2017. március 31. – Hírek és programajánló

H Í R E K   E S T E

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében a holnapi nap folyamán Baróton tartják az örökös szentségimádási napot. Nagyböjt folyamán különösen jó alkalom ez az elcsendesedésre, az Oltáriszentségben jelen levő Krisztus imádatára és engesztelésére. 

Mária rádiós önkéntestalálkozók
Elkezdődtek a soron következő önkéntestalálkozók. Április 1.-én, a hónap első szombatján Csíksomlyón lesz önkéntes-találkozó délután négy órától a régi nyomda épületében. 
Április 5-én, szerdán délután hat órától Nagyváradon, rádiónk stúdiójának kápolnájában szentmise lesz, majd ezt követően elkezdődik a találkozó. Április 6-án, csütörtökön két önkéntestalálkozót tartunk: délelőtt tizenegy órától Marosvásárheleyn a  Deus Providebit Házban, délután fél öt órától pedig Kolozsváron, a Szent Mihály Nőszövetség Szentegyház utcai dísztermében. Végül április 7-én, pénteken délután négy órára Nagykárolyba, a Szent László közösségi házba várjuk önkéntes munkatársainkat.
Buzdítunk mindenkit, jöjjenek el, hogy töltekezzünk a találkozások által. Várjuk azokat is, akik még nem önkéntesei a Mária Rádiónak, de szívükön viselik a közös előrehaladást! 

Ifjúsági lelkinap Gyergyószentmiklóson
Gyergyó kerületi ifjúsági lelkinapot tartanak a Szent István plébánián holnap délelőtt fél tíz és délután négy óra között. Várják a fiatalokat, akik jó társaságra, programra vágynak és szeretnének lelkileg töltekezni, Urunk feltámadására készülni.

Nagyböjti ifjúsági lelkinap a székelyudvarhelyi kerületben
„Én ma is hiszem” mottóval tartják április 1-jén, szombaton a Székelyudvarhelyi főesperesség nagyböjti ifjúsági lelkinapját. A program délelőtt fél tíz órakor kezdődik a Márton Áron ífjúsági házban. Meghívott előadó Fülöp lászló atya. 

Gyermekkari találkozó Nagyenyeden
Idén tizedik alkalommal szervezik meg holnap délután három órai kezdettel a nagyenyedi református vártemplomba a gyermekkari találkozót „Éneklő ifjúság Kodály Zoltán szellemében” címmel. Fellépnek a nagyenyedi Bethlen Gábor kollégium népdalkórusa, a kolozsvári Apáczai Csere János Elméleti Líceum gyermekkara, a mezőbodoni református egyházközség ének- és furulyacsoportja, a kézdivásárhelyi Boldog Özséb római katolikus templom gyermekkara, a nagyenyedi Bethlen Gábor kollégium Kakukkszó gyermekkara, a zilahi Simion Barnutiu általános iskola kórusa, a zilahi csuprosok citeracsoportja, a nagybányai Németh László Elméleti Líceum énekkara, valamint Kolozsvár magyar gyermekkórusa. Minden zenekedvelőt szeretettel várnak az eseményre.

Elsőszombat Csíksomlyón
A csíksomlyói kegytemplomban holnap a Mária köszöntős szentmise délután 6 órakor kezdődik. Ezt megelőzően, délután 5 órától az engesztelő imaórát a máréfalvi hívek végzik. A szentmise után szintén ők vezetik a rózsafüzér imádkozását és ők viszik a Szűzanya kegyszobrának a másolatát a templom előtti téren. Mindazok, akik nem tudnak elzarándokolni a kegyhelyre, a szentmisébe bekapcsolódhatnak a csiksomlyo.ro honlapon valamint  rádiónk hullámhosszán. 

Keresztút imádkozása Sólyomkőn
Holnap este fél hét órától szabadtéri keresztúti imádságra hívják és várják a tusnádfürdőieket Sólyomkő hegyére. Az útszakasz nehéz terepnek számít és medveveszély is aktuális, csak nyolcadik osztályosoktól nagyobb diákok vehetnek részt egyedül, a kisebbek kizárólag szülőkkel,nevelőkkel együtt mehetnek. A szervezők kérik, hogy a résztvevők vigyenek magukkal villanylámpákat. Nyílt lángú lámpák használata viszont tilos. 

