2017. szeptember 1. – Hírek és programajánló

H Í R E K   E S T E

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében a holnapi nap folyamán Kapnikbányán tartják az örökös szentségimádási napot. Szánjunk időt a szentséglátogatásra és használjuk az egyház által felkínált lehetőségeket, melyek erősítik és elmélyítik Krisztussal való személyes kapcsolatunkat. 

Elsőszombat Csíksomlyón
A csíksomlyói kegytemplomban szeptember 2-án, elsőszombaton a szentmise este hét órakor kezdődik. Ezt megelőzően, délután hat órától az engesztelő imaórát a taplocai Házas Hétvége mozgalom tagjai végzik. A szentmise után szintén ők vezetik a rózsafüzér imádkozását és ők viszik a Szűzanya kegyszobrának a másolatát a templom előtti téren. Mindazok, akik nem tudnak elzarándokolni a kegyhelyre, a szentmisébe bekapcsolódhatnak a csiksomlyo.ro honlapon követhető élő közvetítés révén vagy rádiónk hullámhosszán.

Búcsú Verebesben és Deményházán
Szeptember 3-án a régi liturgikus rend szerint búcsút tartanak a Szent Őrzőangyalok tiszteletére Verebesben és Deményházán. A verebesi templomban vasárnap délben fél egy órakor kezdődik a búcsú. A szentmise főcelebránsa Tamás József püspök, szónoka pedig id. Czikó László csíktaplocai plébános. Deményházán vasárnap egy órától ünneplik a búcsút. A szentmisén Csüdör Imre jobbágyfalvi lelkész prédikál. 

Tízéves a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király egyházközség
Szeptember 3-án, vasárnap van a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-templom örökös szentségimádási napja. Ekkor ünneplik az egyházközség 10 éves megalakulási évfordulóját.
Ez alkalomból szeptember 1–3. között lelkinapot tartanak a következő program szerint:
Ma délután hat órától lesz szentmise és elmélkedés. Este tíz órától éjszakai virrasztás lesz az altemplomban, amely a szombat reggeli fél hétkor kezdődő szentmisével zárul. Szombaton, szeptember 2–án délután három órai kezdettel családos lelkiségi napra hívják a közösséget. Előadások, tanúságtételek, szentmise keretében adnak hálát az elmúlt tíz esztendőért és családjaikért. Vasárnap, szeptember 3–án délelőtt fél tizenegy órakor lesz az ünnepi szentmise, amelyet szentségimádás követ a délután hat órakor kezdődő szentmiséig. Az elmélkedéseket dr. Sávai János atya tartja. 

Köszönet az 1úton zarándoklatért
Az Erdélyi Mária Út Egyesület elnöke, Molnár Sándor köszönetet mond az 1Úton zarándoklat önkéntes szervezőinek, hogy már hatodik alkalommal nagy odaadással és önzetlenül szervezték meg a nemzetközi zarándoklatot. Munkájuk eredményességét az is tükrözi, hogy Ferenc pápa is áldását adta az 1Úton rendezvényre! Köszönet a segítségükért, Isten áldása legyen életükön!

Hétvégi szentmiseközvetítések rádiónkban
Szeptember 2.-án, elsőszombaton reggel nyolc órától Székelyhídról, majd este hét órától Csíksomlyóról közvetítünk szentmisét. 
Szeptember 3.-án, vasárnap délelőtt féltizenegy órától a rózsafüzér imába, tizenegy órától pedig, a székelyhídi hívekkel együtt a legszentebb áldozat bemutatásába kapcsolódhatnak be hallgatóink rádión hullámhosszán.

Időjárás: Szeptember első hétvégéjén hidegfront érkezik csapadékkal, széllel és több fokos lehűléssel. Véget ér a nyári idő. 

MRE - Hírszolgálat, 2017, szeptember 1.


H Í R E K   R E G G E L / D É L B E N

 Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán Erzsébetbányán tartják az örökös szentségimádási napot. Szánjunk időt a szentséglátogatásra és használjuk az egyház által felkínált lehetőségeket, melyek erősítik és elmélyítik Krisztussal való személyes kapcsolatunkat. 

 Szeptember 1. - Imanap a Teremtett Világért
„Legyünk irgalommal a közös házunk iránt!” Szeptember 1-re imanapot hirdetett a teremtett világért Ferenc pápa, kihangsúlyozva, hogy elválaszthatatlanul összefonódik a természet iránti aggodalom, a szegények iránti méltányosság, a társadalmi elkötelezettség, de az öröm és a belső béke is. Ma a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye templomaiban is különösképpen erre a szándékra imádkoznak majd a hívek. Közös imádságainkat itt a Mária Rádióban mi is felajánlhatjuk erre a szándékra! 

