2018. március 16. – Hírek és programajánló

H Í R E K   D É L B E N

Egyházmegyei családos találkozó Temesváron
Természetes családtervezés címmel családos találkozót tartanak március 17-én, holnap a temesvár-józsefvárosi plébánia hittantermében 9.30–18.00 között. Az esemény meghívott előadója a Mărgulescu házaspár Marosvásárhelyről. Szeretettel várják a családokat az alkalomra! Részleteket a mai déli magazinban hallhatnak!

Kármelhegyi Boldogasszony Imacsoportok és a Skapuláré Társulatok találkozója
Március 17-én, holnap tíz órakor a Kármelhegyi Boldogasszony Imacsoportok és a Skapuláré Társulatok találkozójára kerül sor a csíksomlyói kegytemplomban. Mindenkit szeretettel várnak!

Új plébánia megáldása és alapkőletétel Tusnádfürdőn
Március 18-án, vasárnap délután fél egykor Tamás József püspök hálaadó szentmisét mutat be a tusnádfürdői Kisboldogasszony-templomban, majd megáldja az új plébánia épületét. Ezt követően kerül sor a Szent Anna Tanulmányi Ház alapkőletételére.

Ünnep a piarista nővéreknél
Rendalapítójukat, Boldog Celestina Donátit ünneplik Nagykárolyban a piarista nővérek. Március 18-án, vasárnap délután hat órától a Kalazanci Szent József-templomban hálaadó szentmisét mutat be Schönberger Jenő szatmári megyés püspök. A szentbeszédet Böszörményi Géza piarista tartja. A szentmise keretében fogadalomújításra is sor kerül.

Könyvbemutató körút
Megjelent Diósi Dávid vicerektor, teológiai tanár „A te arcodat keresem, Uram” Puzzle-darabok posztmodern korunk istenkeresőiről/-nek című könyve, amely alkalomból a kötet szerzője könyvbemutatót tart több helyszínen, így március 19-én, hétfő este fél nyolc órakor Gyulafehérváron, a papnevelő intézet Aula Magna termében; illetve március 22-én, csütörtök délután öt órakor Kolozsváron, a Szent Mihály Nőszövetség dísztermében. Szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt!

Szent József-nagykilenced Szatmárnémetiben
Szent József, Szűz Mária jegyesének ünnepe március 19-én van. A szatmárnémeti a sugárúti Szent József-templomban minden évben nagykilenced előzi meg az ünnepet. Minden szerdán reggel kilenc órától szentmisét tartanak, melynek meghívott szónoka Gríz László, a szatmárnémeti Lisieux-i Szent Teréz-plébánia segédlelkésze. A szentmisék előtt félórával gyónásra nyílik lehetőség.

Kóruskoncert Kolozsváron
A nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnázium kórusa és a kolozsvári Báthory István Elméleti Líceum kórusa március 19-én, hétfőn este hét órakor koncertet tart a Szent Mihály-plébániatemplomban. Vezényel: Cseke József és Potyó István.

Mága Zoltán erdélyi koncertsorozat
Mága Zoltán hegedűművész, a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjével kitüntetett, Prima Primissima díjas magyar zenész március 19–26. között az RMDSZ Nőszervezetének meghívására Erdély több városában jótékonysági koncertet ad. Március 19-én, hétfőn délután hat órakor Marosvásárhelyen a Vártemplomban, március 20-án, kedden este hét órakor Csíkszeredában, a Szent Ágoston-plébániatemplomban, március 21-én, szerdán este hét órakor Sepsiszentgyörgyön az unitárius templomban, március 22-én, csütörtökön délután hat órakor Nagyenyeden, a református vártemplomban, március 23-án, pénteken délután öt órakor Zilahon, a belvárosi református templomban, március 24-én, szombaton este hét órakor a kolozsvári Szent Mihály-plébániatemplomban, virágvasárnap pedig, március 25-én, délután öt órakor Szatmárnémetiben, a németi református templomban. Várnak szeretettel minden zenekedvelőt!

