2018. február 20. – Hírek és programajánló

H Í R E K   D É L B E N

Esti dicséret és érdemérem átadása Nagyváradon
Holnap, február 21-én Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök születésének évfordulóján, délután öt órakor a székeskáptalan tagjai a jelen lévő papokkal és hívekkel közösen esti dicséretet végeznek a nagyváradi székesegyházban.
Az esti dicséret keretében átadják A hit szolgálatában elnevezésű egyházmegyei érdemérmet, amelyet 2012-ben Böcskei László megyés püspök alapított. A díjat idén özv. Balog Józsefné Katalin kárásztelki hívő kapja. Bővebben az eseményről a RomKat.ro oldalon olvashatnak.

Előadás Brassóban
A brassó-belvárosi plébánia és a Pax Romana szervezésében  február 22-én, csütörtökön este fél hét órától A migráció kérdése a Biblia tükrében címmel előadást tart Bodor Attila teológiai tanár, kudzsiri plébános az Áprily Lajos Főgimnázium dísztermében. Várnak minden érdeklődőt.

Könyvbemutató Kolozsváron
Takács Gábor: Róma, az örök város című kötetének a bemutatójára kerül sor február 22.-én csütörtökön délután hat órától Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusának rendezvénytermében a Főtér 23 szám alatt a belső udvaron. Tisztelettel várják az érdeklődőket.

Ima- és böjti nap a békéért
Ferenc pápa felhívására február 23-án, nagyböjt első hetének péntekén ima- és böjti nap van a békéért. A szentatya felhívása február 4-én hangzott el a déli Angelus elimádkozása után. A szentatya beszédét teljes terjedelmében a Vatikáni rádió honlapján olvashatják.

Előadás Csíkszeredában
A Honfoglalás  előttől az Európai Unió utánig előadássorozat keretében február 23-án, pénteken délután hat órától  Botár István: Középkori kápolnák Csíkban címmel tart előadást a városháza gyűléstermében Csíkszeredában. Minden érdeklődőt várnak.

Támaszcsoport indul daganatos betegeknek Marosvásárhelyen
Daganatos betegeknek indít támaszcsoportot Marosvásárhelyen a Fa-milia Centrum Egyesület a saját székhelyén. A Molnár Judit klinikai pszichológus és Cosma István pszichoterapeuta által vezetett ingyenes csoportos tevékenységekre kéthetente egyszer kerül majd sor és időközben is be lehet majd kapcsolódni. Jelentkezni a jutka54@yahoo.com e-mail címen vagy a 0741-117073-as telefonszámon lehet.

Önkéntes találkozók
A végéhez közelednek a februári önkéntes találkozók. Nagykárolyban február 23-án, pénteken délután négy órától a Szent László közösségi házban lesz az önkéntes-találkozó. Szatmárnémetiben február 24-én, szombaton tizenegy órától a székesegyház plébániájának emeleti termében várjuk önkénteseinket. Február 25-én, vasárnap a szatmári Hildegárda templomban hallhatnak a Mária Rádióról a délelőtti szentmisék végén. Végül Érmihályfalván február 25-én, vasárnap délután három órától a plébánia hittantermében lesz önkéntes-találkozó.

Nagyböjti lelkinap
A Búzamag közösség nagyböjti lelkinapot szervez február 24-én Csíkszeredában a Szent Kereszt plébánián. A program reggel tíz órakor dicsőítéssel kezdődik. Fél tizenegy órától Gyorgy Imre atya tart elmélkedést melyet szentségimádás követ, közben pedig gyónási lehetőség is lesz. A lelkinap szentmisével zárul. Nyitott szívvel várnak mindenkit!

Rövid lelkigyakorlat testgyakorlatokkal Csíkszentdomokoson
Istenhez vezető utunk nem kerülheti ki a testünket. Loyolai szent Ignác meggyőződése, hogy amit testünk jelez és kifejez, meghatározóan hatással van lelki és szellemi életünkre. Testünk lehetőségeivel és határaival ismerkedve szeretnénk tanulni imádkozni azzal, ami most aktuális az életünkben. Március 2-4. között rövid lelkigyakorlat testgyakorlatokkal lesz Csíkszentdomokoson a Szent Margit Lelkigyakorlatos Házban. Vezetők: Vormair Emese segítőnővér és Somorai Jerne. Jelentkezés és további infó: vormairemese@gmail.com e-mail címen. Jelentkezni február 27-ig lehet.

Nagyböjti triduum Tasnádszántón
A tasnádszántói egyházközségben március 2-4. között a nagyböjti lelkigyakorlatot tart Szinovácz György, mezőpetri plébános. Bővebben a facebook oldalon olvashatnak.

FITT – Ferences Ifjúsági Tavaszi Találkozó
A ferences rendtartomány az Assisi Szent Ferenc szellemét megismerni vagy elmélyíteni akaró fiatalok és gyerekek számára programsorozatot szervez, amelyet március 2–4. között Désen tartott Fitt, azaz a Ferences Ifjúsági Tavaszi Találkozó nyitja. Jelentkezni a RomKat.ro honlapon található űrlap kitöltésével lehet.

Időjárás: Ma és holnap egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, így sokfelé kellemetlen, szeles, csapadékos időre van kilátás. Havazás, havas eső, eső egyaránt előfordulhat. Az ország nyugati, délnyugati felén több centi friss hó hullhat. A fagyos reggel után napközben -2 és +6 fok körüli értékekre készülhetünk.

MRE - Hírszolgálat, 2018. február 20.


