2021. február 02. – Hírek és programajánló

H Í R E K   D É L B E N

Megszetntelt élet világnapja
Szent II. János Pál pápa február másodikát a Megszentelt Élet Világnapjává rendelte, mely napon az egész világon hálát adnak Istennek a szerzetesi hivatásokért.
A kolozsvári piarista templomban ma este 6 órától szentmisét mutatnak be. A liturgia előtt negyedórával a városban élő szerzetesek és szerzetesnők közösen imádkozzák a zsolozsmát.

Előadás Székelyudvarhelyen
A székelyudvarhelyi Szent Pio Lelkigyakorlatos Ház nagytermében holnapdélután 5 órától, előadást tart majd szentmisét mutat be Böjte Csaba ferences atya. Az előadás címe: Férfi erények – imádkozzunk férjeinkért, fiainkért, családapákért!
Azok számára, akik nem tudnak résztvenni, a Szent Pio Lelkigyakorlatos Ház és a Szent György Plébánia facebook oldalán bekapcsolódhatnak.

Imavirrasztás Székelyudvarhelyen
Az erdélyi Mária Rádió székelyudvarhelyi stúdiójának kápolnájában holnap egész éjszakás virrasztást tartanak, éjjel 11 órától szentmisét mutatnak be. Hívnak együtt imádkozni mindenkit, aki Jézussal szeretne időt tölteni. A virrasztást városukért, egyházközségeikért, a fiatalok testi-lelki tisztaságáért, a családokért, egyedülállókért, a jegyesekért, gyermeket vágyó és váró szülőkért, betegekért, elhunyt szeretteikért, saját magukért és egyéni szándékokra ajánlják az udvarhelyiek.
Várják az Istent imádni, engesztelni vágyókat.

Hitoktatók online szentségimádási lánca
Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való lelki hangolódást segíti az a programsorozat, amelynek keretében a gyulafehérvári főegyházmegye, valamint a szatmári, a nagyváradi és a temesvári egyházmegyék hitoktatói minden hónap első csütörtökén közös szentségimádásra gyűlnek össze az online térbe. A szentségimádást a püspökök vezetik, az egyes alkalmakat pedig más-más egyházmegye, illetve a főegyházmegye más-más kerületének hittantanárai, iskolai hitoktatásban részt vevő papjai, a helyi teológiai líceumok/osztályok tanárai és a diákság szervezi.
A szentségimádási láncot Böcskei László váradi megyés püspök nyitja meg február 4-én, csütörtökön este 8 órától. Elmélkedési téma János evangéliuma 6. fejezetének első része amit az egyházmegye hitoktatói és a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum tanárai dolgoznak fel, diákjaik bevonásával. A szentségimádást vezető püspök a nagyváradi püspöki kápolnában imádkozik, és a Zoom felületen kapcsolódik össze egyházmegyéje tanáraival és diákjaival. A többi egyházmegye hitoktatói és diákjai a hittan.ro honlapon, illetve a hittan.ro Facebook-oldalán tudnak bekapcsolódni a közös imába.
A szentségimádási lánc következő alkalmát Kerekes László, a gyulafehérvári főegyházmegye segédpüspöke vezeti március 4-én. Áprilisban Schönberger Jenő, a szatmári egyházmegye püspöke vezeti a szentségimádást.

Időjárás: Pára-, ködfoltokkal indult a mai nap, majd napközben keleten és a középső tájakon számíthatunk hosszabb-rövidebb napos időszakokra.
Leginkább az északi és délnyugati országrészben várható eső, néhol havas eső. A szél mérséklődik. Hajnalban a legtöbb helyen még fagyni fog, de enyhül az idő, délután 6-11 fok között alakul a csúcshőmérséklet.

H Í R E K    R E G G E L

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán a nagyenyedi templomban tartanak örökös szentségimádási napot. Fejezzük ki hódolatunkat az Oltáriszentségben jelen levő Krisztus előtt.

Elhunyt Luczás Antal Lóránt
Luczás Antal Lóránt plébános január 30-án, életének 41. és papságának 15. évében, tragikus hirtelenséggel elhunyt.
1980. június 12-én született Kaplonyban. Általános iskoláit szülőfalujában, középiskoláit a szatmárnémeti Hám János Római Katolikus Teológiai Líceumban végezte. Teológiai tanulmányait Gyulafehérváron, majd Rómában.
Diakónussá 2005-ben szentelték Rómában, áldozópappá 2006-ban, a szatmárnémeti Székesegyházban.
Papi szolgálatát Máramarosszigeten, a Borromeo Szent Károly plébánián kezdte, ezt követően Nagybányán, a Szent József plébánián és a szatmárnémeti Székesegyházban volt segédlelkész. 2011-2018 között plébános a szaniszlói Kisboldogasszony plébánián, majd 2018-tól a szatmárnémeti Szent Család egyházközösség plébánosa.
Földi maradványait a kaplonyi Szent Antal templomban ravatalozzák fel. Temetése ma délután 3 órakor lesz szentmisével a kaplonyi Szent Antal templomból.
Irgalmas Jézus, adj neki örök nyugodalmat!

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe
A mai nap a katolikus egyházban Urunk Bemutatása, más néven Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe. Születése után negyven nappal Szent József és Szűz Mária bemutatta Jézust a jeruzsálemi templomban. A jelenlévő idős Simeon a Nemzetek Világosságának nevezte őt. Innen ered az egyik legrégebbi szentelmény, a gyertyaszentelés szokása. Ma a nagyváradi székesegyházban vasárnapi program szerint, reggel 8, délelőtt 10, fél 12 és este 6 órakor kezdődnek a szentmisék. A gyertyaszentelés szertartását csak a 10 órakor kezdődő szentmise elején fogják elvégezni, melynek főcelebránsa és szónoka Böcskei László megyés püspök lesz. A hívek lehetőség szerint vigyenek gyertyát magukkal a szentmisére.

Szerzetesek találkozója Nagyváradon
A szerzetesek és szerzetesnők iránti különleges gondoskodása jeléül Szent II. János Pál pápa 1997-ben február 2-át, Urunk Bemutatásának ünnepét a Megszentelt Élet Világnapjává rendelte. Holnap délelőtt 11 órakor a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye papjai, szerzetesei és hívei a főpásztorral közösen mutatnak be szentmisét és adnak hálát hivatásukért a nagyváradi székesegyházban. A szentmisét követően Homa Ildikó szociális testvér tart rövid előadást, amivel segítséget szeretne nyújtani, hogy zavaros világunkban mindannyian „rendben” tudjunk maradni, ne veszítsük el a bizalmat egymás és még kevésbé az Örökkévaló iránt. Szeretettel várják mindazokat, akik szeretnének hálát adni a szerzetesekért, szavaikkal bátorítani és további imáikról biztosítani őket.

Időjárás: Pára-, ködfoltokkal indul a mai nap, majd napközben keleten és a középső tájakon számíthatunk hosszabb-rövidebb napos időszakokra.
Leginkább az északi és délnyugati országrészben várható eső, néhol havas eső. A szél mérséklődik. Hajnalban a legtöbb helyen még fagyni fog, de enyhül az idő, délután 6-11 fok között alakul a csúcshőmérséklet.

MRE Hírszolgálat, 2021. február 02.

About the author

majoros gabriella