Elsőpénteki keresztút a Székely Kálvárián
Ma délután öt órától keresztúti ájtatosságot tartanak a szejkefürdői Ugron-kápolna felé vezető Székely Kálvárián. Várják a székelyudvarhelyieket és környékbelieket, akik családjainkért felajánlanak egy keresztútjárásnyi időt és imát. Időjárástól függetlenül minden alkalommal megtartják a szabadtéri ájtatosságot – ajánlatos ennek megfelelő lábbelit és öltözéket viselni.

Elsőszombat Csíksomlyón
A csíksomlyói kegytemplomban szeptember 2-án, elsőszombaton a szentmise este hét órakor kezdődik. Ezt megelőzően, délután hat órától az engesztelő imaórát a taplocai Házas Hétvége mozgalom tagjai végzik. A szentmise után szintén ők vezetik a rózsafüzér imádkozását és ők viszik a Szűzanya kegyszobrának a másolatát a templom előtti téren. Mindazok, akik nem tudnak elzarándokolni a kegyhelyre, a szentmisébe bekapcsolódhatnak a csiksomlyo.ro honlapon követhető élő közvetítés révén vagy rádiónk hullámhosszán.

Búcsú Verebesben és Deményházán
Szeptember 3-án a régi liturgikus rend szerint búcsút tartanak a Szent Őrzőangyalok tiszteletére Verebesben és Deményházán. A verebesi templomban vasárnap délben fél egy órakor kezdődik a búcsú. A szentmise főcelebránsa Tamás József püspök, szónoka pedig id. Czikó László csíktaplocai plébános. Deményházán vasárnap egy órától ünneplik a búcsút. A szentmisén Csüdör Imre jobbágyfalvi lelkész prédikál. 

Tízéves a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király egyházközség
Szeptember 3-án, vasárnap van a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-templom örökös szentségimádási napja. Ekkor ünneplik az egyházközség 10 éves megalakulási évfordulóját.
Ez alkalomból szeptember 1–3. között lelkinapot tartanak a következő program szerint:
Ma délután hat órától lesz szentmise és elmélkedés. Este tíz órától éjszakai virrasztás lesz az altemplomban, amely a szombat reggeli fél hétkor kezdődő szentmisével zárul. Szombaton, szeptember 2–án délután három órai kezdettel családos lelkiségi napra hívják a közösséget. Előadások, tanúságtételek, szentmise keretében adnak hálát az elmúlt tíz esztendőért és családjaikért. Vasárnap, szeptember 3–án délelőtt fél tizenegy órakor lesz az ünnepi szentmise, amelyet szentségimádás követ a délután hat órakor kezdődő szentmiséig. Az elmélkedéseket dr. Sávai János atya tartja. 

Ferences Focitábor Gyergyószárhegyen
Az erdélyi ferencesek 9-12. osztályos fiúk részére  szeptember 4-9. között focitábort szerveznek. Minden nap lesz színvonalas edzés, mérkőzés, a futballozás mellett pedig – természetesen – szentmise, közös túrázás-kirándulás, közösségépítő és lelki programok. További információkért hívhatják Pantea Tibor testvért a 0746 774701 vagy Guia Hugó testvért a 0753 173263 telefonszámon. A helyek száma korlátozott! 

Zarándoklat és lelkigyakorlat 
2017. október 9-14 között szerveznek lelkigyakorlattal egybekötött zarándoklatot Medjugorjeba.
Téma: „Egy leheletnyi gyászt mindenki hordoz magában…” Mindenki életében vannak olyan pontok, ahol a föld még nem találkozott az éggel. Vannak életünknek olyan részei, ahova nem szívesen engedünk be senkit. Mindenki hordoz titkos sebet, fájdalmat az életében, egy cseppnyi pokol mindenki lelke mélyén van. A gyásznak több formája van. Ezen zarándokút egy belső lelki út, elmélkedésekkel és kikapcsolódásokkal, családos légkörben. 
A zarándoklat lelkivezetői: Hajlák Attila-István kézdivásárhelyi segédlelkész, Karácson Tibor a Mária Rádió műsorigazgatója. Érdeklődni lehet a 0742 698166, vagy a hajlakattilajbi@freemail.hu e-mail címen. A zarándoklat költsége 150 euro.

Időjárás: Szeptember első hétvégéjén hidegfront érkezik csapadékkal, széllel és több fokos lehűléssel. Véget ér a nyári idő. 

MRE - Hírszolgálat, 2017, szeptember 1.

About the author

maradmin

Leave a Comment