H Í R E K   R E G G E L

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán Radnóton tartják az örökös szentségimádási napot. Nagyböjt folyamán járuljunk gyakrabban az Oltáriszentségben jelen levő Krisztus elé, engeszteljük Őt bűneinkért és engedjük, hogy jelenléte formáljon, megtisztítson bennünket.

Nagyböjti triduum Csíksomlyón
Február 20-22. között, az este hat órakor kezdődő szentmisék keretében nagyböjti triduumot tartanak a csíksomlyói kegytemplomban. A lelkigyakorlatos estek elmélkedéseit Albert Leánder ferences atya vezeti.

Könyvbemutató Kolozsváron
Takács Gábor: Róma, az örök város című kötetének a bemutatójára kerül sor február 22.-én csütörtökön délután hat órától Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusának rendezvénytermében a Főtér 23 szám alatt a belső udvaron. Tisztelettel várják az érdeklődőket.

Önkéntes találkozók
A végéhez közelednek a februári önkéntes találkozók. Nagykárolyban február 23.-án, pénteken délután négy órától a Szent László közösségi házban lesz az önkéntes-találkozó. Szatmárnémetiben február 24.-én, szombaton tizenegy órától a székesegyház plébániájának emeleti termében várjuk önkénteseinket. Február 25.-én, vasárnap a szatmári Hildegárda templomban hallhatnak a Mária Rádióról a délelőtti szentmisék végén. Végül Érmihályfalván február 25.-én, vasárnap délután három órától a plébánia hittantermében lesz önkéntes-találkozó.

Apokalipszis, mint kinyilatkoztatás
A szatmárnémeti Szentlélek templom Merk Mihály termében találkoznak különböző bibliakör tagjai február 24-én, szombaton délelőtt tíz órától, ahol a Jelenések könyvét olvassák. A könyv szövegeit feldolgozva a program résztvevői képzeletben útra kelhetnek, hogy saját benső képeiket felszínre hozzák, melyek a mindennapi életükben reményt, vigaszt és bátorítást adhatnak. A program nyitott bárki számára, várnak minden érdeklődőt.

Előadássorozat Gyergyószentmiklóson
A Gyulafehérvári Caritas Vidékfejlesztés szervezésében Vidéken, egészségesen, itthon címmel előadássorozat indul Gyergyószentmiklóson március 2-án, a Szent Benedek Tanulmányi Házban, ahol külföldi és belföldi meghívottak vezetik be a juhtenyésztés, talajművelés, növénynemesítés, tönkölybúza termesztés világába az érdeklődőket. Jelentkezni március 1-ig lehet a 0730-015195-ös vagy a 0745-171829-es telefonszámokon, illetve az agrocar@caritas-ab.ro e-mail címen.

Rövid lelkigyakorlat testgyakorlatokkal Csíkszentdomokoson
Istenhez vezető utunk nem kerülheti ki a testünket. Loyolai szent Ignác meggyőződése, hogy amit testünk jelez és kifejez, meghatározóan hatással van lelki és szellemi életünkre. Testünk lehetőségeivel és határaival ismerkedve szeretnénk tanulni imádkozni azzal, ami most aktuális az életünkben.
2018. március 2-4. között rövid lelkigyakorlat testgyakorlatokkal lesz Csíkszentdomokoson a Szent Margit Lelkigyakorlatos Házban.
Vezetők: Vormair Emese segítőnővér és Somorai Jerne.
Jelentkezés és további infó: vormairemese@gmail.com e-mail címen. Jelentkezni február 27-ig lehet.

Nagyböjti triduum Tasnádszántón
A tasnádszántói egyházközségben 2018. március 2-4. között a nagyböjti lelkigyakorlatot tart Szinovácz György, mezőpetri plébános. Bővebben a facebook oldalon olvashatnak.

Gyergyói kerületi Háló-találkozó
A gyergyószentmiklósi Fogarassy Mihály Műszaki Líceumban március 3-án gyergyói kerületi Háló-találkozót tartanak. A programban, mely reggel fél kilenckor kezdődik, lesz előadás, kiscsoportos beszélgetés, műhelymunka, közös étkezés. A találkozó a délután hat órától kezdődő szentmisével zárul. A program ideje alatt a Búzakalász közösség jóvoltából gyermekfoglalkozás lesz külön teremben az óvódások és kisiskolások részére. Bejelentkezni február 28-ig lehet a apazman@yahoo.com e-mail címen, valamint SMS-ben a 0744-590960-as telefonszámon.

Feleségek, édesanyák lelki hétvégéje
A Gyulafehérvári Főegyházmegye Családpasztorációs Központ szervezésében 2018. március 9-11. között lesz a feleségek és édesanyák lelki hétvégéje. Bővebb információ az eseményről, a facebook oldalon található.

Toborzás passiójátékra Kolozsváron
A kolozsvári fiatalok passiójátékot hirdetnek virágvasárnapi, március 25-ei bemutatóval. Ha bárki úgy gondolja, hogy szívesen részt vállalna ebben a misztériumjátékban, várják jelentkezését a 0753-081195-ös vagy a 0720-037564-es telefonszámon.

Időjárás: Ma és holnap egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, így sokfelé kellemetlen, szeles, csapadékos időre van kilátás. Havazás, havas eső, eső egyaránt előfordulhat. Az ország nyugati, délnyugati felén több centi friss hó hullhat. A fagyos reggel után napközben -2 és +6 fok körüli értékekre készülhetünk.

MRE - Hírszolgálat, 2018. február 20.

About the author

maradmin

Leave a Comment