Nagyböjti lelkigyakorlat a gyimesfelsőloki híveknek
Március 20–22. között nagyböjti lelkigyakorlat tart a gyimesfelsőloki híveknek Simó Gáspár, a Segítő Mária Líceum lelkivezetője. Szentmisék időpontja: Komjáton délután 4 órakor, Gyimesfelsőlokon pedig délután hat órakor.

Triduum Szatmárnémetiben
A szatmárnémeti Kis Szent Teréz-plébániatemplomban 2018. március 22–24. között nagyböjti triduum lesz. A délután hat órakor kezdődő lelkigyakorlatos szentmisék szónoka Ulmer Mihály szakaszi plébános.

Nagyböjti lelkigyakorlat Székelyszentkirályon
A székelyszentkirályi plébániatemplomban március 22–24. között nagyböjti lelkigyakorlatot tart Borka Ernő marosfői plébános. A szentmisék délután öt órakor kezdődnek, előtte egy órával szentgyónási lehetőség van.

Szent három nap Kolozsváron, a ferenceseknél
A kolozsvári ferences kolostorba várják mindazokat, akik szívesen átelmélkednék szerzetesi közösségükkel együtt a húsvéti szent három nap liturgiáját. A megérkezés időpontja: nagyszerda, március 28-a, 19 óra. A program március 30-án, nagypénteken 23 óra körül ér véget azok számára, akik távolabbról érkeztek, és el szeretnék érni az éjszakai vonatot. A többiek – akiknek nem annyira sietős – nagyszombat reggel még részt vesznek a zsolozsmán, a reggelin és ezt követően utaznak haza. Érdeklődni és jelentkezni a 0746 774 701-es telefonszámon lehet.

Időjárás: Ma erősen megnövekszik a felhőzet és több helyen előfordulhat kisebb eső, zápor, délen-délkeleten egy-egy zivatar is. Hétvégén erős lehűlésre kell számítani, az időjárás sokkal inkább fog emlékeztetni a télre, mintsem a tavaszra. Szombaton ugyanis egy mediterrán ciklon hoz sokfelé kiadós csapadékot. A ciklon nyomán erőteljes északi áramlással hideg, szibériai eredetű levegő zúdul a Kárpát-medencébe. Kezdetben eső várható, majd egyre inkább havaseső, havazás lesz jellemző, sőt az ország keleti-délkeleti felén ónos eső, fagyott eső is eshet. A többfelé erős szél ráadásul tovább rontja majd hőérzetünket.

MRE - Hírszolgálat, 2018. március 16.


H Í R E K   R E G G E L

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán Szovátán tartják az örökös szentségimádási napot. Nagyböjt folyamán járuljunk gyakrabban az Oltáriszentségben jelen levő Krisztus elé, engeszteljük Őt bűneinkért és engedjük, hogy jelenléte formáljon, megtisztítson bennünket.

Ifjúsági keresztút Kolozsváron
Ma délután öt órától ifjúsági keresztutat végeznek a Római Katolikus Teológia Kar kápolnájában a Katolikus Egyetemi Lelkészség és az említett Kar közös szervezésében. Várják a Kolozsváron tartózkodó fiatalokat a közös imára!

Előadás Csíkszeredában
A honfoglalás előttől az Európai Unió utánig előadás-sorozat keretében ma este hat órától Tircsné Propper Valéria: A három magyar fohász története és üzenete (a Himnusz, a Szózat és a Magyar Hiszekegy) címmel tart előadást a csíkszeredai polgármesteri hivatal gyűléstermében, mindenkit szeretettel várnak!

Nagyböjti bibliás est Gyergyószentmiklóson
A Katolikus Magyar Bibliatársulat szervezésében ma este hat órától a gyergyószentmiklósi örmény katolikus közösségi házban nagyböjti bibliás est lesz. Várják a gyerekeket és a felnőtteket egyaránt!

