A hét plébániája: CSÍKSOMLYÓ – KEGYTEMPLOM ÉS FERENCES KOLOSTOR

kegytemplom.jpg

Csíksomlyó a Csíki-havasok nyugati oldalán, a Somlyó-hegy lábánál fekszik, míg régen önálló falu volt, ma már egybenőtt Csíkszeredával, Hargita megye székhelyével. A település nevét a Somlyó hegyétől kapta, a Somlyó helynév a somlik-somlyik igéből származik, megcsuszamló, suvadó hegyet jelent. A csík előnév a tájra utal. Legelőször a pápai tizedjegyzék említi 1333-ban Sumlov néven. Az itt letelepedett ferences szerzetesek 1442 - 1448 között építettek fel egy gótikus stílusú templomot és kolostort. A templom építésében Hunyadi János erdélyi vajda nyújtott jelentős segítséget, hálából a török felett Isten kegyelméből aratott győzelemért. 1448-ban IV. Jenő pápa búcsút engedélyez a Szűz Mária tiszteletére ide zarándokolóknak, a templomot Sarlós Boldogasszony tiszteletére szentelték fel, ünnepnapja július 2-a, ma is a csíksomlyói kegytemplom búcsús napja.
A 17-18. században, a sorozatos török és tatár betörések miatt, többször is javították és bővítették a templomot és a kolostort, majd egy nagyobb templom építése vált szükségessé, a búcsúsok nagy tömege miatt. 1802-ben a templomot lebontják, köveit beépítik a mai templom falaiba. 1804-ben kezdték el építeni a mostani barokk stílusú kegytemplomot Schmidt Konstantin építész tervei szerint, 1876. augusztus 20-án szentelte fel Fogarassy Mihály erdélyi püspök.
Csíksomlyó évszázadok óta híres Mária-kegyhely, a katolikus székelység hírneves búcsújáró helye. A templomot XII. Pius pápa basilica minor méltóságra emelte 1948. január 23-án.
A templom legértékesebb kincse Szűz Mária kegyszobra, mely idén körülbelül 500 éves. Ebből az alkalomból Jubileumi Mária-évet tartanak. A kegyszobor hársfából készült, a 16. század elején, reneszánsz stílusban, aranyozott, festett, alkotója ismeretlen. A szobor magassága 227 cm, a világon ismert kegyszobrok között a legnagyobb. A Napba öltözött asszonyt ábrázolja, akinek lába alatt van a Hold, fején 12 csillagból álló koszorú. Egyben királynőként is ábrázolja Szűz Máriát, fején korona, jobb kezében jogar, bal karján ül Szent Fia, Jézus a világ megváltója. A főoltár mögötti emelvényen áll a szobor, két oldalán lépcső feljárattal, jobbján Szent István király, bal oldalán Szent László király nagyméretű szobrai állnak, a háttere a koronával 1948-ban készült.
1798-ban Batthyányi Ignác erdélyi püspök idején az egyház csodatevőnek ismeri el a Boldogságos Szűzanya szobrát. A kegyszobor a Mária-zarándoklatok középpontjában áll, a hívők kegyszobor előtti imája a Segítő Szűz Mária közbenjárására igen sokszor meghallgatásra talált, ennek emlékét őrzik a kegyszobor két oldalán kifüggesztett fém fogadalmi tárgyak és márvány hála táblák. A templomhajó két oldalán 4-4 mellékoltár is áll. Nagyon híres a pünkösd szombatján tartott búcsú, amelyet a gyergyói, csíki és háromszéki székely csapatok János Zsigmond serege fölött aratott 1567-es győzelme óta tartanak. A Kis- és Nagysomlyó-hegy közötti nyeregben lévő Hármashalom oltárnál (1996-ban épült, Makovecz Imre tervei alapján) a búcsús szabadtéri szentmisén az utóbbi években több százezer zarándok vesz részt, így Csíksomlyót nemcsak a székelység, hanem az egész Kárpát-medencei magyarság legnagyobb búcsújáró helyeként tartják számon.
A Kissomlyó-hegyén 3 kápolna is van, - a Salvator-kápolna, Urunk színeváltozásának emlékére van szentelve, a Szenvedő Jézus-kápolna és a Páduai Szent Antal kápolna, amelyek úgyszintén fontos helyei a zarándoklóknak.
A csíksomlyói Sarlós Boldogasszony kegytemplom a Szent István Királyról nevezett Erdélyi Ferences Rendtartományhoz tartozik, tartományfőnök P. dr. Orbán Szabolcs OFM, a csíksomlyói rendház főnöke P. Bőjte Mihály OFM, a helyettese és a kegytemplom igazgató P. Urbán Erik OFM.
A kegytemplom jobb oldalán van a ferences kolostor, mai épülete 1773 és 1779 között épült, egyike az Erdélyi Ferences Tartomány tíz rendházának. A szerzetesek jóvoltából 2009 decemberében itt jött létre az Erdélyi Mária Rádió csíksomlyói stúdiója.

Szerkesztette: Szebeni Lajos.

Fotó: www.magnificat.ro

About the author

maradmin

Leave a Comment