2018. július 5. – Hírek és programajánló

H Í R E K   D É L B E N

Elsőcsütörtöki szentségimádások
Ma tartjuk a szokásos első csütörtöki csendes szentségimádást rádiónk nagyváradi stúdiójának kápolnájában. Egészen délután három óráig várjuk az imádkozni és engesztelni vágyókat.
Szentségimádást tartanak ma az alsódobói Isteni Irgalmasság kápolnában is. Délután három órakor elimádkozzák az isteni irgalmasság rózsafüzért, majd a többi rózsafüzért is. Délután hat órakor szentmise lesz, amely szentségi áldással fejeződik be. Az imaalkalom alatt gyónási lehetőség lesz.
A temesvár-józsefvárosi plébánián is minden hónap első csütörtökén este fél nyolc órától találkoznak a családok, hogy együtt imádkozzanak élő és elhunyt családtagjaikért, a családokért, a plébániaközösségért, a lelkipásztorokért, a betegekért és egymásért. Várják a híveket a közös imára.

Elsőszombat Csíksomlyón
Július 7-én, szombaton tartják a csíksomlyói kegytemplomban az ünnepélyes Mária-köszöntőt. Délután hat órától engesztelő imaóra lesz, majd este hét órától kezdődik a szentmise. Ezt követően rózsafüzér-imádkozás lesz, majd gyertyás körmenetben viszik a Szűzanya kegyszobrának a másolatát a templom előtti téren. Mindazok, akik nem tudnak elzarándokolni a kegyhelyre, a szentmisébe bekapcsolódhatnak a csiksomlyo.ro honlapon követhető élő közvetítés révén vagy a rádiónk hullámhosszán.
A köszöntőre autóbusz indul Székelyudvarhelyről, a Márton Áron térről, szombaton délután fél 4-kor. Jelentkezni a 0740-615685-ös számon lehet.

Megemlékező szentmise Székelylengyelfalván
Hajdú István főesperes halálának 7-ik évfordulója alkalmából, megemlékező szentmisét mutatnak be Székelylengyelfalván július 8-án, vasárnap déli tizenkét órától a helyi templomban.

Bérmálások a nagyváradi egyházmegyében
Böcskei László megyés püspök a hétvégén a következő településeken szolgáltatja ki a bérmálás szentségét: július 7-én, szombaton délelőtt tíz órakor a szentjobbi plébániatemplomban 41 fiatal és 2 felnőtt részére. A fiatalok felkészítését Kurila Gábor plébános végezte. Másnap, július 8-án, délelőtt tizenegy órakor a köröstarjáni plébániatemplomban 17 fiatal részesül a nagykórúság szentségében. Itt a fiatalok felkészítését Bărbuț Péter plébános végezte. Majd ugyancsak vasárnap, délután öt órakor a főpásztor Érszalacson bérmál 24 fiatalt, melyek felkészítését Schek László plébános végezte. Kísérjük imáinkkal a megbérmálandókat, hogy nyitott szívvel fogadják a Szentlélek ajándékait.

Csíkszeredai Régizene Fesztivál
A Hargita Megyei Kulturális Központ – Hargita Megye Tanácsa szervezésében július 8-15 között zajlik a Csíkszeredai Régizene Fesztivál. Az esemény fő témája ezúttal a hispán zene, amely számos kultúra kapcsolódásából adódó egyedi vonása és mérhetetlen gazdagsága miatt megérdemli a kitüntető figyelmet.
Emellett jeles évfordulókra is hangol majd a fesztivál: a Mátyás-év jegyében Mátyás király születésének 575., valamint királlyá választásának 560. évfordulójára, ugyanakkor a Barokk Fesztiválzenekar megalakulásának tizedik esztendejére. Hívnak minden csíkszeredai és környékbeli zenekedvelőt, vegyenek részt a színes és színvonalas programokon. A rendezvény teljes programját megtalálhatják a romkat.ro vagy a regizene.ro oldalokon.

Tábor tini lányoknak Szelterszen
Július 16-20. között a segítőnővérek és a szentegyházi Szent Gellért Alapítvány szervezésében Tiszta tükör tábor lesz 14–17 éves lányoknak a szelterszi Rehabilitációs és Rekreációs Házban. Jelentkezni a 0756 378706-os vagy a 0747 164626-os telefonszámok egyikén lehetséges.

Régizene koncert Esztelneken
Július 15-én, déli tizenkét órától régizene koncert lesz az esztelneki ferences templomban. A spanyol aranykor zenéjét a nagykárolyi Carmina Renascentia együttes szólaltatja meg. Várják a környékbelieket is, a nem mindennapi zenei élményre.

FerBiT 2018
Bátorság, Téged hív! - ezekkel az örömteli szavakkal kerül megszervezésre július 21-27. közti időszakban a XI. ferences biciklitúra a következő útvonalon Csíksomlyó – Szováta – Szamosújvár – Zsibó – Kaplony – Máriapócs. Máriapócsról a hazautazás autóbusszal lesz, a bicikliket erre a célra felszerelt autók fogják hazaszállítani. Jelentkezni július 15-ig lehet a www.ferbit.ro oldalon.

Időjárás: Visszatér a meleg nyár, azonban a megszokott záporok, zivatarok sem maradnak majd el a hét hátralévő részében. Ma is folytatódik a gomolyfelhős idő. Záporok, zivatarok elszórtan délkeleten fordulhatnak elő. Délutánra 27-32 fokig melegszik a levegő.

MRE - Hírszolgálat, 2018. július 5.


H Í R E K   R E G G E L

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán a bögözi templomban tartják az örökös szentségimádási napot. Szánjunk időt a szentséglátogatásra, időzzünk az Oltáriszentség jelenlétében engesztelve bűneinkért és hálát adva mindazért, amivel az Úr megajándékozott minket.