Nagyböjti lelkigyakorlat magyar nyelven Temesváron
A temesvár-józsefvárosi plébániatemplomban március 16–18. között nagyböjti lelkigyakorlat lesz magyar nyelven. Az elmélkedéseket Péter Arthur kovásznai plébános vezeti. A lelkigyakorlat ma és holnap délután öt órakor kezdődik, március 18-án, vasárnap az elmélkedésre a fél tizenkét órakor kezdődő szentmise keretében kerül sor. Március 17-én, szombaton 9.30–18 óra között a plébánián családos lelki napot tartanak ugyancsak magyar nyelven. A lelki napot a Mărgulescu házaspár vezeti, Marosvásárhelyről. Várnak minden kedves feltöltődni vágyót!

Nagyböjti lelkigyakorlat Székelyvarságon
Március 16–18. között nagyböjti lelkigyakorlat lesz a székelyvarsági egyházközségben Pantea Tibor OFM vezetésével. Sok szeretettel várnak mindenkit!

Mária-áhítat Kovásznán
Kovásznán minden hónap harmadik szombatján, így holnap is Mária-áhítatot tartanak szentmisével, rózsafüzérrel és gyertyás körmenettel. Hívják és várják a háromszékieket este hat órakor a helyi plébániatemplomba.

Férfiak és apák nagyböjti lelki napja Sugásfürdőn
A sepsiszentgyörgyi Krisztus Király egyházközség szervezésében férfiak és apák részére nagyböjti lelki nap lesz március 17-én, szombaton reggel tíz órától Sugásfürdőn. A szervezők minden kedves férfi tagot szeretettel várnak!

Egy formáló erő – Lelki délután Csíkszeredában
A csíkszeredai Szent Ágoston plébánia Jó Irány családos közösség szervezésében lelki délután lesz március 17-én, szombaton délután három órakor a templom hittantermében. A délután folyamán előadást tart Simó Gáspár a Segítő Mária Gimnázium lelkiigazgatója Egy formáló erő címmel. Közös együttlétre, lelki töltődésre hívják a kedves érdeklődőket.

Családfagyógyító lelki nap Csíksomlyón
Március 18-án családfagyógyító lelki napot tartanak Csíksomlyón a Jakab Antal Tanulmányi ház K termében Bocsa József váci piarista szerzetes vezetésével. A lelki nap keretében engesztelő imaórára, előadásra és szentmisére hívják a kedves híveket! Érdeklődni a 0740 033 717-es vagy a 0746 181 984-es telefonszámokon lehet.

Nagyböjti ifjúsági imaórák Szatmárnémetiben
A szatmárnémeti római katolikus plébániák fiataljai a hagyománynak megfelelően nagyböjtben, vasárnap esténként hét órai kezdéssel megszervezik az imaórákat, melyek tematikája idén az ellentétek kontrasztjában fejlődik.
Az ötödik imaóra március 18-án a Szent Antal templomban lesz, „szenvedés-alázat” témában. A nagyböjti imaórákat idén is keresztúti ájtatossággal zárják a Kálvária templom udvarán március 25-én, de már este 8 órai kezdési időponttal. A találkozás, ima és elmélkedés alkalmaira korosztálytól függetlenül várják a híveket.

Nagyböjti lelkigyakorlat Kolozsváron
A kolozsvári Szent Mihály-plébániatemplomban március 19–21. között nagyböjti lelkigyakorlat lesz. A délután hat órakor kezdődő szentmisék keretében Illyés Zsolt csíkszentléleki plébános tartja az elmélkedéseket.

Időjárás: Ma erősen megnövekszik a felhőzet és több helyen előfordulhat kisebb eső, zápor, délen-délkeleten egy-egy zivatar is. Hétvégén erős lehűlésre kell számítani, az időjárás sokkal inkább fog emlékeztetni a télre, mintsem a tavaszra. Szombaton ugyanis egy mediterrán ciklon hoz sokfelé kiadós csapadékot. A ciklon nyomán erőteljes északi áramlással hideg, szibériai eredetű levegő zúdul a Kárpát-medencébe. Kezdetben eső várható, majd egyre inkább havaseső, havazás lesz jellemző, sőt az ország keleti-délkeleti felén ónos eső, fagyott eső is eshet. A többfelé erős szél ráadásul tovább rontja majd hőérzetünket.

MRE - Hírszolgálat, 2018. március 16.

About the author

maradmin

Leave a Comment