A nap szentje

A nap szentje

Szent Kozma és Damján

A keleti egyház két nagy szentjének alakját és életútját idézzük fel liturgikus emléknapjukon, szeptember 26-án. Szent Kozmáról és Szent Damjánról kevés történeti adat áll rendelkezésünkre. Az első hiteles tanúság a szíriai...

A nap szentje

Szent Mauríciusz

Már a 2. századból maradtak fenn tudósítások, amelyek arról értesítenek, hogy keresztények csoportosan lettek vértanúk. Különösen a császári hadseregben fordult ez elő, mert az üldöző rendeletek a katonákra fokozott szigorral...

A nap szentje

Szent Máté

Máté apostol életéről, fiatalkoráról, családjáról nagyon keveset tudunk, szinte semmit. Gazdag vámos volt, amikor Jézus meghívta, a héber Lévi nevet használta, Kafarnaumban lakott, és Alfeus fia volt. Valószínűleg a jómód...

A nap szentje

Szent Januariusz

Januarius, olaszul San Gennaro születés ideje és helye ismeretlen. A VII. századi vértanúakta szerint egy harmincesztendős misenói diákonus, Sossus megtudta, hogy Pozzuoliba érkezett a beneventói püspök, Januarius a diakónusával...