Elsőcsütörtöki szentségimádások
Ma tartjuk a szokásos első csütörtöki csendes szentségimádást rádiónk nagyváradi stúdiójának kápolnájában. Reggel kilenc órától egészen délután három óráig várjuk az imádkozni és engesztelni vágyókat.
Szentségimádást tartanak ma az alsódobói Isteni Irgalmasság kápolnában is. Délután három órakor elimádkozzák az isteni irgalmasság rózsafüzért, majd a többi rózsafüzért is. Délután hat órakor szentmise lesz, amely szentségi áldással fejeződik be. Az imaalkalom alatt gyónási lehetőség lesz.
A temesvár-józsefvárosi plébánián is minden hónap első csütörtökén este fél nyolc órától találkoznak a családok, hogy együtt imádkozzanak élő és elhunyt családtagjaikért, a családokért, a plébániaközösségért, a lelkipásztorokért, a betegekért és egymásért. Várják a híveket a közös imára.

Koncert Kolozsváron
A kolozsvári Szent Mihály templom restaurálásának elkezdése alkalmával ünnepi koncert lesz ma a templomban este hét órai kezdettel, amelyen Georg Friedrich Händel Messiás című alkotását hallgathatják meg az érdeklődők. A koncerten fellép a Hittfeldi vegyeskar, valamint a Szent Cecília kórus és kamarazenekar. Szólót énekelnek Gebe-Fügi Renáta; Molnár Mária; Gheorghe Vlad és Ádám Máriusz. Vezényel: Potyó István. Várnak minden zenekedvelőt.

Bérmálások a nagyváradi egyházmegyében
Böcskei László megyés püspök a hétvégén a következő településeken szolgáltatja ki a bérmálás szentségét: július 7-én, szombaton délelőtt tíz órakor a szentjobbi plébániatemplomban 41 fiatal és 2 felnőtt részére. A fiatalok felkészítését Kurila Gábor plébános végezte. Másnap, július 8-án, délelőtt tizenegy órakor a köröstarjáni plébániatemplomban 17 fiatal részesül a nagykórúság szentségében. Itt a fiatalok felkészítését Bărbuț Péter plébános végezte. Majd ugyancsak vasárnap, délután öt órakor a főpásztor Érszalacson bérmál 24 fiatalt, melyek felkészítését Schek László plébános végezte. Kísérjük imáinkkal a megbérmálandókat, hogy nyitott szívvel fogadják a Szentlélek ajándékait.

Elsőpénteki keresztút a Székely Kálvárián
Minden hónap elsőpéntekén, így holnap is keresztúti ájtatosságot tartanak a szejkefürdői Ugron-kápolna felé vezető Székely Kálvárián. Várják a székelyudvarhelyieket és környékbelieket, akik családjainkért felajánlanak egy keresztútjárásnyi időt és imát. Időjárástól függetlenül minden alkalommal megtartják a szabadtéri ájtatosságot – ajánlatos ennek megfelelő lábbelit és öltözéket viselni.

Primíciák Borzonton és Kézdivásárhelyen
Kovács József újmisés első ünnepélyes szentmiséjét szülőfalujában, Borzonton mutatja be, július 7-én, szombaton délelőtt tizenegy órától.
Másnap, július 8-án déli tizenkét órakor Pasca Szilárd újmisés celebrálja első szentmiséjét a kézdivásárhely-kantai plébániatemplomban. Mindkét primíciát rádiónk élő adásban közvetíti.

Tábor tini lányoknak Szelterszen
Július 16-20. között a segítőnővérek és a szentegyházi Szent Gellért Alapítvány szervezésében Tiszta tükör tábor lesz 14–17 éves lányoknak a szelterszi Rehabilitációs és Rekreációs Házban. Jelentkezni a 0756 378706-os vagy a 0747 164626-os telefonszámok egyikén lehetséges.

KMB nyaralás fiataloknak és felnőtteknek Csíksomlyón
A Katolikus Magyar Bibliatársulat (KMB) nyaralni hívja a fiatalokat és felnőtteket Csíksomlyóra, a Jakab Antal tanulmányi házba július 19–22. között. Téma: A család a bölcsességirodalom tükrében. Előadó: Bodor Attila teológiai tanár, kudzsiri plébános. Jelentkezni július 8-ig a 0754-251897 vagy a henn_arpad@bizfocus.ro email címen lehet.

Kolping családos hétvége Székelykeresztúron
Székelykeresztúron Kolping családos hétvége lesz július 20-án. A „Szeretetnyelvek a családbán” kérdéskört beszélik át Kiss-Miki Melinda és Levente irányításával. További információ, jelentkezés a 0755-171146-os telefonszámon igényelhető.

Rövid terápiás program szenvedélybetegeknek
A Bonus Pastor Alapítvány augusztus 27. – szeptember 7. között kéthetes rövid terápiás programot szervez szenvedélybetegeknek és felnőtt hozzátartozóiknak Magyarózdon, a Terápiás Otthonban. Várják azok jelentkezését, akik változtatni szeretnének alkohol-, drog-, játék- vagy társfüggőségükkel terhelt életmódjukon. Jelentkezni augusztus 21-ig lehet a 0265-254460-as telefonszámon.

Időjárás: Visszatér a meleg nyár, azonban a megszokott záporok, zivatarok sem maradnak majd el a hét hátralévő részében.
Ma is folytatódik a gomolyfelhős idő. Záporok, zivatarok elszórtan délkeleten fordulhatnak elő. Az enyhe  hajnali értékek után délutánra 27-32 fokig melegszik a levegő.

MRE - Hírszolgálat, 2018. július 5.

About the author

maradmin

Leave a Comment