Családok és lelkiségek nagyböjti lelkinapja Sepsiszentgyörgyön
A sepsiszentgyörgyi Krisztus Király plébániatemplomban családok és lelkiségek részére nagyböjti lelkinapot tartanak április 2-án, vasárnap. A program délután három órakor az altemplomban kezdődik, majd öt órától közösen végzik a keresztutat. A gyerekek számára a hittanteremben foglalkozást szerveznek a program idejére.

Nagyböjti délután Nyárádszeredában
Április 2-án, vasárnap délután négy órától a nyárádszeredai plébániatemplomban, a helyi plébános Drócsa László meghívására, nagyböjti elmékedést és foglalkozást tart László Attila, a Székelyudvarhely-szombatfalvi Egyházközség plébánosa.

Gyűjtés rászorulóknak Temesváron
Nagyböjt ötödik vasárnapján, április 2-án a szentmisék keretében a temesvár-józsefvárosi katolikus nőszövetség gyűjtést szervez. Az adományokból húsvéti szeretetcsomagot készítenek az időseknek és betegeknek.

Aranymise Oroszhegyen
Pappá szentelésének 50. évfordulóján hálaadó szentmisét mutat be Sebestyén Domokos oroszhegyi plébános április 2-án, vasárnap déli fél egy órakor a helyi plébániatemplomban. Az aranymisés plébánost Isten Szolgája Márton Áron püspök szentelte pappá 1967. április 2-án a gyulafehérvári székesegyházban. Imádkozzunk az aranymisésért, ugyanakkor kérjük az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába. 

Időjárás: Április első hétvégéje ragyogóan napos, igazi kiránduló időt hoz magával! Holnap napos, szinte felhőmentes időre kell készülni, csapadék sehol sem várható. Sokfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik a délkeleti szél. A hideg hajnalt követően, délután 16-22 C fok között alakul a csúcshőmérséklet.  

MRE – Hírszolgálat, 2017. március 31.

 


H Í R E K   R E G G E L / D É L B E N

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán Székelypálfalván tartják az örökös szentségimádási napot. Nagyböjt folyamán különösen jó alkalom ez az elcsendesedésre, az Oltáriszentségben jelen levő Krisztus imádatára és engesztelésére.

Mária rádiós önkéntestalálkozók
Elkezdődtek a soron következő önkéntestalálkozók. Ma délelőtt tíz órakor Gyergyószentmiklóson a Szent Miklós plébánián, majd délután négy órakor Sepsiszentgyörgyön a Krisztus Király altemplomban várjuk önkénteseinket. Kézdivásárhelyen ezúttal nem lesz önkéntes-találkozó. Április 1.-én, a hónap első szombatján Csíksomlyón lesz önkéntes-találkozó délután négy órától a régi nyomda épületében.
Április 5-én, szerdán délután hat órától Nagyváradon, rádiónk stúdiójának kápolnájában szentmise lesz, majd ezt követően elkezdődik a találkozó.
Április 6-án, csütörtökön két önkéntestalálkozót tartunk: délelőtt tizenegy órától Marosvásárheleyn a  Deus Providebit Házban, délután fél öt órától pedig Kolozsváron, a Szent Mihály Nőszövetség Szentegyház utcai dísztermében.
Végül április 7-én, pénteken délután négy órára Nagykárolyba, a Szent László közösségi házba várjuk önkéntes munkatársainkat.
Buzdítunk mindenkit, jöjjenek el, hogy töltekezzünk a találkozások által. Várjuk azokat is, akik még nem önkéntesei a Mária Rádiónak, de szívükön viselik a közös előrehaladást!

