2020. május 20. – Kedd

ESZTER

ApCsel 17,15.22 – 18,1;

Zs 148;

Jn 16,12-15

Jézusom, Te Isten kulcsa vagy! Nyitsz és zársz. Megnyitottad életemet, s le is zárod e világ számára halálommal. Mindig új nappalt nyitsz előttem, s lezárod az estével. Megnyitod értelmemet, hogy megértsem azokat a titkokat, amelyek a személyiségemet képezik. Add tudtomra, mennyit érek előtted, Uram!

ÁLDÁS BÉKESSÉG!

About the author

Tunde Vidican Lokodi