Szeplőtelen Fogantatás ünnepe

a_papa_imaja_a_romai_szeplotelen_fogantatasszobor_elott_1894422_6042_n.jpg

A pápa imája a római Szeplőtelen Fogantatás-szobor előtt

Szent és Szeplőtelen Szűz,
aki népünk dicsősége
és városunk gondos őrzője vagy,
Hozzád fordulunk bizalommal és szeretettel.
Te vagy az egészen szép, ó Mária!
Nincs benned bűn.
Ébreszd fel mindnyájunkban az életszentség utáni megújult vágyat:
szavunkban tündököljön az igazság ragyogása,
cselekedeteinkben visszhangozzon a szeretet éneke,
testünkben és szívünkben lakozzék a tisztaság és az ártatlanság
életünkben tegyük jelenvalóvá az evangélium szépségét.
Te vagy az egészen szép, ó Mária!
Isten Szava Benned testesült meg.
Segíts nekünk, hogy figyelmesen hallgassuk az Úr hangját:
a szegények kiáltásával szemben soha ne legyünk közömbösek,
ne kerülje el figyelmünket a betegek és a segítségre szorulók szenvedése,
az idősek magányossága és a gyermekek törékenysége érintse meg lelkünket,
mindig szeressünk és tiszteljünk minden emberi életet.
Te vagy az egészen szép, ó Mária!
Benned van az Istenben lévő boldog élet teljes öröme.
Add, hogy ne veszítsük el földi utunk értelmét:
a hit kedves fénye világítsa meg napjainkat,
a remény vigasztaló ereje irányítsa lépteinket,
a szeretet magával ragadó melege töltse el szívünket,
mindannyiunk tekintete mindig szegeződjön Istenre, akiben az igazi öröm lakozik.
Te vagy az egészen szép, ó Mária!
Hallgasd meg imánkat, hallgasd meg könyörgésünket:
töltsön el bennünket Isten irgalmas szeretetének szépsége Jézusban,
ez az isteni szépség üdvözítsen bennünket, városunkat, az egész világot. Ámen.

(Forrás: vandoruton.network.hu)

About the author

maradmin

Leave a Comment