Triduum Parajdon
Március 31. – április 2. között, nagyböjti triduumot tartanak a parajdi plébániatemplomban. Meghívott szónok Balázs Imre nyugalmazott plébános. A program a következő képpen alakul: ma este fél hét órától keresztút, majd hét órától szentmise. Szombaton szintén este hét órakor kezdődik a szentmise, vasárnap pedig délelőtt fél tizenegy órától. Mindenkit szeretettel várnak!

Ifjúsági keresztút Kolozsváron
A kolozsvári Katolikus Egyetemi lelkészség és a Római Katolikus Teológia kar közös szervezésében „Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte” mottóval ifjúsági keresztútra várják a fiatalokat ma este hat órai kezdettel a Római Katolikus Teológia kápolnájába a Szentegyház utca 5 szám alá. Várnak mindenkit aki szeretne bekapcsolódni az imába.

Filmest Medgyesen
Ma este hét órától a medgyesi plébánia nagytermében filmestet tartanak, melynek keretében a Barabás című filmet vetítik le. Várják az érdeklődőket!

Ifjúsági lelkinap Gyergyószentmiklóson
Gyergyó kerületi ifjúsági lelkinapot tartanak a Szent István plébánián április 1-jén, holnap délelőtt fél tíz és délután négy óra között. Várják a fiatalokat, akik jó társaságra, programra vágynak és szeretnének lelkileg töltekezni, Urunk feltámadására készülni.

Keresztút imádkozása Sólyomkőn
Április 1-jén, holnap este fél hét órától szabadtéri keresztúti imádságra hívják és várják a tusnádfürdőieket Sólyomkő hegyére. Az útszakasz nehéz terepnek számít és medveveszély is aktuális, csak nyolcadik osztályosoktól nagyobb diákok vehetnek részt egyedül, a kisebbek kizárólag szülőkkel,nevelőkkel együtt mehetnek. A szervezők kérik, hogy a résztvevők vigyenek magukkal villanylámpákat. Nyílt lángú lámpák használata viszont tilos.

Családok és lelkiségek nagyböjti lelkinapja Sepsiszentgyörgyön
A sepsiszentgyörgyi Krisztus Király plébániatemplomban családok és lelkiségek részére nagyböjti lelkinapot tartanak április 2-án, vasárnap. A program délután három órakor az altemplomban kezdődik, majd öt órától közösen végzik a keresztutat. A gyerekek számára a hittanteremben foglalkozást szerveznek a program idejére.

Nagyböjti délután Nyárádszeredában
Április 2-án, vasárnap délután négy órától a nyárádszeredai plébániatemplomban, a helyi plébános Drócsa László meghívására, nagyböjti elmékedést és foglalkozást tart László Attila, a Székelyudvarhely-szombatfalvi Egyházközség plébánosa.

Gyűjtés rászorulóknak Temesváron
Nagyböjt ötödik vasárnapján, április 2-án a szentmisék keretében a temesvár-józsefvárosi katolikus nőszövetség gyűjtést szervez. Az adományokból húsvéti szeretetcsomagot készítenek az időseknek és betegeknek.

Elváltak és újraházasodottak hétvégéje
„Íme, újjáteremtek mindent!” mottóval április 7-8. között szervezik meg a Gyulafehérvári Családpasztorációs Központ munkatársai az elváltak és újraházasodottak hétvégéjét. Helyszín a székelyudvarhelyi Szent Pio Lelkigyakorlatos Ház. A program péntek este hat órakor kezdődik és szombaton vacsorával ér véget. A hétvége részvételi díja: 25lej/fő/hétvége. Bejelentkezni április 5-ig lehet a kertesz.maria@csalad.ro e-mail címen, további részletes információk pedig a 0743-152008-as telefonszámon igényelhetők.

Időjárás: Ma a napos időt elsősorban a nyugati és a középső tájakon zavarhatják gyakrabban felhők, de csapadék nem várható. Helyenként megélénkül a szél. Hajnalban fagypont alatti értékekre kell számítani, napközben 12 és 19 fok között alakul a  hőmérséklet.

MRE – Hírszolgálat, 2017. március 31.

About the author

maradmin

Leave a Comment