A nap szentje

A nap szentje

Páduai Szent Antal

Antal 1195-ben született Lisszabonban előkelő, vallásos szülők gyermekeként. Fernando névre keresztelték. Tizenöt évesen ágostonos kanonokrendi kolostorba lépett, amely azonban a világi és egyházi elöljárók közti viszály...

A nap szentje

Szír Szent Efrém

Június 9-e Szent Efrém liturgikus emléknapja. A IV. században élt diakónus a szír ortodox egyház egyik legkiemelkedőbb teológusa, szónoka és himnuszírója volt. Irodalmi tevékenysége hatott a görög nyelvű irodalomra is. XV...

A nap szentje

Szent Norbert püspök

Norbert a Rajna-vidéki Xantenben születettt 1080 körül, Gennep várurának fiaként. Szülei korán a papi rendbe szánták, mivel volt egy bátyja. Életrajzában az szerepel, hogy egy látomásban édesanyjának megjövendölték fia későbbi...