augusztus 24-31 között. Az eseményre 17 és 35 év közötti fiatalokat, fiatal felnőtteket várnak. A jelentkezés feltétele, hogy minden pályázó írjon egy egyoldalas (A4-es lap) összefoglalót egy ferences helyszínről, azt is belefoglalva, hogy mi az, amiért fontos számára. Az írásnak tartalmaznia kell néhány mondatot arra vonatkozóan is, hogy a pályázó miért szeretne részt venni a fiú csapat-táborban, és mit vár attól. Részvételi díj: 100 euró. A helyek száma korlátozott, ezért azokat a kérelmeket, amelyek határidőn belül érkeznek ugyan, de meghaladják a helyek számát, a szervezők nem tudják figyelembe venni. Azokat, akiknek a jelentkezését elfogadták, augusztus 14-én telefonon értesítik. Az írásokat az frtibi@gmail.com e-mail címre kell elküldeni. Bővebb információkat Pantea Tibor ferences atyától kaphatnak a 0746-774701-es telefonszámon. 

Hétvégi szentmiseközvetítések
Ma este hét órától Kovásznáról közvetítjük a Mária-áhitatot, holnap pedig délelőtt tizenegy órától kezdődik a szentmise, a hét plébániatemplomából, Gyimesköéplokról.

MRE – Hírszolgálat, 2017. július 15

 

About the author

maradmin

Leave a Comment